Artiklar & debatt

 • Svenska energikooperativ behöver bättre villkor

  Svenska energikooperativ behöver bättre villkor5

  Småskaliga initiativ skulle kunna vara en del av lösningen på omställningen av energisystemet i Sverige till mer förnybar energi. Det skriver Göran Bryntse och Ewa Engdahl.…

 • Ei föreslår prissignaler i nätavgifterna

  Ei föreslår prissignaler i nätavgifterna2

  Energimarknadsinspektionen vill införa prissignaler också i elnätsavgifterna. Med det ger sig myndigheten in på ny mark vad gäller tolkningen av principen om lika behandling av elnätskunderna.…

 • Svårare elektrifiering med nya skatteregler

  Svårare elektrifiering med nya skatteregler0

  Sverige har valt att inte införa EU-regler som kan underlätta investeringar i elnätet. Professor Peter Nilsson har i ett forskningsprojekt för SNS hittat flera märkligheter i svensk skattelagstiftning.…

 • En komplex modell är inte detsamma som en sämre

  En komplex modell är inte detsamma som en sämre2

  I en replik skriver Svenska kraftnäts Erik Ek att målet med den nya mätmetoden för handelskapacitet är att öka värdet i handeln och minska nationalism och begränsningar vid landsgränserna. …

 • ”Elmarknaden allt mer dysfunktionell”

  ”Elmarknaden allt mer dysfunktionell”0

  Den nordiska elmarknaden blir allt mer dysfunktionell. Klarar vi inte att harmonisera elsystemet, är risken stor att vi inte klarar klimatmålen, säger Simon-Erik Ollus, chef för Fortums elhandel och produktionsstyrning.…

 • ”Regleringen tar inte hänsyn till lokalt perspektiv”

  ”Regleringen tar inte hänsyn till lokalt perspektiv”1

  ”Mycket av regelverket på elmarknaden är skräddarsytt för att passa de stora koncernerna. Regelverket måste kompletteras för att även tillgodose de många små aktörernas behov”, säger Erik von Hofsten, nyutnämnd VD i Lokalkraft Sverige.…