Artiklar & debatt

 • “Syftet är mer flexibla möjligheter att handla”

  “Syftet är mer flexibla möjligheter att handla”1

  I motsats till vad som indikeras av Fortum, Vattenfall och Energiföretagen Sveriges handlar den flödesbaserade metoden inte om att införa central dirigering utan om att erbjuda mer flexibla möjligheter för marknadsaktörer att handla, skriver Svenska kraftnät.…

 • Skånsk reserv värderas upp

  Skånsk reserv värderas upp0

  Väla köpcentrum bygger upp ett energisystem där fläktar, kylmaskiner, ett nytt batteri tillsammans med det sedan länge fungerande reservkraftverket ska leverera systemtjänster till FCR-marknaden. …

 • “Analysen av fördelarna är ofullständig”

  “Analysen av fördelarna är ofullständig”1

  Det marknadsaktörerna lyft fram sedan år 2012 är att implementeringen av metoden och analysen av dess fördelar är ofullständig, skriver Sebastian Sundberg, Johan Hagsten och Magnus Thorstensson i en slutreplik.…

 • Flödesbaserat minskar gräns- och intradaghandel

  Flödesbaserat minskar gräns- och intradaghandel0

  Lagstiftarens mål med den nya metoden att beräkna kapacitet är att öka gränshandeln, men det kommer med all sannolikhet bli tvärt om, skriver elmarknadsanalytikern Mats Nilsson i en replik. …

 • Flödesbaserad metod effektiviserar kraftsystemet

  Flödesbaserad metod effektiviserar kraftsystemet1

  Den flödesbaserade metoden för kapacitetsberäkning ger flera nyttor för den nordiska elmarknaden, skriver Svenska kraftnäts Erik Ek och Mårten Bergman i en replik.…

 • Ge Svk större ansvar för landets elnätskapacitet

  Ge Svk större ansvar för landets elnätskapacitet1

  Energimarknadsinspektionens utredning löser inte ansvarsfrågan för nätkapacitetsbrist i våra tillväxtregioner. Det skriver Gunilla Glasare, SKR, Anders Teljebäck, ks-ordförande i Västerås och Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet