Artiklar & debatt

 • “Ständiga ändringar störningsmoment”

  “Ständiga ändringar störningsmoment”1

  – Ständiga förändringar av reglermodellen är ett störningsmoment för elnätsbranschen som arbetar långsiktigt för att skapa ett robust framtida elnät som gagnar både kunder och samhälle, säger Katarina Prick, vd i Falbygdens Energi.…

 • Nord Pool förberett för delförsäljning

  Nord Pool förberett för delförsäljning0

  Nord Pool är föregångaren i den europeiska elbörshandeln, och nu är företaget förberett för en delförsäljning. …

 • Felaktigt om kärnkraftens klimatpåverkan

  Felaktigt om kärnkraftens klimatpåverkan5

  Under den senaste tiden har det i den svenska energidebatten förekommit felaktiga referenser till hur stora klimatutsläpp som kärnkraften orsakar, skriver Carl Berglöf.…

 • EU:s transparenskrav testar Norden

  EU:s transparenskrav testar Norden0

  Transparens är traditionellt en nordisk paradgren och lyfts numera fram av EU för bland annat den gränsöverskridande elhandeln. Om marknaden är transparent kan aktörerna hjälpa både oss och andra till bättre lösningar, säger Fingrids Jukka Ruusunen.…

 • Nordisk energidebatt efterlyses

  Nordisk energidebatt efterlyses0

  Second Opinion söker ytterligare samarbetspartners – organisationer eller företag – för att kunna utvidga den nordiska energidebatten.…

 • “Sverige betalar för utbyggnad av norsk vindkraft”

  “Sverige betalar för utbyggnad av norsk vindkraft”0

  I en exklusiv intervju för Second Opinion berättar Norges avgående olje- och energiminister Terje Søviknes om Norges roll i Norden och EU, och utmaningen att styra det annorlunda energilandet.…