Artiklar & debatt

 • “Regeringen borde satt ner foten om taxonomin”

  “Regeringen borde satt ner foten om taxonomin”1

  Centerpartiets nya EU-parlamentariker Emma Wiesner säger att det inte kommer att finnas vare sig miljömässiga eller ekonomiska incitament att ha kärnkraften kvar, men att den kommer att kommer att behövas i en övergångsfas.…

 • PPA-el inte alltid grön

  PPA-el inte alltid grön5

  Per Norberg, fd professor elkraftteknik: Att hävda att ett PPA-kontrakt innebär ”grön” el gäller inte enligt fysikens lagar och knappast i moralisk mening. Det är ett miljömässigt bondfångeri.…

 • Betydande mängd fossilt med elimporten

  Betydande mängd fossilt med elimporten2

  Genom elimporten har Sverige de senaste fyra dagarna fått in omkring 125 GWh el med betydande fossilt inslag. Detta trots att oväntat mycket vindkraft minskat importbehovet.…

 • Vad händer när jag slår på vattenkokaren?

  Vad händer när jag slår på vattenkokaren?3

  Vad händer i elnätet och hur påverkas utsläppen, om man slår på till exempel en…

 • Bromsad vindkraft ny reglerresurs

  Bromsad vindkraft ny reglerresurs5

  Nya stödtjänster ändrar vindkraftens roll från intermittent bråkstake till elsystemets stöttepelare. Det gagnar både frekvensen och ägarnas investeringsvilja. …

 • “Hög tid att prioritera elförsörjningen”

  “Hög tid att prioritera elförsörjningen”5

  Trots återkommande larmrapporter väljer regeringen att slå dövörat till och låta Miljöpartiet kontrollera frågan om våra mest grundläggande energibehov. Det skriver Camilla Brodin (kd) tillsammans med 24 kommunala företrädare för partiet.…

 • Nordiska elmarknaden allt mer en ödesfråga

  Nordiska elmarknaden allt mer en ödesfråga2

  Vi står i Norden inför ett enormt ökat behov av el och allt mer svårhanterade systemfrågor och vi behöver formalisera en regional styrning av den nordiska elmarknaden, skriver Fortums Simon-Erik Ollus.…

 • Tror på lokaliseringstariff i elnäten

  Tror på lokaliseringstariff i elnäten1

  Energimarknadsinspektionens förslag på prissignaler från lokalisering har gett skeptiska remissvar. – Syftet är att skapa fler verktyg för elnätsföretagen, inte att rubba etablerade system, säger Jens Lundgren på Ei.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet