Artiklar & debatt

 • Oro i skuggan av Hanhikivi

  Oro i skuggan av Hanhikivi7

  Sveriges regering måste markera mot Finland som Danmark gjorde mot Barsebäck, tycker Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Kalix. “Danskarna upplevde Barsebäck som ett hot och vi vill inte ha Hanhikivi i vår närhet”, säger han.…

 • “Branschens anseende skadas av kortsiktigt agerande”

  “Branschens anseende skadas av kortsiktigt agerande”2

  – Det är olyckligt att stora aktörer på elnätssidan har våldfört sig på intäktsramarna. Det säger Jens Isemo, vd i kommunägda Linde Energi i Lindesberg.…

 • Ursprungsgarantiernas styrverkan obetydlig

  Ursprungsgarantiernas styrverkan obetydlig7

  Många väntar på Konsumentverkets avgörande om hur el får marknadsföras med miljöargument. Systemet med ursprungsgarantier påverkar elproduktionen mycket marginellt, säger Johan Malinen på Energimyndigheten.…

 • Osäker klimatnytta av svensk solenergi

  Osäker klimatnytta av svensk solenergi3

  Bidrar mer solel i Sverige till minskad användning av fossilenergi? Second Opinion frågade Hilda Dahlsten, chef för energianalyserna på myndigheten Svenska kraftnät.…

 • Slutreplik – viktigt ifrågasätta politiken

  Slutreplik – viktigt ifrågasätta politiken5

  Det är viktigt att Mikael Lundin, och alla andra som vet hur ett elkraftsystem fungerar, ifrågasätter och talar om för våra politiker att de är inne på en riskabel väg, som kan äventyra hela landets kraftförsörjning, skriver Lars Wiegert.…

 • Utlandet tror på svenska vindar

  Utlandet tror på svenska vindar6

  Aldrig någonsin tidigare har det planerats för så mycket vindkraft i Sverige, berättar Charlotte Unger Larson, vd för branschföreningen Svensk Vindenergi.…