Artiklar & debatt

 • “Dela upp Svenska kraftnät”

  “Dela upp Svenska kraftnät”5

  Den nuvarande strukturens sammanblandning av rollerna har visat sig leda till en otymplig, sluten och alltför trögfotad koloss, skriver elmarknadsanalytikern Mats Nilsson.…

 • Avgörandets stund för EU:s nya DSO-enhet

  Avgörandets stund för EU:s nya DSO-enhet1

  Den nya EU-enheten för elnätsbranschen, EU DSO Entity, kommer att utforma det regelverk som nätföretagen…

 • Fyra partier om elproblem: “otillräckliga åtgärder”

  Fyra partier om elproblem: “otillräckliga åtgärder”0

  Regeringen har presenterat åtgärder för att lösa ut de mest akuta bristerna i elsystemet, men det har visat sig att de är dyra och långt ifrån tillräckliga, skriver Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.…

 • Missförstånd om kapacitetsavgifter

  Missförstånd om kapacitetsavgifter2

  Det tycks finnas ett missförstånd om innebörden av kapacitetsavgifter, skriver Svenska kraftnäts finansdirektör Peter Wigert i en replik.…

 • Elsystemets puls under press

  Elsystemets puls under press4

  Kraftnätets frekvens glider ofta över på rött. Dagens oberäkneliga systembalans behöver buffertzoner där störningar kan bromsas. – Utmaningen blir att säkra reservkapacitet i förväg när frivilliga bud inte räcker till, säger Anna Jäderström på Svenska kraftnät.…

 • Låt kundens verkliga behov styra

  Låt kundens verkliga behov styra0

  Dala Energis vd Bengt Östling tycker att debatten om elhandlarcentrisk modell tittar för mycket i backspegeln. Det gäller att förstå de framtida behoven, menar han, och jämför med telekombranschen.…

 • Rekordstort balansunderskott i Norden

  Rekordstort balansunderskott i Norden0

  Vattenmagasinen i Norden är fyllda till brädden, den installerade vindkraftskapaciteten ökar dramatiskt och elbehovet som följd av covidpandemin reducerat. Ändå har risken för elbrist ökat, visar ENTSO-E:s prognos.…

 • Replik: Marknadsinformation enligt gällande förordning

  Replik: Marknadsinformation enligt gällande förordning0

  Svenska kraftnäts driftchef Pontus de Maré kommenterar kritiken från Energi Norge när det gäller informationen om ombyggnaden av stationen Skogssäter. …

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet