Artiklar & debatt

 • Kraft under press i Lule älv

  Kraft under press i Lule älv6

  Luleälven är den ojämförligt viktigaste älven i Sverige, som producerar mer el än ett kärnkraftverk. Älvens betydelse behöver lyftas fram ännu mer nu än tidigare, anser Christer Ljunggren på Vattenfall Vattenkraft.…

 • Vätet: en komplicerad historia

  Vätet: en komplicerad historia11

  Den upphaussade synen på vätet behöver ställas i relation till hårda fakta. Verkningsgraden och ekonomin för vätet ser helt olika ut inom olika användningsområden, säger energianalytikern Michael Liebreich.…

 • ”Återbetala kapacitetsavgifter till kunderna”5

  Kapacitetsavgifterna styr helt fel och ger inget incitament till att bygga ut nätet som så väl behövs, skriver Jan Kjerstensson. Det är kunderna i områdena med högre priser som drabbas och ersättningen bör då gå till dem och inte till nätkollektivet i sin helhet.…

 • ”Begrunda demokratiska konsekvenser”

  ”Begrunda demokratiska konsekvenser”2

  Vi bör begrunda vilka demokratiska konsekvenser det kan få om domstolarna används för att bedriva politik, skriver Mats Nilsson. Frågan kommer att bli alltmer aktuell när stater och företag allt oftare dras inför domstol för bristande klimatåtgärder.…

 • Flexhandel kräver tydliga spelregler

  Flexhandel kräver tydliga spelregler1

  Det finns inga tecken på olaglig manipulation på nordiska flexmarknader. Marknadsövervakning och rapportering behöver ändå utvecklas efterhand som marknaderna växer och blir fler, menar Sofia Eng på NODES.…

 • Låt länderna ta konsekvenserna av egna beslut

  Låt länderna ta konsekvenserna av egna beslut0

  Elexporten ger ett mycket bra bidrag till miljön. Men svenska kunder tvingas nu betala två gånger för hantering av koldioxiden, skriver Jan Kjerstensson. En lösning är återbetalning till svenska kunder av medel från EU-ETS systemet.…

 • Wiesner (C): Energinationalism kan aldrig lösa energikrisen

  Wiesner (C): Energinationalism kan aldrig lösa energikrisen11

  Flera partier har poängterat att de vill att Sverige ska sluta exportera el och energi. För en fungerande energimarknad är det både felaktigt och farligt, skriver Europaparlamentariker Emma Wiesner (C).…

 • Styr kraftproduktionen till rätt geografiska platser

  Styr kraftproduktionen till rätt geografiska platser2

  Inmatningstariffen borde ta tydligare hänsyn till geografisk lokalisering av kraftproduktionen, skriver Svensk Solenergis vd Anna Werner.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet