Artiklar & debatt

 • Gränshandel med el tillåter viss begränsning

  Gränshandel med el tillåter viss begränsning1

  Tekniska begränsningar hindrar ett fritt flöde av el över gränserna. Ländernas driftsäkerhet är i driftögonblicket överordnad elmarknaden, som därmed måste tåla vissa flaskhalsar.…

 • TEMA: import och export av el

  TEMA: import och export av el0

  Frågan om möjligheterna till import och export av el är komplicerad, ibland förenad med konflikter, och Second Opinion har i flera artiklar berättat om hur olika aktörer resonerar. Här samlas de i en kunskapsbank.…

 • Tysklands problem ger möjligheter för Sverige

  Tysklands problem ger möjligheter för Sverige4

  Tysklands avveckling av kärnkraften och kolkraften öppnar stora möjligheter för Sverige, framför allt inom den fortsatta datacenterutbyggnaden, skriver Staffan Reveman.…

 • Behövs palett av åtgärder

  Behövs palett av åtgärder1

  I arbetet för klimatmålen behövs en bred palett av åtgärder. Mer bioenergi från skogen, en kraftfull ökning av kärnkraften, lokal lagring av solenergi och mikronät är viktiga ingredienser, skriver Lars Josefsson, Vattenfalls tidigare vd. …

 • Minskad kraftvärme hot mot Stockholms elförsörjning

  Minskad kraftvärme hot mot Stockholms elförsörjning1

  Värdet av tillgänglig eleffekt i Stockholm och elens värde på elmarknaden är olika saker, framhåller Erik Dotzauer från Stockholm Exergi som en kommentar till Energiföretagen Sveriges initiativ ”Samling för nätkapacitet”.…

 • Värmeproduktionens roll måste omvärderas

  Värmeproduktionens roll måste omvärderas0

  Elkapacitet frigörs när fjärrvärme används och i den situation som vi befinner oss i borde vi sträva efter att använda fjärrvärme framför el för uppvärmning. Mer fjärrvärme i Sverige innebär att svensk fossilfri el kan tränga ut kolkraft i andra länder, menar Per Everhill på Tekniska verken.…