Artiklar & debatt

 • ”Utsläpp kan inte bekämpas med utsläpp”

  ”Utsläpp kan inte bekämpas med utsläpp”7

  Sveriges faktiska utsläpp är inte 42 miljoner ton koldioxid om året, utan 74 miljoner ton. Tar vi utsläppsmålen till 2030 på allvar, måste vi avstå från biomassa som bränsle, skriver Harry Frank.…

 • Elbrist uppmärksammas av Bloomberg

  Elbrist uppmärksammas av Bloomberg1

  Sveriges brist på elkapacitet kan göra ett svenskt OS 2026 beroende av reservgeneratorer. Kapacitetsbristen hotar nu den svenska tillväxten på allt fler spektakulära sätt, enligt Bloomberg News.…

 • ”Premier för kärnkraft bör kunna övervägas”

  ”Premier för kärnkraft bör kunna övervägas”2

  Förnybar energi måste ses som ett medel och inte ett mål, och premier för säkerställd kapacitet som kärnkraft kan vara befogade, säger Christofer Fjellner (m), som menar att Sverige gått vilse i klimatpolitiken.…

 • Energimyndigheten lyfter kraftvärmen

  Energimyndigheten lyfter kraftvärmen3

  Hur väl ett hundraprocentigt förnybart elsystem kommer att fungera beror på hur vindkraften integreras med andra energiformer. I andra delen av sin framtidsanalys lyfter Energimyndigheten fram kraftvärmens roll i ett scenario.…

 • Svenska kraftnät vill ha mer systemanalys

  Svenska kraftnät vill ha mer systemanalys3

  Svenska kraftnät har kommenterat den nationella strategin för vindkraft. I ett yttrande till Energimyndigheten vill…

 • Större utmaning lösa kapacitetsbrist än effektbrist

  Större utmaning lösa kapacitetsbrist än effektbrist0

  En del hävdar att smarta tekniska lösningar löser problemet med kapacitetsbristen, men lösningen ligger i första hand i att elnäten behöver förstärkas fysiskt på alla nätnivåer. Det skriver Asoos Rasool, fd vd för Mälarenergi Elnät AB.…