Artiklar & debatt

 • LED-lysrör energisnålare

  LED-lysrör energisnålare0

  Jonny Petersson lyfter fram fördelarna med LED-lysrör som energisparare. Det snabbaste sättet att minska elanvändningen är att kapa watten, skriver han.…

 • Replik: skäl till oro för kommande reglering

  Replik: skäl till oro för kommande reglering0

  En reglering som tvingar alla elnätsföretag att sänka sina priser kommer att leda till att många elnätsföretag får svårt att klara kommande investeringsbehov, skriver Anders Pettersson i en replik.

 • Statnett avfärdar Nilssons kritik

  Statnett avfärdar Nilssons kritik0

  Det finns rimliga skäl att misstänka att Statnett använder utrikeshandeln för att hantera interna nätbegränsningar skrev professor Mats Nilsson på Second Opinion. Enligt norrmännen ser han inte hela bilden.…

 • Överdriven oro för ny elnätsreglering

  Överdriven oro för ny elnätsreglering0

  I en replik till Bosse Andersson menar professor Stefan Yard att det inte finns något som tyder på att ramarna i den kommande elnätsregleringen skulle snävas in på ett orimligt sätt.…

 • Våt höst kan återställa elmarknaden

  Våt höst kan återställa elmarknaden0

  Värmen torkar ut vattenkraften och ökar oron för energibrist. Enligt Energimarknadsinspektionen är försörjningen dock inte hotad, och högt elpris är endast ett tecken på att elmarknaden fungerar.…

 • Tema: Sveriges effektutmaning

  Tema: Sveriges effektutmaning2

  I nyhetsmedier är frågan om “elbrist” ny, men på Second Opinion har frågan diskuterats i många år. Det finns mängder med kloka tankar och intressanta åsikter publlicerade och här samlas ett urval.…