Artiklar & debatt

 • Missförstånd om kapacitetsavgifter

  Missförstånd om kapacitetsavgifter2

  Det tycks finnas ett missförstånd om innebörden av kapacitetsavgifter, skriver Svenska kraftnäts finansdirektör Peter Wigert i en replik.…

 • Elsystemets puls under press

  Elsystemets puls under press4

  Kraftnätets frekvens glider ofta över på rött. Dagens oberäkneliga systembalans behöver buffertzoner där störningar kan bromsas. – Utmaningen blir att säkra reservkapacitet i förväg när frivilliga bud inte räcker till, säger Anna Jäderström på Svenska kraftnät.…

 • Låt kundens verkliga behov styra

  Låt kundens verkliga behov styra0

  Dala Energis vd Bengt Östling tycker att debatten om elhandlarcentrisk modell tittar för mycket i backspegeln. Det gäller att förstå de framtida behoven, menar han, och jämför med telekombranschen.…

 • Rekordstort balansunderskott i Norden

  Rekordstort balansunderskott i Norden0

  Vattenmagasinen i Norden är fyllda till brädden, den installerade vindkraftskapaciteten ökar dramatiskt och elbehovet som följd av covidpandemin reducerat. Ändå har risken för elbrist ökat, visar ENTSO-E:s prognos.…

 • Replik: Marknadsinformation enligt gällande förordning

  Replik: Marknadsinformation enligt gällande förordning0

  Svenska kraftnäts driftchef Pontus de Maré kommenterar kritiken från Energi Norge när det gäller informationen om ombyggnaden av stationen Skogssäter. …

 • Informationsbrist skapar flaskhalsar

  Informationsbrist skapar flaskhalsar0

  Bristande information kan vara en större flaskhals för elnätet än själva elöverföringen, menar den norska branschföreningen. Svenska kraftnät är i perioder för tyst om sina projekt. …

 • Lösningar finns även på kort sikt

  Lösningar finns även på kort sikt5

  Elsystemexperten Magnus Olofsson skriver i en replik att det finns lösningar som ökar kapaciteten i elnätet från norr till söder redan i närtid. Kapaciteten i kraftledningarna från norra Sverige utnyttjas alltmer sällan till fullo. …

 • Skatt på bioolja leder till mer fossilolja

  Skatt på bioolja leder till mer fossilolja1

  Vid årsskiftet införs energi- och koldioxidskatt på vissa biooljor i värmeproduktionen vilket leder till ökad användning av fossila bränslen och hämmar omställningen till fossilfri värmeproduktion. …

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet