Artiklar & debatt

 • ”Återför makten till politikerna!”

  ”Återför makten till politikerna!”1

  Inte bara i vattenförvaltningen agerar självsvåldiga tjänstemän utgående från egna agendor. Samma beteende finns också på andra myndigheter, skriver Björn Törnvall.…

 • Utsläppsrätter allt mer svårbegripliga

  Utsläppsrätter allt mer svårbegripliga0

  Det europeiska systemet med utsläppsrätter blir allt mer svårbegripligt. Och utvecklingen mot allt större komplexitet är inte slut än. Svante Mandell på Konjunkturinstitutet har analyserat kommande förändringar.…

 • Stort missnöje med vattenförvaltningen

  Stort missnöje med vattenförvaltningen3

  Driver ansvariga myndigheter en egen agenda i förhållande till riksdagen, frågar Birgitta Resvik. Regeringen måste ge vattenmyndigheterna en instruktion om att omarbeta sitt arbete med klassificering utifrån den nya lagstiftningen.…

 • Oro i skuggan av Hanhikivi

  Oro i skuggan av Hanhikivi7

  Sveriges regering måste markera mot Finland som Danmark gjorde mot Barsebäck, tycker Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Kalix. “Danskarna upplevde Barsebäck som ett hot och vi vill inte ha Hanhikivi i vår närhet”, säger han.…

 • “Branschens anseende skadas av kortsiktigt agerande”

  “Branschens anseende skadas av kortsiktigt agerande”2

  – Det är olyckligt att stora aktörer på elnätssidan har våldfört sig på intäktsramarna. Det säger Jens Isemo, vd i kommunägda Linde Energi i Lindesberg.…

 • Ursprungsgarantiernas styrverkan obetydlig

  Ursprungsgarantiernas styrverkan obetydlig7

  Många väntar på Konsumentverkets avgörande om hur el får marknadsföras med miljöargument. Systemet med ursprungsgarantier påverkar elproduktionen mycket marginellt, säger Johan Malinen på Energimyndigheten.…