Artiklar & debatt

 • Nya skatter försvårar vägen till fossilfritt

  Nya skatter försvårar vägen till fossilfritt2

  ‒ En rad nya skatter fördyrar och försvårar branschens omställning till en fossilfri framtid och den nya biooljeskatten som nu föreslås är ytterligare ett hårt slag mot fjärrvärmen, säger Erik Thornström, Energiföretagen Sverige.…

 • Sommar på Second Opinion0

  Second Opinion publicerar inga redaktionella artiklar fram till mitten på augusti. Debattartiklar kan publiceras under…

 • “Elhandlarcentrisk modell inte en del av lösningen”

  “Elhandlarcentrisk modell inte en del av lösningen”3

  Ett införande av en elhandlarcentrisk modell innebär betydande risker skriver Lotta Olsson, Camilla Brodin och Arman Teimouri, energipolitiska talespersoner för moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna.…

 • “Syftet är mer flexibla möjligheter att handla”

  “Syftet är mer flexibla möjligheter att handla”1

  I motsats till vad som indikeras av Fortum, Vattenfall och Energiföretagen Sveriges handlar den flödesbaserade metoden inte om att införa central dirigering utan om att erbjuda mer flexibla möjligheter för marknadsaktörer att handla, skriver Svenska kraftnät.…

 • Skånsk reserv värderas upp

  Skånsk reserv värderas upp0

  Väla köpcentrum bygger upp ett energisystem där fläktar, kylmaskiner, ett nytt batteri tillsammans med det sedan länge fungerande reservkraftverket ska leverera systemtjänster till FCR-marknaden. …

 • “Analysen av fördelarna är ofullständig”

  “Analysen av fördelarna är ofullständig”1

  Det marknadsaktörerna lyft fram sedan år 2012 är att implementeringen av metoden och analysen av dess fördelar är ofullständig, skriver Sebastian Sundberg, Johan Hagsten och Magnus Thorstensson i en slutreplik.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet