Artiklar & debatt

 • Damma av 800 kV-projektet

  Damma av 800 kV-projektet1

  I en andra artikel om nätutvecklingen menar Per Norberg att Svenska kraftnät borde överväga kraftfullare ledningar för att klara omställningen av energisystemet.…

 • Stoppområden hindrar utbyggnad av kraftledningar

  Stoppområden hindrar utbyggnad av kraftledningar2

  Flygvapnets stoppområden för höga objekt hindrar dragning av 400 kV kraftledningar till norra Norrland och gruv- och stålindustrins projekt för elektrifiering. Det skriver Per Norberg, fd professor elkraftteknik.…

 • Fortsatt oro över bristande driftsäkerhet

  Fortsatt oro över bristande driftsäkerhet2

  Energibranschen har inte övertygats av Svenska kraftnäts senaste meddelanden angående driftsäkerheten i kraftsystemet. En skärpning av överföringsbegränsningarna sker i början av sommaren.…

 • Utmaningar på ny nivå för Svenska kraftnät

  Utmaningar på ny nivå för Svenska kraftnät4

  Svenska kraftnäts nätutvecklingschef Tobias Edfast: ”Oftast vill man ansluta inom 3-5 år, och den tid det tar för att förstärka nätet med nya transmissionsledningar tar normalt 10-12 år.”…

 • Inte rätt läge att äventyra svensk vattenkraft 

  Inte rätt läge att äventyra svensk vattenkraft 1

  Vattenmyndigheternas beredning behöver göras om från grunden så att de brister som påtalats kan rättas till, skriver Energiföretagen Sveriges Åsa Pettersson, och Johan Bladh.…

 • Tummen ner för nya havsvindförslaget

  Tummen ner för nya havsvindförslaget4

  Regeringens aktuella förslag om särskilt stöd till havsvindkraften sågas av remissinstanserna. ”Ett tydligt avsteg från principen om teknikneutralitet”, ”ett avsteg från flera principer i ellagen”, sägs det.…

 • Utlandskablar blottlägger motstridiga intressen

  Utlandskablar blottlägger motstridiga intressen0

  Fler utlandsförbindelser till kontinenten visar energipolitikens dubbla ansikten. – Man bygger ut och stramar in på samma gång, säger Thomas Tangerås på IFN.…

 • Nätföretagen tar plats i EU

  Nätföretagen tar plats i EU3

  ”Att vara utsedd till en nationell DSO-organisation gör det möjligt att agera uppströms i EU-arbetet, i förhållande till riksdag och myndigheter”, säger Lokalkraft Sveriges vd Erik von Hofsten.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet