Artiklar & debatt

 • Forsmark hoppas på provdrift för effekthöjd reaktor1

  Forsmarks årliga revision av sina tre reaktorer är i hamn sedan någon vecka tillbaka. Nu fortsätter jobbet med att implementera effekthöjningarna på samtliga reaktorer. Först ut är Forsmark 2.

  Det här är första delen av tre om statusen i Sveriges kärnkraftverk inför vintern.…

 • Chef på Vattenmyndigheten: Mer legitimt att tala om effektutbyggnad i dag0

  Hur påverkas vattenkraften av EU:s ramdirektiv? Second Opinion har intervjuat Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län och chef för Vattenmyndigheten för Bottenhavet, om myndigheternas syn på vattenkraftens framtid.…

 • SvK: ”Det går inte gräva ner stamnätet”0

  Precis som andra elnätsföretag brottas Svenska Kraftnät med oförutsägbarheten i tillståndsprocesserna. Det långsamma ärendet tog sju år – det snabba två år. En fråga som verket möter på i stort sett alla samråd är att berörda förväntar sig att det går att gräva ner ledningarna.
  – Det är en utmaning för oss att förklara varför en ledning på stamnätsnivå inte går att gräva ner, säger Ulrika Sigerud.…

 • Regeringens prisutredare klar5

  Utredningen om vad som påverkar elpriserna är klar sedan tre månader och den kom fram till att marknaden är mycket effektiv och störst prispåverkan har kolpriset och tillgängligheten i kärnkraften, och dessutom har höjda skatter tryckt upp priserna.…

 • Kostsamt spanskt stödsystem förändrat4

  Det spanska stödsystemet för förnybar energi har fått ett ekonomiskt bakslag. Second Opinion Energi har intervjuat energimarknadskonsulten Jakob Helbrink, som berättar hur systemet var upplagt och varför det har förändrats.…

 • ”Vi får inte den kompensation vi behöver”1

  Växjö Energi tillhör dem som inte blir kompenserade fullt ut med den nya elnätsregleringen. Risken är nu att de måste skjuta viktiga investeringar på framtiden.
  – Vi får en regleringsmodell där vi inte får den kompensation vi behöver, det gör det inte enklare att få ihop kalkylen, säger bolagets vd Ann-Mari Ståhlberg.…