Artiklar & debatt

 • Smarta elnät – är det om kylskåp?

  Smarta elnät – är det om kylskåp?4

  Jag har lagt märke till att smarta elnät till stor del handlar om flexibel elanvändning. Såsom med kylskåp och frysar. Det är viktigt men ibland tycker jag att själva elnäten glöms bort i sammanhanget.…

 • Hans Kreisel: “Vi kan inte se på politiker och myndigheter som fiender”

  Hans Kreisel: “Vi kan inte se på politiker och myndigheter som fiender”1

  Skellefteå Krafts vd Hans Kreisel ser allvarliga problem med energibranschens låga förtroendesiffror. Han menar att det inte bara påverkar relationen med kunden negativt, det påverkar också förhandlingsmandatet när de stora framtidsfrågorna för branschen ska stakas ut.…

 • Investeringsbehovet handlar om mer än stamnätet

  Investeringsbehovet handlar om mer än stamnätet1

  Anna-Karin Hatt skriver i dag på SvD Brännpunkt att stamnätet behöver förstärkas för att kunna ta hand om en växande andel förnybar elproduktion. Här är det dock på sin plats att göra ett tillägg. Elnätet består inte bara av stamnätet. Elnätet omfattar också regionnät och lokalnät. Här kommer det också att krävas stora investeringar, uppskattningsvis minst 35-40 miljarder kronor kommande femårsperiod.

 • Politikerna måste redovisa spelreglerna för svensk industri

  Politikerna måste redovisa spelreglerna för svensk industri2

  Makthavarna måste offentligt redovisa en konsekvensbeskrivning som tydligt visar vilka kostnader industri och konsumenter kommer att drabbas av vid en fortsättning på den inslagna vägen, hur arbetslöshetssiffrorna kommer att utvecklas och hur landsbygden, där mestadels de små och medelstora industrierna finns, kommer att påverkas. …

 • Energimarknadsinspektionen måste ta elsituationen i södra Sverige på allvar

  Energimarknadsinspektionen måste ta elsituationen i södra Sverige på allvar1

  Efter Ei:s rapport om områdesprissäkring undrar Svensk Energi om myndigheten har intresse alls av att försöka hjälpa upp situationen med högre elpriser för kunderna i södra Sverige. Att försvara sig med att föreslagna metoder stör den nordiska marknaden håller inte, då vi är på väg mot en europeisk elmarknad.…

 • Mikael Odenberg: Politiker förvånas över nätinvesteringarnas storlek

  Mikael Odenberg: Politiker förvånas över nätinvesteringarnas storlek6

  Svensk energipolitik är mest fokuserad på hur elen produceras, men hur den ska nå användarna är inte lika självklart. Det menar Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.
  – Det är viktigt att politiker är medvetna om att den energipolitik som man lägger fast också kostar i form av nätkostnader, säger han.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet