Artiklar & debatt

 • DEBATT: Drömmen om hållbarhet

  DEBATT: Drömmen om hållbarhet3

  Överförenklingar kring hållbarhet och brist på helhetsperspektiv för energisystem är tyvärr något som präglar allt för mycket av debatten. Förnybara energitekniker som solceller och vindkraftverk antas ofta ”automagiskt” bidra till hållbara lösningar, utan att man egentligen reflekterar över vad ett hållbart energisystem är.…

 • DEBATT: Är slutet nära för den traditionella energibranschen?

  DEBATT: Är slutet nära för den traditionella energibranschen?7

  Framtiden är förnybar och mer effektiv, men hur kommer den faktiska energikartan att se ut? Tydligt är att nya värden kommer att skapas och kraftbolagen har här en unik chans att få en del av den kakan – men bara om de slutar klänga sig fast vid sina gamla affärsmodeller.…

 • DEBATT: Framtiden – mer än två hål i väggen?

  DEBATT: Framtiden – mer än två hål i väggen?3

  El tillsammans med en vettig elkonsumtion är nyckeln till framtiden. Men det förutsätter också en trovärdig energipolitik och elföretag vi kan lita på. Men inte bara det, vi måste också våga tänka nytt.…

 • DEBATT: Elen självklar för att bygga det hållbara samhället

  DEBATT: Elen självklar för att bygga det hållbara samhället0

  Klimatmötet i Warszawa är precis avslutat. Om inte annat var mötet en påminnelse om att klimatfrågan måste hanteras. Och här har elen en helt central roll. Elen har de egenskaper som krävs för att nå balans mellan miljö, ekonomi och det sociala – en balans som leder till hållbar utveckling.…

 • Skogsindustrierna efterlyser bred politisk energiuppgörelse

  Skogsindustrierna efterlyser bred politisk energiuppgörelse1

  Skogsindustriernas vd, Carina Håkansson, tycker att det energipolitiska läget i Sverige är olyckligt. Att politikerna inte kan enas brett och långsiktigt hotar skogsindustrin.
  – Faran är att vi som industri blir oroliga för hur energiförsörjningen och priset kommer att se ut i framtiden och risken med det är att vi inte vågar investera i det här landet, säger hon.…

 • Fastighetsbeskattningen motverkar elcertifikatsystemets syfte

  Fastighetsbeskattningen motverkar elcertifikatsystemets syfte0

  När taxeringsvärdet för energianläggningar beräknas, ses elcertifikaten som en del av fastigheten. Detta hotar investeringar i förnybar produktion och motverkar själva syftet med elcertifikatsystemet. Att perioden som taxeringsvärdet beräknas på är så lång som sex år förstärker dessutom de negativa effekterna.

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har därför uppmanat regeringen att skyndsamt ändra lagen om fastighetsskatt och ta initiativ till en statlig offentlig utredning med uppdraget att genomföra en översyn av fastighetsbeskattningen för energianläggningar.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet