Artiklar & debatt

 • Skifferrevolutionen – farväl Peak Oil

  Skifferrevolutionen – farväl Peak Oil2

  Skifferrevolutionen började i USA för mindre än tio år sedan, men har redan avsatt ett djupt avtryck i landet. Efter decennier av fallande nivåer, har gas- och oljeproduktionen exploderat, och det är bara början. När revolutionen sprids globalt kommer världens energikarta att ritas om.…

 • Debatt med nio perspektiv och flera vägar framåt

  Debatt med nio perspektiv och flera vägar framåt0

  Second Opinion Energi avslutade 2013 med en debatt om elens roll i framtidens samhälle. Genom nio debattartiklar fick vi ta del av insiktsfulla tankar om framtiden och vilken roll elen kommer att kunna spela där.

  Om du har missat debatten sammanfattar vi den här och du kan enkelt hitta länkar till de nio debattartiklarna.…

 • Vi förväntar oss att Ei är delaktig i utvecklingen av energisystemet

  Vi förväntar oss att Ei är delaktig i utvecklingen av energisystemet0

  Ei och elnätsbranschen har en period av meningsskiljaktigheter bakom sig, men vår bild är att skiljaktigheterna främst finns i retoriken, i grund och botten har vi en samsyn.…

 • DEBATT: Sverige har möjlighet att bli energiproducent för hela Europa

  DEBATT: Sverige har möjlighet att bli energiproducent för hela Europa3

  Energipolitiken är oerhört bred men lyfts evigt fram som att handla om en fråga och det är den fråga som erbjuder den senaste nyheten. Utanför debatten pågår utvecklingen i ett rasande tempo. Den rent politiskt viktigaste förändringen som kan komma till stånd är att se Sverige som en energiproducent med stor exportkapacitet.…

 • DEBATT: Investeringsråd nödvändigt för framtidens utmaningar

  DEBATT: Investeringsråd nödvändigt för framtidens utmaningar0

  I Svensk Energis Framtidsbilder ställs förhoppningar till att politiken skapar förutsättningar för en modernisering och kapacitetshöjning i det svenska elnätet. Problemet är att detta på sätt och vis går stick i stäv med det politiska spelets logik. För att hjälpa politiken att tänka och agera mer långsiktigt menar vi att det borde inrättas ett oberoende investeringsråd. …

 • Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften

  Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften11

  Regeringen föreslog nyligen (förslaget kan du se här) att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytterligare kostnader på elkunderna. Förslaget innebär att de nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas skall bekostas av Svenska Kraftnät, och därmed av oss skattebetalare.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet