Artiklar & debatt

 • Fastighetsskatten på vattenkraft: 8 öre per kWh1

  Med fortsatt hög fastighetsskatt och dessutom höjda taxeringsvärden kommer vattenkraften beskattas på en nivå som riskerar framtida investeringar. Det säger Torbjörn Tärnhuvud, vd för E.ON Vattenkraft Sverige.
  – 2013 kommer fastighetsskatten för E.ON:s vattenkraft vara ungefär 8 öre per kWh. Kostnaden för att producera vattenkraft kommer att öka väsentligt, säger han.…

 • Det mesta talar för fortsatt lågt elpris0

  Med en vikande temperaturkorrigerad förbrukning, rådande omvärldsfaktorer och förutsatt att den hydrologiska situationen utvecklar sig normalt är det troligt att vi fortsatt kommer se långsiktigt låga elpriser.

  Det skriver Magnys Thysell i en analys av elprisets utveckling. …

 • Oskarshamn 1 snart i drift igen1

  OKG i Oskarshamn hoppas de närmaste veckorna lämna några tuffa år bakom sig att fortsätta vägen mot normal tillgänglighet. Ett första svar om det kommer att bli så ges i oktober då Oskarshamn 1 ska startas igen efter närmare ett års avställning.…

 • ”Kostnaderna för nordisk slutkundsmarknad riskerar att skena”0

  Monica Karlsson, vd för Halmstads Energi och Miljö, efterlyser tydliga och enkla regler för den nordiska slutkundsmarknaden.
  – Jag tycker att det är helt rätt att stärka konsumentens position gentemot oss elhandelsbolag och nätbolag, men vi måste få förutsättningarna att göra det. Vi behöver ett nytt regelverk nu, annars riskerar kostnaderna att skena, säger hon.…

 • Sverige ligger lågt på energiforskning1

  Magnus Olofsson, vd för Elforsk, välkomnar regeringens besked om energiforskningen, men konstaterar att Sverige fortfarande satsar jämförelsevis lite.…

 • Forsmark hoppas på provdrift för effekthöjd reaktor1

  Forsmarks årliga revision av sina tre reaktorer är i hamn sedan någon vecka tillbaka. Nu fortsätter jobbet med att implementera effekthöjningarna på samtliga reaktorer. Först ut är Forsmark 2.

  Det här är första delen av tre om statusen i Sveriges kärnkraftverk inför vintern.…