Artiklar & debatt

 • Energirapport varnar för elbrist i Europa

  Energirapport varnar för elbrist i Europa1

  Att den europeiska energimarknaden just nu upplever förändringar är känt – liksom att det finns en del problem att lösa. Capgemini går till och med så långt och talar om risk för elbrist.
  – Det finns en risk att vi inte kommer att kunna hantera effekttopparna och då får man stänga av delar av nätet, säger Anders Barsch, chef för Capgeminis energiavdelning.…

 • Handeln med ursprungsgarantier påverkar inte produktionen2

  Systemet med ursprungsmärkning av el ska vara kundens verktyg att välja el på andra grunder än bara pris. Men kundens val påverkar inte hur elen produceras – elen som används är producerad på samma sätt oavsett kundernas avtal.…

 • Elcertifikaten höjer fastighetsskatten för biokraftvärme

  Elcertifikaten höjer fastighetsskatten för biokraftvärme0

  Elcertifikaten påverkar hur mycket fastighetsskatt ett biokraftvärmeverk ska betala. Det innebär till exempel att Fortums nya anläggning i Värtan får en högre fastighetsskatt på mer än fem miljoner kronor.
  – Det är många kraftvärmeanläggningar som det här blir en betydande pålaga för, säger Erik Thornström på Svensk Fjärrvärme.…

 • Handeln med el samma dag ökar påtagligt

  Handeln med el samma dag ökar påtagligt0

  Aktiviteten på Nord Pool Spots börs där el handlas samma dag, Elbas, ökar markant. Handeln har från låga nivåer fördubblats på fem år.
  – Vi har sett en påtaglig ökning och en del av detta beror på att vi får mer och mer oregelbunden kraftproduktion, säger Haakon Reiersen Leknes, Nord Pool Spots marknadschef för Norge och Benelux-länderna.…

 • Telge Energi undviker huvudfrågan: felaktiga påståenden om märkningen1

  I en slutreplik skriver Kjell Jansson att Telge Energi felaktigt gör en koppling mellan ursprungsmärkningen och den faktiska elproduktionen.…

 • Har Svensk Energi träffat en livs levande elkund?2

  Det är inte med speciellt stor förvåning jag läser Svensk Energis debattinlägg om vår hyllade kampanj Smutselskollen. En kampanj som syftar till att göra det enklare för elkunder att jämföra elbolag ur miljö- och klimatperspektiv. Debattinlägget visar tydligt att Svensk Energi saknar både kund- och klimatfokus.

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet