”Låt energikommissionen fortsätta”

”Låt energikommissionen fortsätta”

Det är mycket snack men lite verkstad. Det blir ingen energiomställning, om ingen tar hand om frågan hur lasten ska styras på konsumentsidan, säger den tidigare Nord Pool-vd:n Mikael Lundin.

Mikael Lundin var vd för elbörsen Nord Pool 2009-2017. Sedan ett halvår konsultar han i egen firma och har tid att fördjupa sig i energidebatten. Han förvånas över bland annat en sak: hur mycket man snackar och hur lite man gör:

”Framför allt gäller det frågan hur vi ska kapa effekttopparna. Köldknäppen i slutet av februari var ett tydligt exempel. Sverige var nära effektbrist, trots att det tekniskt nu finns en mängd metoder för att reducera effektbehovet hos kunderna, utan att det i praktiken drabbar dem.”

Det ligger i ryggraden, om brist råder, att söka lösningen i ny produktionskapacitet. Men lika gärna kan man försöka minska behovet, säger han.

”Vi åker i branschen från den ena konferensen till den andra och får spännande presentationer om olika tekniska lösningar för efterfrågeflexibilitet. Men det stannar vid det.”

Utmaningen är enligt Mikael Lundin inte att skapa en folkrörelse för att använda tvättmaskinen nattetid eller skuldbelägga människor för att de använder el. I ett intelligent elnät kan det mesta styras med algoritmer.

”Men algoritmerna behöver ingångsvärden och någon måste äga frågan. Vi behöver en marknad för laststyrning på konsumentsidan designad så att det finns incitament för aktörerna att driva fram de effektivaste lösningarna”, säger han.

”Och det är viktigt att i detta förstå de lokala nätföretagens roll. De kan inte vara en passiv del av systemet, de är tvärtom nyckelspelare. I hög grad behöver balanseringen ske lokalt i en interaktion mellan lokalnätsföretagen och slutanvändarna. Det är i den ändan man måste börja,”, säger Mikael Lundin.

En förutsättning för att åstadkomma detta är politiska beslut.

”Allt annat än marknadslösningar vore fel, men också marknaden måste ha regler, och för det behövs politiker som har insikt i frågorna och vågar ta beslut”, säger Mikael Lundin.

”Läget liknar det i nittiotalets början, då politikerna gick in för att avreglera elmarknaden. Det sågs som något väldigt djärvt, i stort sett hela branschen tvivlade på att en sådan marknad skulle fungera, och många motarbetade projektet.”

Den gången var det norrmännen som tog taktpinnen och drev fram ett beslut i Stortinget att öppna en handelsplats för el. Tre år senare kom elhandeln i gång som en börsfunktion, och 1996 kom Sverige med och namnet Nord Pool lanserades.

”Resten är en framgångshistoria. Att avregleringen lyckades berodde på att det fanns ett politiskt mod och att man förstod att låta sakkunnigt folk ta fram designen av elmarknaden. I Sverige gjorde Kjell Jansson [då generaldirektör för Svenska kraftnät] ett jättejobb för saken. Han borde stå staty centralt i Stockholm”, anser Mikael Lundin.

Hans övertygelse är att om ett ramverk och en finansiell infrastruktur finns på plats, så kommer tekniken av sig själv.

”Mängder av teknikutvecklare visar upp vad de har att erbjuda, men ingen vågar kliva fram på allvar, så länge det inte finns ett konsistent regelverk att agera från. Tvärtom är lagstiftningen i dag full av motsägelser, som bland annat Catarina Nauclér beskrivit”, säger han.

Vem borde driva frågan?
”Jag har funderat på det. Det verkar självklart att en beställning behöver finnas från högsta politiska ort. Kanske kunde Energikommissionen fortsätta sitt arbete. Det viktiga är att man tar tag i frågorna utifrån en bred sakkunskap och med ett starkt mandat. Om nästa regering får en ambitiös energiminister, kanske hen kan ställa sig i spetsen”, säger Mikael Lundin.

”Man talar mycket om att en energiomställning är på gång. Men jag har svårt att tycka att ett sådant ord är berättigat för att man ersätter kärnkraft med vindkraft. En energiomställning värd namnet måste inkludera också en lösning av effektfrågan. Där har vi ännu knappt ens kommit i väg på resan.”

 

Foto: Karl Vilhjalmsson

2 Kommentarer
Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Anders Kjellström Civ Ing Elkraft skriver:

    Det finns bara en lösning på problemet och det är en regering utan Miljöpartiet!

  2. Göran Fredriksson skriver:

    Utgångspunkten måste vara att konsumenten beslutar om hur mycket effekt han vill förbruka till det pris som behövs för att förhindra att systemet riskerar att överbelastas. Det som behövs är att effektpriset kan vara rörligt på mycket kort sikt och att informationen skall nå konsumenten omedelbart efter beslut. Eftersom effekten nu mäts som timeffekt är det den snabbheten som gäller, med 15 minutersmätning kan det gå ännu snabbare.

    Frågan är vilka regeländringar som behövs för att möjliggöra ett extra påslag på effektpriset när systemet är på väg att överbelastas för att denna styrning skall bli möjlig. Det bör branschen kunna reda ut utan en kommission. Den teknik som kan bli behövlig och lönsam att ta fram för att ge relevant konsumentstöd lär sedan utvecklas på marknadsmässiga villkor.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet