En storstad på fjället fem månader om året

En storstad på fjället fem månader om året

”Fjällturismens utveckling har varit otrolig i Sälenfjällen – och det fortsätter. Då är det viktigt att hänga med i elnätsutbyggnaden. Malungs Elnät servar Malung och Sälen på en yta av cirka 100 kvadratmil med 10.000 invånare. När det är fullt på fjället är det 80.000-100.000 personer på plats – då är vi en storstad!”, säger vd Kjell Jansson.

De kommande åren – med pågående byggnation av en internationell flygplats på fjället mellan Hundfjället och Rörbäcksnäs – fortsätter den starka expansionen av turismen. Kjell Jansson konstaterar tryggt att det finns bara en väg framåt:

– Det finns inga genvägar. Vi måste följa med och bygga ett tillräckligt kraftfullt nät. Dagens effekttoppar runt 100 MW hamnar om tre-fyra år runt 130 MW. Malungs Elnät har hittills klarat hela utvecklingen med egna medel. Vi har en soliditet på 83 procent idag – det är det egna kapitalets andel av totalkapitalet. Men nu måste vi börja låna. Vi går de närmaste tre åren från årliga investeringar runt 30 miljoner kronor till 115!

Toppbelastningen på elnätet i Malungs Elnät infaller självklart när det är kallt och fullbelagt över allt – både på hotell och i stugorna. Nyårsaftonen mellan kl 16 och 19 infaller regelmässigt topparna. Sista två åren med milda vintrar har topparna dock kommit på Trettondagsafton. En viss nedgång noterades efter 2009/2010, säger Kjell Jansson:

– Det byggdes två fastbränslepannor på fjället. Och en del energikrävande snökanoner byttes ut. Men kanonerna har blivit så många fler på grund av senare års mildare vintrar. Och expansionen bland fritidshusen har också varit dramatisk.

– Fritidshustomterna är idag lika stora som när jag kom hit. Då var huvudsäkringen i flertalet hus 25 ampere. Idag byggs större hus med både två och fyra lägenheter. Nu har vi fler och fler hus med 80 amperes säkring. Och det blir dubbelt av allt. Numera ska det ju finnas jacuzzi både ute och inne!

Fjällturisterna åker nog inte till fjälls för att energispara, tror Kjell Jansson:

– Om du betalar 15.000-20.000 kronor för en vecka har du inga incitament för att hålla igen. Då går allt på max. Och vårt nät har klarat detta och skall även klara det framgent.

Scandinavian Mountains – ett brett turismsamarbete – räknar med att den nya flygplatsen mellan Rörbäcksnäs och Hundfjället ska stå klar till jul 2019. Upptagningsområde för flyget ska ligga inom tre timmars flygradie från Dalarna. Kjell Jansson igen:

– För oss innebär bara flygplatsen ett effektbehov på 6-8 MW. I flygplatsens närhet talas det om  möjligheter att bygga ytterligare 20.000 bäddar.

Kjell Jansson berättar att det för Malungs Elverk under många år varit upp till 120 föranmälda anslutningar på fjället. I fjol var det över 300. Således är det nödvändigt att förstärka matningen på fjället för elleveranserna.

För att klara en så kraftfull expansion är Kjell Jansson bekymrad över långa handläggningstider på länsstyrelse och myndigheter för både koncessioner och tillstånd:

– Handläggningstiderna är orimligt långa. Problemet är också stort när det gäller överklagningar och ”motståndsrörelser” – det senare gäller främst på vindkraftssidan, som jag också har inblick i. Flygplatsprojektet har uttalade motståndare som sagt att de ska göra allt som är möjligt för att försena och förhala. Att överklaga kostar inget mer än brevpapperet men kan försena ett projekt i två-tre år. Det är orimligt.

Kjell Jansson ser också allt fler exempel på, det han kallar, ”fyrkantiga” nyutexaminerade handläggare som kommer in i kommuner och länsstyrelser:

– Och blir det för många sådana som miljöhandläggare – ja, då blir det jobbigt.

Kompetensbristen är ett branschproblem som är väl känt. Kjell Jansson gläds dock över att det går att få kompetenta medarbetare även till Malung:

– Vi hade 42 medarbetare vid senaste årsskiftet. Jag räknar med 50 till stundande årsskifte. Hittills tycks vi ha ett lockande erbjudande som gläder mig.

Om du vore energiminister för en dag – vad skulle du då göra?
– Jag skulle bums avskaffa planerna på den tänkta elhandlarcentriska marknadsmodellen på elsidan – den som bland annat säger att elkunden bara ska ha en kontakt med branschen via elnätsföretaget. För att få ett elnätsavtal ska man kräva ett elhandelsavtal. Då skulle hela problemet med anvisningsavtalen vara lösta över natt. Och det skulle inte kosta ett öre.

– Att vi på elnätssidan nu fått hela skatteansvaret för elkunden har motiverats med att elhandelsföretagen ansetts vara ”oseriösa och insolventa”. Man undrar ibland om de olika departementen inte talar med varandra. Nej, vänd på kuttingen…

 

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet