Replik: ta klimatfrågan tillbaka till vetenskapen

Replik: ta klimatfrågan tillbaka till vetenskapen

Sverige har redan en klimatneutral och därmed fossilfri elproduktion. Varför lägger man då inte krutet på att göra fordonsflottan fossilfri, frågar sig Torsten Dilot i en replik till Hans Kreisel.

Skellefteå Kraft gav SWECO i uppdrag att producera rapporten ”100 % förnybart”. I denna rapport skissar man endast på två olika scenarier:

(i) ”100 % förnybart med vatten- och vindkraft norr”, vilket ”kännetecknas av kraftigt utökad förnybar elproduktion från framför allt landbaserad vindkraft i norra Sverige, en effektutbyggnad för den svenska vattenkraften samt en balanserad utbyggnad av solkraft.”

(ii) ”100 % förnybart med land- och havsbaserad vindkraft, solkraft i söder och gas”, vilket beskrivs som en ”alternativ utvecklingsväg för det svenska kraftsystemet med målet 100 % förnybart och fokus på vindkraft och en betydande utbyggnad av solkraft i södra Sverige.”

I båda scenarierna antas den svenska kärnkraften vara avvecklad.

Man skissar på lösningen på hur vi ska nå klimatmålen i fel ände. Man skissar ur ideologiskt ”dreamer” perspektiv. Istället för att skissa på klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv.

FN’s klimatpanel IPCC förordar i sin rapport kring Parismötet 2015 följande nödvändiga actions för att nå klimatmålen:

– optimal mix av klimatneutral energi i första hand, dvs bas- och reglerkraften vattenkraft och baskraften kärnkraft kompletterad med intermittenta kraftslagen (som verkar eller förlöper med återkommande avbrott) vindkraft och solkraft.

– i andra hand fossil- eller bioenergi om det är möjligt med 100 % koldioxidinfångning

– energieffektivisering

Skall vi även i framtiden kunna ha både en ren produktion och en säker tillgång till elektricitet behöver vi kärnkraften och vi behöver bygga ny kärnkraft för att ersätta de gamla reaktorerna i södra Sverige.

Vi ska minnas att vi haft en så gott som koldioxidfri elproduktion i Sverige sen slutet av 1980-talet. Det är vattenkraftens och kärnkraftens förtjänst! Vi har tack vare denna energimix också haft en säker tillgång till nödvändig elektricitet och värme/kyla.

Om man tittar på Hans Kreisels debattinlägg biter han, om inte sin egen svans, i svansen hos alla oss som värnar klimat och miljö. Bara att läsa innantill vilka alternativ som presenteras i SWECO-rapporten, beställd av Skellefteå Kraft:

Alternativ (i) innebär att vattenkraften ska byggas ut. Vad innebär det kan vi fråga oss? Det innebär försämringar för miljön. Växt och djurliv hotas längs älvarna.

Alternativ (ii) innebär en ökning av koldioxidutsläppen i Sverige pga utbyggnad av (natur)gaskraftverk.

Det finns också frågetecken i SWECO-rapporten rörande investeringar i ny vindkraft. Ett vindkraftverk har en livslängd på ca 25 år. Ett kärnkraftverk har en livslängd på minst 60 till 75 år. Dvs två till tre gånger längre livslängd än ett vindkraftverk. Det verkar som att man endast tagit höjd för investeringar i nybyggnation av en omgång vindkraftverk. Detta skulle i så fall betyda att notan skulle bli betydligt högre än de 1500 miljarder som anges i SWECO-rapporten.

Skellefteå Kraft och Hans Kreisel talar dessutom i egen sak och i eget intresse. När de beställde SWECO-studien skulle som nämns ovan två olika scenarios studeras. Inget av dem hade den klimatneutrala kärnkraften som en ingrediens. Det var alltså en riktad, dvs vinklad, studie som Skellefteå Kraft beställde av SWECO.

Man verkar också lita på framtida teknik som man inte vet fungerar ännu eller hur mycket det skulle kosta. Batteritekniken är intressesant ur en synvinkel men är den verkligen tillförlitlig? Hur fungerar den i extremsituationer? Fungerar den?

Det är ungefär som att vi skulle lita på att vi har tämjt fusionskraften och att den ger oss elektricitet och värme om 20 år…

Man hänger alltså upp sig på något som man inte vet om det fungerar i framtiden. Det är bra med visioner och drömmar men energi i form av värme/kyla och elektricitet är en så oerhört central ingrediens i våra liv, i samhället och i hela världen. Utan ett fungerande elsystem, som vi kan lita på, hotas hela den samhällsstruktur vi känner idag. I förlängningen hotas ordningen och det uppstår då (sociala och andra) oroligheter. Det vill vi väl inte?

Stabiliteten och den hittills säkra tillgången till elektricitet och värme/kyla i Sverige riskeras om vi inte stoppar denna farliga väg för Sveriges framtida energiförsörjning. Jag citerar en kommentar här på Second Opinion:

”Slutklämmen i SWECO’s rapport är att detta kostar 1500 miljarder kronor, och då har man säkert underskattat kostnaden för energilager. För den summan kan jag bygga ett helt nytt system, baserat på vatten- och kärnkraft.”

Vi skulle alltså få ett helt nytt och optimalt klimatneutralt energisystem för samma pengar. Ett energisystem innehållande all ny och säker teknik. Vem vet, vi kanske även skulle fått några Gen IV reaktorer på köpet… Där vi hade kunnat återanvända befintligt kärnbränsleavfall.

Vi har idag kärnbränsleavfall som skulle räcka i några tusen år utan att vi behöver bryta nytt uran. Det slutliga kärnbränsleavfallet från Gen IV kärnkraft upptar dels en mindre volym än dagens samt behöver ”bara” slutförvaras i drygt 500 år. Att jämföra med 100 000 år för befintligt avfall.

Det är dags att se de stora dragen för att nå klimatmålen. Det är dags att reclaima klimatfrågan från den extrema så kallade miljö- och klimatrörelsen som vilar på ideologisk grund. Vi behöver se på vad som är viktigast för att nå klimatmålen. Det är förstås minskad fossil förbränning; både vad gäller produktion av elektricitet och värme/kyla samt inte minst den bensin- och dieseldrivna fordonsflottan.

Sverige har redan en klimatneutral och därmed fossilfri elproduktion. Varför lägger man då inte krutet på att göra fordonsflottan fossilfri?

Klarar vi av att göra fordonsflottan fossilfri samtidigt som vi signifikant minskar och helst eliminerar den fossila elproduktionen kan vi t o m låta flyget vara som det är idag utan att hota klimatet. Flyget står endast för ca 5 % av de klimatfarliga utsläppen. Man angriper de små sakerna istället för att åtgärda de stora sakerna. Man inser inte kärnkraftens viktiga roll för att överhuvudtaget göra det möjligt att nå klimatmålen!

Det är dags att reclaima klimatfrågan till vetenskapen igen och avpolitisera klimatfrågan!

8 Kommentarer
Av Torsten Dilot
Dilot Energy & Analysis AB
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Johan Montelius skriver:

  Torsten Dilot skriver:

  ”Vi kan alltså inte bara sådär avfärda klimathotet!”

  Jo det kan vi. Det vi med all tydlighet vet är att de naturliga variationerna är mångdubbelt större än vad en ökad koldioxidhalt i atmosfären kan bidra till. Den ökning av atmosfärens koldioxidhalt som vi sett de senast femtio åren är till större del beroende på att det blivit varmare och till en mindre del att vi bränner fossila bränslen. Att försöka påverka klimatet genom att minska på förbränningen av fossila bränslen är som att försöka ändra på temperaturen genom att minska på mängden kvicksilver i termometern.

  ”..få bort mycket av de skadliga kväveoxiderna från stadsluften”

  Hur skadliga är dessa? Är kostnaderna som en omställning till fossilfritt samhälle i proportion till den marginella nytta det skulle göra? Stockholmare har inte andats så ren luft sedan staden grundades på 1100-talet. Vi kan lägga våra resurser på bra nyttigare saker än att försöka begränsa utsläppen av kväveoxider.

 2. Torsten Dilot skriver:

  Ponera att största delen av planetens temperaturvariation är naturlig. Fundera sedan över att det finns en misstanke om att fossil förbränning ändå påskyndar den globala uppvärmningen.

  Även om den naturliga variationen skulle vara dominerande borde blotta misstanken få oss att minska på den fossila förbränningen.

  Vad man glömmer i resonemanget är att man åtminstone skulle få bort mycket av de skadliga kväveoxiderna från stadsluften i rejält luftförorenade städer om man ställde om fordonsflottan från fossilt till icke-fossil (el, vätgas/bränsleceller etc).

  Vi har alltså ändå en anledning att kraftigt reducera fossil förbränning! Vi kan dessutom inte tvärsäkert heller, i så fall, uttala oss om att fossil förbränning inte leder till global uppvärmning. Tvärtom finns det saker som tyder på åtminstone att människan katalyserar den naturliga variationen hos klimatet. Vi kan alltså inte bara sådär avfärda klimathotet!

 3. Ingvar Engelbrecht skriver:

  Tyvärr så bygger hela resonemanget på att det finns ett verkligt hot som orsakas av koldioxid i atmosfären. Det är inte vetenskapligt visat annat än med ”modeller” där man antagit vissa samband och dess effekt på klimatet.
  Alla som studerat och följt ”Klimathotsprojektet” under en längre tid och även läst på vad kritiker konstaterat. Klimathotsprojektet är ett politiskt maktprojekt som har som mål ”Global Governance” dvs en form av världsregering. Det har ju tom en av de ledande företrädarna för IPCC, Christina Figuere klart och tydligt uttalat offentligt inför pressen:
  ”Det handlar inte om klimatet, det handlar om att ersätta kapitalismen och se till att planetens resurser fördelas rättvist”

  Kommunister och socialisters våta dröm, En ”världsregering” styrd av en nomenklatura som inte är vald i demokratisk ordning

 4. Johan Montelus skriver:

  När klimatfrågan kommer tillbaks till vetenskapen så kommer den att läggas i lådan bland övriga politiska villfarelser som titt som tätt får oss att irra runt i skogen. Vi kan då i lugn och ro skapa de rätta förutsättningarna för en hållbar energimarknad. I den marknaden, fri från styrande skatter och subventioner kommer de mest lönsamma lösningarna att ta sin plats. Om jag får gissa så kommer vatten och kärnkraft segla upp som de mest effektiva lösningarna. Vindkraft, solkraft och vågkraft kommer då troligtvis ha en marginell roll.

  Frågan är hur många fler miljarder vi hinner spendera innan politiker inser verkligheten.

 5. Mats skriver:

  Mycket intressant kommentar till Kreisls tidigare inlägg. Jag vill tillägga att den nuvarande elproduktionsflottan m kärnkraft och vattenkraft varit en bidragande orsak till att finsk kolkraft kunnat läggas ner. Ett äkta klimatfokus borde kanske vara mer försiktigt m dramatiska förändringar då detta kan få oönskade konsekvenser i tex våra grannländer. Vi har inte bråttom i Sverige när det gäller elproduktion…

 6. Lars Cornell skriver:

  BRA !
  Jag är mycket oroad av den pågående klimatpolitiken med ’förnybart’. Vårt klot och vårt land är inte stort nog för den politiken.
  Klimatet oroar jag mig däremot inte för annat än de besvärligheter vi kommer att få när det blir kallare.
  Då måste jorden minska sin befolkning. Klarar vi inte av det själva kommer jorden på egen hand att ombesörja den nödvändiga åtgärden.

  I följande anmälan till Granskningsnämnden finns det mycket kunskap som jag tror att ni uppskattar.
  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalifornien.pdf
  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalifornien/

 7. Bengt Hellman skriver:

  Torsten missar att kärnkraftverk blir gamla. Av ursprungligen tolv verk är fyra redan nedlagda. Ytterligare två kommer att läggas ner de närmaste åren. De sex som sedan återstår har begränsad återstående livslängd. Därför är det viktigt att bygga ut förnybar energi så att vi kan öka exporten av fossilfri el och inte hamnar i ett läge där vi måste importera fossilproducerad el.

 8. Christer Broberg skriver:

  ”Det är dags att reclaima klimatfrågan till vetenskapen igen och avpolitisera klimatfrågan”! skriver Torsten Dilot. Yes. Om verklig vetenskap finge ta tag i hela frågan förutsättningslöst skulle man snart konstatera att koldioxidens inverkan på klimatet är närmast försumbar och politikernas klimatmål saknar vetenskaplig grund. Politikernas direktiv till IPCC, vid grundandet 1988, var att visa att vår fossilförbränning orsakat den oönskade temperaturhöjningen och klimatförändringen. Direktivet borde ha varit att ta reda på om temperaturhöjningen faller utanför den vanliga variabiliteten och vad den då beror på, men så blev det inte. Och IPCC följer direktivet och det blir så fel.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet