• Låt marknaden vara – ändra intäktsramarna

  Låt marknaden vara – ändra intäktsramarna0

  Samma politiker som nu förfasas över den fria marknaden, straffar oss nu med högre skatter och tillåter vinstmarginaler på upp emot 35 procent efter finansnetto i nätbolagen, skriver Elnätsupprorets Eric Anderzon.…

  Läs mer...
 • Nya intäktsramar och elkonsumenten är helt utan skydd

  Nya intäktsramar och elkonsumenten är helt utan skydd5

  Det pratas mycket om orättvisor och övervinster inom välfärden, men när nätbolagen som lever i ett skyddat monopol skördar vinster långt utöver all annan jämförelse, då är det tyst.…

  Läs mer...
 • Energiunionen riskerar att öka detaljregleringen

  Energiunionen riskerar att öka detaljregleringen1

  Energiunionen ska ta EU mot en alltmer integrerad elmarknad. Henrik Bergström på Fortum Distribution välkomnar ambitionen, men är samtidigt rädd för i vilken riktning EU drar.
  – Det är frågetecken kring vart utvecklingen går, det finns tendenser till att styrningen centraliseras och detaljregleras från EU och kommissionen vilket är oroväckande, speciellt när det kommer till implementeringen av nätkoderna, säger han.…

  Läs mer...
 • Svårt att få kunder att agera på lågt elpris

  Svårt att få kunder att agera på lågt elpris3

  Hur aktiva kan elkunderna tänka sig att vilja vara? Frågan om så kallad efterfrågeflexibilitet blir alltmer angelägen i takt med att de smarta elnäten utvecklas.

  Smart Grid Gotland genomför just nu ett marknadstest och kan konstatera att det går att få kunder att styra från högt till lågt elpris – men svårare att få dem att öka sin användning timmar när de får vindrabatt.…

  Läs mer...
 • Dom i kammarrätten nödvändig för investeringar i elnäten

  Dom i kammarrätten nödvändig för investeringar i elnäten3

  Ska kommunala elbolag styras av självkostnadsprincipen eller ska de få tjäna pengar på sina elnät. I november slog kammarrätten i Jönköping fast att de ska få tjäna pengar. En dom som är helt nödvändig om de kommunala elnätsbolagen ska klara att uppfylla framtidens investeringsbehov, menar Roger Johansson, vd för Uddevalla energi.
  – Domen är en självklarhet, allt annat hade varit obegripligt. Vi står inför gigantiska investeringsbehov och goda resultat ger möjlighet att genomföra de här investeringarna, säger han.…

  Läs mer...
 • EU:s marknadsintegrering kräver ny indelning av budområden

  EU:s marknadsintegrering kräver ny indelning av budområden0

  EU:s mål är en integrerad elmarknad, men ett av de största hindren för att nå dit är begränsningar av handelskapaciteterna mellan olika områden. EU:s lösning är regleringen CACM.
  – Ambitionen är lovande men man vågar inte kräva en effektivare budområdesindelning i Europa vilket är ett måste, säger energikonsulten Björn Hagman.…

  Läs mer...