• Vi förväntar oss att Ei är delaktig i utvecklingen av energisystemet

  Vi förväntar oss att Ei är delaktig i utvecklingen av energisystemet0

  Ei och elnätsbranschen har en period av meningsskiljaktigheter bakom sig, men vår bild är att skiljaktigheterna främst finns i retoriken, i grund och botten har vi en samsyn.…

  READ MORE
 • Advokater: Missvisande om överklaganden

  Advokater: Missvisande om överklaganden0

  Anne Vadasz Nilssons påstående att elnätsföretagen satt i system att överklaga Energimarknadsinspektionens beslut är direkt missvisande, skriver advokaterna Torgny Wetterberg och Kristoffer Ribbing.…

  READ MORE
 • Långa domstolsprocesser löser inte elnätsregleringen

  Långa domstolsprocesser löser inte elnätsregleringen7

  I morgon lämnar Förvaltningsrätten i Linköping sina domar i tvisten mellan elnätsföretagen och Energimarknadsinspektionen (EI), om vilka avgifter företagen får ta ut från kunderna.

  Om domstolen går på företagens linje blir det kraftiga höjningar av avgifterna. Vi menar att det är helt orimligt att lagstiftningen är så otydlig att många frågor om hur elnätsavgifterna sätts ska avgöras i domstol.…

  READ MORE
 • Smarta elnät – är det om kylskåp?

  Smarta elnät – är det om kylskåp?4

  Jag har lagt märke till att smarta elnät till stor del handlar om flexibel elanvändning. Såsom med kylskåp och frysar. Det är viktigt men ibland tycker jag att själva elnäten glöms bort i sammanhanget.…

  READ MORE
 • Investeringsbehovet handlar om mer än stamnätet

  Investeringsbehovet handlar om mer än stamnätet1

  Anna-Karin Hatt skriver i dag på SvD Brännpunkt att stamnätet behöver förstärkas för att kunna ta hand om en växande andel förnybar elproduktion. Här är det dock på sin plats att göra ett tillägg. Elnätet består inte bara av stamnätet. Elnätet omfattar också regionnät och lokalnät. Här kommer det också att krävas stora investeringar, uppskattningsvis minst 35-40 miljarder kronor kommande femårsperiod.

  READ MORE
 • Mikael Odenberg: Politiker förvånas över nätinvesteringarnas storlek

  Mikael Odenberg: Politiker förvånas över nätinvesteringarnas storlek6

  Svensk energipolitik är mest fokuserad på hur elen produceras, men hur den ska nå användarna är inte lika självklart. Det menar Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.
  – Det är viktigt att politiker är medvetna om att den energipolitik som man lägger fast också kostar i form av nätkostnader, säger han.…

  READ MORE
 • Energi-vd: Beslutsfattarna missar fråga kunden3

  Pite energis vd, Daniel Fåhraeus, är kritisk till flera av de reformer som genomförs på elnätsmarknaden, han tycker att kunden glöms bort.
  – Jag undrar om beslutsfattarna förstår att det är kunden som i slutändan betalar för reformerna som genomförs, säger han.…

  READ MORE
 • Elnäts-vd: ”Grannlaga uppgift att utforma nättarifferna”0

  Hur ska man lyckas nå en effektivare användning av elnäten? Energimarknadsinspektionen har i en rapport gett förslag, men Sundsvall Elnäts vd Göran Sörell är inte säker på att man fullt lyckas ta hänsyn till viktiga detaljer som blir avgörande för helheten.…

  READ MORE
 • Nätregleringen slår hårt i tillväxtkommuner1

  Förhandsregleringen av nätavgifterna ställer till det för tillväxtkommuner. Att avgifterna baseras på gammalt underlag gör att nya kunder blir ett problem och inte en möjlighet. Det menar Mats Jakobsson, vd för Lerum Energi.
  – Jag vill ha en modell som ligger närmare verkligheten och som tar hänsyn till tillväxt. Nya kunder ska inte vara en belastning, säger han.…

  READ MORE