• Avkastningen dubbelt så hög som den borde varit

  Avkastningen dubbelt så hög som den borde varit2

  Konsekvensen av den schablonmässiga beräkningen under 2012-2015 blev att ramen för avkastning dubbelt så hög som den borde ha varit, skriver Stefan Yard i en replik till Mikael Runsten.…

  Läs mer...
 • Felfritt elnät vision i Mölndal

  Felfritt elnät vision i Mölndal1

  Inga elavbrott som upplevs av kunden. Det är den målsättning som Mölndal Energis styrelse har slagit fast avseende elnätsverksamheten. Det är en utmaning som heter duga för Christian Schwartz, Mölndal Energis vd, och hans medarbetare.…

  Läs mer...
 • Svenska Dagbladet räknar fel

  Svenska Dagbladet räknar fel6

  Mikael Runsten, utbildare i finansiering och redovisning vid bland annat Handelshögskolan i Stockholm, skriver att Svenska Dagbladets sätt att räkna på lönsamhet i elnäten innehåller ett avgörande fel.…

  Läs mer...
 • Nyanslutningar motsvarande nytt Umeå

  Nyanslutningar motsvarande nytt Umeå1

  – Trycket är enormt hårt just nu. Vi har förfrågningar inne om nyanslutningar på 300 MW effekt – det motsvarar ytterligare ett helt Umeå, säger Göran Ernstson, sedan tio år vd i Umeå Energi.…

  Läs mer...
 • Höjda avgifter för gammalt stamnät

  Höjda avgifter för gammalt stamnät0

  Svenska kraftnät höjer sina avgifter för stamnätet, ett av Europas äldsta. – En betydande del hör hop med att vi behöver investera i ett åldrande nät, säger Niclas Damsgaard på Svenska kraftnät.…

  Läs mer...
 • “Ständiga ändringar störningsmoment”

  “Ständiga ändringar störningsmoment”1

  – Ständiga förändringar av reglermodellen är ett störningsmoment för elnätsbranschen som arbetar långsiktigt för att skapa ett robust framtida elnät som gagnar både kunder och samhälle, säger Katarina Prick, vd i Falbygdens Energi.…

  Läs mer...