”Färre än 50 personer i Sverige med rätt kompetens”

”Färre än 50 personer i Sverige med rätt kompetens”

Det är ett akut problem att klara energibranschens kompetensförsörjning och vi blir både bekymrade och besvikna när vi nås av budskapet att regeringen planerar att lägga ner försöksverksamheten på branschskolor. Det skriver Mikael Carlsen, vd för Åsbro kursgård och Petter Johansson, ansvarig för energifrågor på Svenska Elektrikerförbundet.

Vi möts varje dag av larmrapporter om hur illa ställt det är med Sveriges energiförsörjning. Det är extrema elpriser, överföringsproblem, problem med produktion, ja listan kan göras lång. Distributionselektriker har en avgörande roll för att vi ska klara av kommande utmaningar.

Läget har nu dramatiskt förvärrats av Rysslands brutala invasion av Ukraina. Detta har medfört både kraftigt ökade elpriser och en försämring av säkerhetsläget. Risken för både väpnat angrepp och andra former av fientliga handlingar av främmande makt har ökat påtagligt. Nyligen varnade Säpo om de ökade riskerna för energisektorn. Det finns ett antal faktorer som gör att riskerna för energisektorn är väldigt mycket större än vad de behöver vara.

För det första står energibranschen inför ett akut problem med att klara kompetensförsörjningen. Vår bransch är redan extremt underdimensionerad och de som jobbar i branschen utsätts för en stor påfrestning med mycket övertid, stress och press på grund av en den kompetensbrist som råder.

För det andra så behöver vi göra kraftiga investeringar i vår el-infrastruktur för att klara framtidens elbehov. Idag finns det enligt flera branschföreträdare färre än 50 personer i Sverige som har den kompetens som behövs för att underhålla och bygga nytt transmissionsnät. Nästintill all nybyggnation som sker på dessa anläggningar utförs i dagsläget av utländsk arbetskraft. Det är ett stort slöseri med den nationella arbetskraftsreserven och också en säkerhetsrisk.

I Sverige utbildas årligen cirka 130 distributionselektriker, varav 100 av dem på Åsbro Kursgård, 35 av de 100 via ”Branschskola Distributionselektriker”. För att kunna utbilda distributionselektriker krävs ett övningsfält med luftledningar och ett kabelnät. Åsbro har ett unikt övningsfält på 130 hektar med luftledningar i olika spänningsnivåer på flera kilometers längd. Det är det enda övningsfältet i norra Europa.

Branschorganisationen Energiföretagen i Sverige genomförde en undersökning under 2022 och kom fram till att de närmsta tre åren behöver energibranschen nyrekrytera 8 000 tekniker. Även branschföreningen Sveriges Elkraftentreprenörer har gjort en undersökning 2022 och kommit fram till ett rekryteringsbehov av 3 000 distributionselektriker fram till år 2030. Men dagens takt har vi i Sverige utbildat 1 000 distributionselektriker till år 2030. Slutsatsen är att vi kommer att ha ett enormt underskott på distributionselektriker och tekniker inom energibranschen inom en snar framtid. Hur ska vi då kunna säkra pågående energiomställning och all ladd-infrastruktur som ska byggas upp?

Utifrån ovanstående beskrivning blir vi både bekymrade och besvikna när vi nås av budskapet att regeringen planerar att lägga ner försöksverksamheten på branschskolor. Enligt Skolminister Lotta Edholm (L) har försöket varit misslyckat. Detta grundar hon på att endast 8 av de budgeterade 24 miljonerna använts för läsåret 2021-2022. Att inte ens införa några övergångsregler efter halvårsskiftet kan innebära att flertalet elever får avbryta sin utbildning och går en osäker framtid till mötes.

Skolministern tror att energibranschen kommer klara sig utan branschskolor och att kompetensförsörjningen kan säkras på annat sätt. Vi håller inte med.

Åsbro kursgård utbildar på ett framgångsrikt sätt människor som direkt är anställningsbara och dessutom är väldigt viktiga för att klara de utmaningar energibranschen står inför. Åsbro och andra utbildningsanordnare har en enormt viktig roll att spela för att vi ska klara framtiden utmaningar, både utifrån det utökade elbehovet vi har och utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Att i denna situation med ett krig i vårt närområde, ökade säkerhetsrisker och en energisektor som är utsatt för extrema påfrestning skära ned på utbildning är helt fel och sänder dessutom fel signaler, både till branschen och till de som avser att söka sig till branschen. Vi uppmanar nu berörda statsråd att ompröva detta beslut för den nationella säkerheten, Sveriges energiförsörjning och alla som jobbar i branschen. Nu behövs en nationell samling för att klara kompetensförsörjningen. Denna artikel kommer nu översändas som ett öppet brev till utbildningsutskottets ledamöter med en uppmaning om att tänka om och göra rätt.

9 Kommentarer
Av Mikael Carlsen, Åsbro kursgård och Petter Johansson, Svenska Elektrikerförbundet
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Alexander Olin skriver:

  Finns det några siffror på hur många av de som går branschskola som får jobb inom branschen efter utbildning?

  1. Mikael Carlsén skriver:

   Absolut, det är 100% som får jobb i branschen.

 2. Mikael Dahlqvist skriver:

  Pluggade Servicetekniker elkraft och tog examen vintern 2020.

  Jag hade gärna bidragit men att få tag i jobb inom branschen var i princip omöjligt.

  Samtidigt ser man dagligen tablåer och annonser där man s.k ”skriker efter kompetens”.

  Gör man verkligen det? Jag ger detta ett nytt försök 2023, om inte det går ann så ser jag nog desvärre att jag måste söka grönare mark på annat håll, kanske till och med utomlands.

 3. Lars-Erik Eklund skriver:

  Har +30 år inom eldistribution och jag har sedan avregleringen sett hur en en hel yrkeskår av kompetenta medarbetare som borde funnits där och lära upp nya medare blivit utfasade med ett blixtsnabbt erbjudande om avgångsvederlag för att dom var dökött och övertaliga.
  Kan någon förklara för mig vad som inträffade i mitten på 90-talet som gjorde 40-50 % av yrkeskåren överflödig??

  Min analys är följande….. nämligen att då lämnades det svenska elnätet över från att vara en samhällelig funktion med minimala avkastningskrav och som faktiskt fick kosta lite att hålla fungerande till att hamna i ekonomers händer, då blev funktionen nerprioriterad och varje icke investerad krona en bonus till de som högaktningsfullt skiter i om det fungerar eller inte……bara det ser bra ut på pappret.

  Säkerhetklassa elnätet, ge elnätsägare tuffare krav på bemanning och beredskap, kräv att dom ska bygga upp en berdskapsorganisation värd namnet…..och börja ge de som väljer att gå in i yrket bra betalt, för det behövs en rejäl morot att få unga killar och tjejer att ge sig in och och stanna kvar i ett periodvis tufft och krävade yrke.

  Larsa

  1. Kalle Andersson skriver:

   Telia gick från 40 000 medarbetare i Sverige till något 1000-tal. Det var extremt ineffektivt skött i all offentlig verksamhet på 80-talet och tidigare, så inget konstigt att det också gällde inom elnätssektorn. Du får själv fundera hur SJ, Banverket och annan infrastruktur var skött.

 4. Klas Roudén skriver:

  Hoppas att nya regeringen i denna fråga bara har missuppfattat situationen.
  Vi betackar oss från galenskapen att eventuellt även lägga ner unika Åsbro kursgård inför den stora nätutbyggnaden som förestår i landet.
  Vi har fätt nog av andra slags galenskaper, relaterade till vår helt livsviktiga elförsörjning, nyckelfunktionen för hela vår samhällsfunktion, från våra tidigare senaste regeringar.

 5. Magnus Brunell skriver:

  ”Läget har nu dramatiskt förvärrats av Rysslands brutala invasion av Ukraina.”

  Det är EUs misslyckade sanktioner mot Ryssland som brutalt har satt hela Europa i ett katastrofalt tillstånd på energimarknaden.

 6. Lars-Niklas Angelöf, Plåt & Ventbyråns branschskola skriver:

  Vi får se till att sätta skolministern i branschskolskola.

 7. Anne skriver:

  Stort TACK för info i er artikel o att ni skrivit den. Självförsörjningsgrad, säkerhetsrisk o möjlighet att upprätthålla leveranser skulle kanske Försvarsmakten o eller MSB kunna vara intresserade av, nu när skolministern ente förstår o sen har vi ju superdepartementet som Busch ansvarar för, uppvakta dessa vet jag. God Jul, Anne

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet