”Behövs ett starkare kundperspektiv”

”Behövs ett starkare kundperspektiv”

Energimarknadsinspektionen har den viktiga uppgiften att skydda kundernas intressen. Vi välkomnar nu att Ei tar nästa steg och snarast gör vad som behövs för en mer rimlig kapitalbasvärdering av elnät. Det skriver Mikael Möller, IKEM och Johan Bruce, Skogsindustrierna och energidirektör SKGS i en replik.

Energiföretagen Sverige och Lokalkraft Sverige utmålar en dyster elnätsframtid om Energimarknadsinspektionen byter metod för att beräkna elnätsföretagens intäktsramar. Nya regler för kapitalbasvärdering riskerar enligt Energiföretagen att leda till lägre investeringar och lägre utbyggnadstakt av Sveriges elnät.

Elnätskunderna är föga förvånade över elnätsbolagens invändningar mot en mer rimlig elnätsreglering. Under många år har det varit tydligt att regelverket brustit i kundperspektiv och att elnätsbolagen kunnat ta ut övervinster. Den skärpning av beräkningen av avkastningsränta som infördes var ett bra första steg mot mer rimliga elnätsavgifter. Vi välkomnar nu att Energimarknadsinspektionen tar nästa steg och snarast gör vad som behövs för en mer rimlig kapitalbasvärdering.

Energiföretagen och Lokalkraft säger att långsiktiga investeringar och möjligheten att överhuvudtaget bedriva elnätsverksamhet riskeras om reglerna för kapitalbasvärdering nu förändras. För elnätskunder som konkurrerar på globala marknader finns ingen förståelse för det perspektivet.

Nätföretagen bedriver sin verksamhet med stöd av ett faktiskt och juridiskt monopol
Nätföretaget har inga konkurrenter och kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller priset. Den ökade elektrifieringen i samhället fyller orderböckerna för elnätsbolagen, alltmer el kommer att behöva överföras av elnätsbolagen, elnätsregleringen ger elnätsbolagen full kostnadstäckning för investeringar, underhåll och service samt rimlig vinst. Dessutom garanteras elnätsbolagens intäkter i förväg i fyraårsperioder. Risken är med andra ord mycket låg.

Övervinster till elnätsbolagen ger inte mer nätinvesteringar
Redan då Energimarknadsinspektionen fick uppdrag att föreslå en skärpt elnätsreglering inför perioden 2020-2023 kunde konstateras att prisökningarna för elnätskunderna endast i begränsad utsträckning hade med faktiska nätinvesteringar att göra. När Energimarknadsinspektionen nyligen presenterade en uppföljning av hur nätbolag med s.k. rätt till särskilt investeringsutrymme hade investerat, visade det sig att de omfattade elnätsbolagen hade ökat sina intäkter utan att nämnvärt öka nätinvesteringarna jämfört med normal verksamhet. I båda fallen handlar det helt enkelt om ren ökad vinst för elnätsbolagen utan motsvarande nytta för elnätskunderna.

Elnätsregleringen behöver ett starkare kundperspektiv snarast
Elnätet ska vara till för kunderna, inte tvärtom. Nätregleringens främsta syfte skall vara att tillförsäkra kunderna en stabil överföring av el till så låga kostnader som möjligt. Elnätsföretagen ska få full kostnadstäckning för sina investeringar. Kunderna ska dock endast betala för faktiska investeringar i elnätet och aldrig mer än en gång.

Energimarknadsinspektionen har den viktiga uppgiften att skydda kundernas intressen. För att de ska lyckas med uppgiften behöver de så snabbt som möjligt införa förändringar i elnätsregleringen som stärker kundernas perspektiv.

På en punkt är vi dock överens med Energiföretagen Sverige och Lokalkraft Sverige, vi behöver effektivare och kortare tillståndsprocesser för alla omställningsinvesteringar.

 

 

 

 

 

1 Kommentar
Av Mikael Möller och Johan Bruce
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Rolf skriver:

    Kan konstatera att nätbolagen måste ha stora nätförluster eftersom Ellevio i Stockholm har ett rörligt påslag om 30 öre/KWh inkl moms, dvs 24 öre/KWh exkl moms. Ser man på snittpriset på Nordpool 2022 som blev 1,38kr så motsvarar det en förlust i nätet på 17,39%. Lite väl stor förlust tycker jag.

    Tittar man sen på inmatning lokalt så får man 4,96 öre/KWh (exkl moms för solel). Ska man tolka det som att förlusterna utanför lokalnätet är nästan 4 ggr så stora som lokala nätet eller är det så att nätbolaget ska tjäna pengar på överföringen?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet