• Avkastningen dubbelt så hög som den borde varit

  Avkastningen dubbelt så hög som den borde varit2

  Konsekvensen av den schablonmässiga beräkningen under 2012-2015 blev att ramen för avkastning dubbelt så hög som den borde ha varit, skriver Stefan Yard i en replik till Mikael Runsten.…

  Läs mer...
 • Felfritt elnät vision i Mölndal

  Felfritt elnät vision i Mölndal1

  Inga elavbrott som upplevs av kunden. Det är den målsättning som Mölndal Energis styrelse har slagit fast avseende elnätsverksamheten. Det är en utmaning som heter duga för Christian Schwartz, Mölndal Energis vd, och hans medarbetare.…

  Läs mer...
 • Svenska Dagbladet räknar fel

  Svenska Dagbladet räknar fel6

  Mikael Runsten, utbildare i finansiering och redovisning vid bland annat Handelshögskolan i Stockholm, skriver att Svenska Dagbladets sätt att räkna på lönsamhet i elnäten innehåller ett avgörande fel.…

  Läs mer...