• Magnetfält bedöms försiktigare i Sverige

  Magnetfält bedöms försiktigare i Sverige2

  Svenska myndigheters oro för magnetfält kräver försiktighet och påverkar utbyggnaden av kraftnätet. Avsaknad av vetenskapligt bevisad risk fritar inte Svenska kraftnät från ansvar, enligt miljödom.…

  Läs mer...
 • Kraftledning byggs snabbare i Finland

  Kraftledning byggs snabbare i Finland2

  I Finland är tillståndsgivandet kring kraftledningar enklare. Svensk-finska Aurora Line avslöjar Fingrids och Svenska kraftnäts skilda världar. – En svensk kraftledning kan ha väldigt många riktningsändringar, säger Per Eckemark.…

  Läs mer...
 • Norsk kamp mot elmarknad och utlandskablar

  Norsk kamp mot elmarknad och utlandskablar1

  Den norska energidebatten förs på många fronter mot elpriser och utlandskablar. Igår var det stora demonstrationer i flera norska städer. Samtidigt ökar fokus på landets egna flaskhalsar. Statnett har hamnat mitt i ett nytt norskt energiuppror.…

  Läs mer...