• Kraftledning byggs snabbare i Finland

  Kraftledning byggs snabbare i Finland2

  I Finland är tillståndsgivandet kring kraftledningar enklare. Svensk-finska Aurora Line avslöjar Fingrids och Svenska kraftnäts skilda världar. – En svensk kraftledning kan ha väldigt många riktningsändringar, säger Per Eckemark.…

  Läs mer...
 • Norsk kamp mot elmarknad och utlandskablar

  Norsk kamp mot elmarknad och utlandskablar1

  Den norska energidebatten förs på många fronter mot elpriser och utlandskablar. Igår var det stora demonstrationer i flera norska städer. Samtidigt ökar fokus på landets egna flaskhalsar. Statnett har hamnat mitt i ett nytt norskt energiuppror.…

  Läs mer...
 • Diskussion om prioritering av anslutningar

  Diskussion om prioritering av anslutningar0

  I Norge diskuterar myndigheterna om man kan en ut en köavgift för anslutning till elnätet för att mota bort framtida elkunder som egentligen inte behöver el.…

  Läs mer...