• Behövs gemensam samhällsvision för elnäten

  Behövs gemensam samhällsvision för elnäten2

  – Statsmakterna och branschen borde sätta sig ned och jobba fram en gemensam vision kring hur elnätens roll ska utvecklas för att möta framtiden, säger Anna Karlsson, vd för Kalmar Energi.…

  Läs mer...
 • Stamnät bör planeras nordiskt

  Stamnät bör planeras nordiskt0

  Genom ett bättre samarbete på nordisk nivå kan klimatarbetet påskyndas och dessutom till en lägre kostnad jämfört med om länderna arbetar var och en för sig. Det är utgångspunkten för en ny rapport som konsultföretaget Pöyry tagit fram för Fortum.…

  Läs mer...
 • Högtemperaturlina ny lösning i stamnätet

  Högtemperaturlina ny lösning i stamnätet4

  Högtemperaturlina är en viktig del i Svenska kraftnäts paket för att öka överföringen från norr till söder. Second Opinion har pratat teori och praktik kring ledningstemperaturer med Per Norberg och Per Bengtsson.…

  Läs mer...