Artiklar & debatt

 • Regeringens prisutredare klar5

  Utredningen om vad som påverkar elpriserna är klar sedan tre månader och den kom fram till att marknaden är mycket effektiv och störst prispåverkan har kolpriset och tillgängligheten i kärnkraften, och dessutom har höjda skatter tryckt upp priserna.…

 • Kostsamt spanskt stödsystem förändrat4

  Det spanska stödsystemet för förnybar energi har fått ett ekonomiskt bakslag. Second Opinion Energi har intervjuat energimarknadskonsulten Jakob Helbrink, som berättar hur systemet var upplagt och varför det har förändrats.…

 • ”Vi får inte den kompensation vi behöver”1

  Växjö Energi tillhör dem som inte blir kompenserade fullt ut med den nya elnätsregleringen. Risken är nu att de måste skjuta viktiga investeringar på framtiden.
  – Vi får en regleringsmodell där vi inte får den kompensation vi behöver, det gör det inte enklare att få ihop kalkylen, säger bolagets vd Ann-Mari Ståhlberg.…

 • Bygdepeng kan vara muta0

  Om bygdepeng ska utgå för en vindkraftsetablering gäller det att hålla i sär rollerna i kommunen. Annars finns risken att det är fråga om en muta, menar Torbjörn Lindhe.…

 • Lågt elpris en medienyhet1

  Sommarens låga elpris har blivit en medienyhet. Det är anmärkningsvärt eftersom i regel brukar det vara de höga elpriserna som lockar medierna och då dessutom med ett elmarknadskritiskt förhållningssätt.

  Att sommarens låga elpris är logiskt och att elmarknaden faktiskt fungerar har dock inte medierna belyst – ännu.…

 • Odenberg tror att mer konsumentmakt höjer förtroendet för elmarknaden13

  Mikael Odenberg är som generaldirektör för Svenska Kraftnät en av dem som stått mitt i den mediala hårdblåsten. För Second Opinion Energi berättar han hur han ser på mediernas bevakning av elmarknaden.
  – Det är bara att konstatera att när det blir höga priser blir det en grej i medierna, men när det är låga priser fungerar det inte på samma sätt, säger han.…