Politik har tvingat fram stängningar

Politik har tvingat fram stängningar

Det är politiska besut som tvingat fram stängningar av kärnreaktorer, snarare än tekniska faktorer. Det skriver Carl Beglöf, kärnkraftsexpert inom branschorganisationen Energiföretagen Sverige, i en replik till professor Lennart Söder.

Professor Lennart Söder väcker en rad angelägna frågor i sin text på Second Opinion den 4 december. Vårt kraftsystem är i mångt och mycket utformat kring de stora kraftproducerande enheter vi har i Sverige och om något större kraftverk tas ur drift får det konsekvenser för kraftsystemets stabilitet och robusthet. Naturligtvis är det bra om samhället har en beredskap för detta, vilket Söder understryker. Men planeringen av vårt framtida kraftsystem måste vara baserad på rätt information varför en del fakta behöver klargöras.

Söder gör en rad förenklingar i sin bedömning av reaktorernas livslängd. För det första bör det betonas att det är politiska beslut, alternativt den tidigare höga effektskatten, i kombination med ökade säkerhetskrav som tvingat fram stängningarna av två reaktorer vardera i Barsebäck respektive i Oskarshamn. Det senare gäller även Ringhals 1 och 2 som Vattenfall avser att stänga 2020 respektive 2019. Vattenfalls avsikt var att driva dessa två reaktorer i 50 år, det vill säga till 2026 respektive 2025, men otydlighet kring effektskattens framtid bidrog till att beslut fattades att stänga dessa reaktorer tidigare. Motsvarande bedömning gjordes även av Oskarshamnsverkens ägare. Det är alltså andra faktorer än rent tekniska som avgjort hur länge dessa sex reaktorer kunde hållas i drift.

För de kvarvarande sex reaktorerna, samtliga idrifttagna på åttiotalet, råder andra förutsättningar. Dessa reaktorer är av något annan konstruktion och den internationella erfarenheten pekar på att dessa reaktorer mycket väl kan drivas i 60 år ur ett tekniskt perspektiv, kanske ännu längre.

Givetvis är det så att ny kunskap och erfarenhet kan framkomma under resans gång som leder till att den slutliga drifttiden kan bli både kortare eller längre än 60 år. Att enkom basera framtidsutsikterna på historiska data, influerad av politik snarare än teknik, leder dock till fel slutsatser.

Några garantier för hur länge kärnkraftsägarna anser det vara lönsamt att driva sina reaktorer finns det naturligtvis inte. Vilket det inte heller gör för några andra energislag på en fri marknad.

 

Bild: Stängt kärnkraftverk i Barsebäck. Foto: Bengt Oberger

2 Kommentarer
Av Carl Berglöf
Sakkunnig inom kärnkraft, Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Nils Ronquist skriver:

    Slutklämmen på Carl Berglöfs artikel är viktig! Men då är det viktigt att all energiproduktions ekonomiska förutsättningar är lika det vill säga staten skall inte sätta de ekonomiska villkoren.
    Nils Ronquist

  2. Johan Montelius skriver:

    Mycket bra kommentar till Söders inlägg. Låt oss hoppas att vår energiförsörjning i framtiden tas på större allvar och inte fortsätter vara en politisk lekstuga.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet