Artiklar & debatt

 • “Vi vill producera mer i befintlig vattenkraft”1

  Torbjörn Tärnhuvud är E.ON Vattenkrafts nya vd. Inom kort tillträder han och vet att vattenkraftens roll står inför utmaningar: lokala miljöaspekter står mot det globala klimatmålet.…

 • Anders Östlund: ”Overflow” på politiska beslut just nu0

  Den politiska styrningen av energisystemet är viktig, menar Öresundskrafts vd Anders Östlund. Men han upplever nu att antalet politiska styrsignaler gör målbilden otydlig.

  – Vi behöver inte fler politiska beställningar utan snarare hjälp med att prioritera de som skapar störst samhällsnytta.…

 • Svenska industriföretag fruktar högre energipriser0

  Sju av tio industriföretag är oroliga för högre energikostnader och hela 55 procent anser att energikostnaderna har betydelse för företagets konkurrenskraft. Konflikten mellan EU och Iran stärker oron då en blockering av Hormuzsundet kan leda till oljepriser på närmare 200 dollar per fat.

  Den svenska regeringen bör agera genom att intensifiera satsningen på energieffektiviseringar och bidra till att göra svensk industri mindre sårbar.…

 • Vindindustrin driver upp elpriserna24

  Vindindustrins företrädare är desperata. I flera media berättas om vindindustrins olönsamhet. För varje kWh som produceras i ett vindkraftverk förlorar vindindustrin 20 öre. Detta vill man lösa genom ännu mer vindkraft. Ett praktexempel på Ebberöds bank.…

 • Runar Brännlund: “EU-initiativ mer stjälper än hjälper”2

  Det är med stor oro man kan notera att EU gradvis underminerar utsläppshandelssystemets effektivitet genom att införa nya obegripliga ”styråtgärder”, skriver professor Runar Brännlund.…

 • Gunnar Hökmark (M): ”Förslaget om energieffektivitet är kontraproduktivt”3

  EU-förslaget om energieffektiviseringar går nu in i ett avgörande skede. Gunnar Hökmark (M) är kritisk.
  – Förslaget är kontraproduktivt med en negativ inverkan på såväl produktivitet som ekonomisk tillväxt, säger han.
  Kent Johansson (C) och Marita Ulvskog (S) är däremot positiva, men även de har invändningar mot “vita certifikat”. …