Artiklar & debatt

 • Jonas Abrahamsson: ”Energifrågan måste sättas i sitt sammanhang”0

  Mediernas sätt att bevaka energipolitiken tar ofta ett förenklat grepp och tittar på kraftslag för kraftslag och ställer dem inte sällan mot varandra. E.ON Sveriges koncernchef, Jonas Abrahamsson, vill se ett vidgat perspektiv där energifrågan sätts i ett större sammanhang.…

 • Tillstånd för sex vindkraftverk – processen inne på sjätte året1

  Processen att få bygga sex vindkraftverk utmed E6 i Halland är inne på sitt sjätte år. Varberg Energis vd är kritisk till utvecklingen med allt längre tillståndsprocesser.
  – Tidigare har det tagit tre till fyra år att få till ett tillstånd, det kommer tyvärr bli nästan omöjligt i framtiden om inget drastiskt görs, säger han.

  Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi
  streck.jpg

  Övriga artiklar i Second Opinions serie om tillståndsprocesser:

  Del 4. Näringsdepartementet:”Vi vill få till regelförenkling över lag
  Del 3. Två och ett halvt år för tillstånd att förbättra säkerheten i damm
  Del 1. Sex år för att få tillstånd att bygga värmeverk…

 • Sex år för att få tillstånd att bygga värmeverk2

  Projektet låg helt i linje med regeringens energipolitik, men det räckte inte. Det tog sex år för Lunds Energikoncernen att få tillstånd att bygga Örtoftaverket.…

 • Lennart Söders argumentation håller inte4

  Lennart Söders argument håller inte. Snarare är det så att hans två inlägg visar hur ytliga den studie och de simuleringar han gjort faktiskt är.…

 • Experten förklarar systemet med elcertifikat5

  Hur fungerar egentligen systemet med elcertifikat? Nils Andersson reder ut begreppen och det var hans utredning som 2001 på regeringens uppdrag lade grunden till dagens system. …

 • Missuppfattningar om vindkraft och vattenkraft1

  I en replik fördjupar professor Lennart Söder sitt resonemang om behovet av reglerkraft när vindkraften byggs ut. Han skrev en första artikel den 25 april.…