Artiklar & debatt

 • Långtidsförvar även med 4G-kärnkraft

  Långtidsförvar även med 4G-kärnkraft3

  Det har talats en del om att fjärde generationens kärnkraft kan återvinna avfall från dagens kärnkraft, men även om den tid avfallet behöver hållas isolerat kan kortas radikalt så kommer det att behövas ett långtidsförvar, berättar Daniel Westlén.…

 • Tydlighet saknas för vattenkraften

  Tydlighet saknas för vattenkraften0

  Låt den nationella strategin bli grundpelare för utformandet av vattenkraftpolitiken och bestäm vilken myndighet som ska ha ansvaret. Så ser vattenkraftsägarnas önskemål till politiken ut för att komma bort från den otydlighet som nu råder.…

 • IVA: Sätt ett mål för leveranssäkerheten

  IVA: Sätt ett mål för leveranssäkerheten0

  IVA drar samma slutsats som Svenska kraftnät: Det behövs ett mål för leveranssäkerheten som säkerställer att dagens höga nivå kan upprätthållas. …

 • Förbränna avfall ger samhället miljövinster

  Förbränna avfall ger samhället miljövinster0

  Söderenergis senaste mätningar visar att fjärrvärmen är bra för både klimat och miljö, men att fjärrvärme är så bra är det för få som vet. Det menar Söderenergis vd Karin Medin.…

 • Skattefri solel leder investeringar fel

  Skattefri solel leder investeringar fel2

  Att ge den egenproducerade solelen obegränsad befrielse från energiskatt ger snedvridande effekter på marknaden. Det menar Energiföretagens skatteexpert Erik Thornström.…

 • Populärt men fel att viss solel slipper skatt

  Populärt men fel att viss solel slipper skatt2

  Det kan verka rimligt med skattefrihet för egen solel. Men vari ligger då logiken att förnybar el som tagit vägen över elnätet beskattas med över hundra procent, frågar sig Magnus Olofsson.…