• Vätet: en komplicerad historia

  Vätet: en komplicerad historia12

  Den upphaussade synen på vätet behöver ställas i relation till hårda fakta. Verkningsgraden och ekonomin för vätet ser helt olika ut inom olika användningsområden, säger energianalytikern Michael Liebreich.…

  Läs mer...
 • Gör fjärrvärme av vätgasprocessens förluster

  Gör fjärrvärme av vätgasprocessens förluster10

  Vätgasens möjligheter som framtida energibärare hindras av stora förluster i omvandlingsprocessen. Med sektorkoppling till fjärrvärmeanläggningar kan förlusterna i stället bli en lönsam affär, skriver Anders Wickström, projektledare för HyCoGen.…

  Läs mer...