”Gäller att övertyga den nya generationen jobbsökare”

”Gäller att övertyga den nya generationen jobbsökare”

DEBATT
Modern teknik kan locka generation Z till energibranschen, skriver Peter Wilson, executive industry consultant, Hexagon Asset Lifecycle Intelligence. Ökad automatisering, digitalisering och AI innebär att de framtida jobben kommer att se helt annorlunda ut, menar han.

Efter de senaste tre årens oro över energiförsörjning pågår nu febril aktivitet med att bygga ut infrastrukturen och planeringen för en nysatsning på kärnkraften har börjat. Men efter många år av låg eller ingen investering har de en gemensam utmaning: ett generationsskifte i hela energisektorn, inte minst kärnkraft, i kombination med extremt stor kompetensbrist inom underhållsområdet.

Sverige storsatsar på energiinfrastruktur och kärnkraft och det är vi inte ensamma om. Hela Europa ser om energiförsörjningen, och konkurrensen om kompetens är stenhård. När det gäller kärnkraft är utgångsläget i Sverige annorlunda än i exempelvis Finland eller Frankrike, där kärnkraften kontinuerligt förnyats och byggts ut. Men även där står man inför stora utmaningar. Enligt 2022 Global Energy Talent Index kommer en av fyra inom kärnkraftssektorn gå i pension de närmaste tio åren. Det ska jämföras med endast 10% inom förnybar energi. Undersökningen visar också att 19% av medarbetare inom kärnkraftsområdet kontaktas om nya jobb varje månad. Bilden i Sverige är inte ljusare, Energimyndigheten rapporterar om stor kompetensbrist inom hela energiområdet, något som riskerar försena elektrifieringen överlag.

Kompetensbristerna i energisektorn är värst när det gäller drift- och underhållsroller, det visar Energimyndighetens kartläggning. Även en ny global rapport från International Energy Agency pekar på underhåll som ett extra drabbat område. Glappet mellan medarbetare som går i pension och brist på ny välutbildad personal kan leda till att viktig kunskap försvinner helt, eftersom den ofta inte finns dokumenterad.

Digitalisering och AI
Företag i branschen möter utmaningarna på två sätt. Dels genom att digitalisera verksamhetsförfaranden, som till exempel standardrutiner (Standard Operating Procedures, SOP) och många företag inom energibranschen investerar stort. Här ökar också användningen av artificiell intelligens. AI används bland annat för att organisera existerande rutiner, standardisera språkanvändning och återanvända rutiner för likartad utrustning.

För det andra ser man över vilka arbetsuppgifter som måste ske på plats och vad som kan skötas på distans. Syftet är att öka produktiviteten och använda tiden då medarbetare befinner sig i anläggningen på bästa sätt, så kallad tool-time. Införande av prediktivt underhåll, ökad användning av mobilen för att hitta och skicka information och att flytta vissa rutinaktiviteter off-site är vanliga åtgärder.

Anläggningar långt från bebyggelsen, som oljeplattformar och kärnkraftverk ligger i framkanten. En ledande oljeplattform i Nordsjön använder exempelvis laserskannad data tillsammans med en digital tvilling med all verksamhetsdata och dokumentation och kan därmed genomföra vissa inspektioner helt på distans.

Ökad automatisering, digitalisering och AI innebär att de framtida jobben kommer att se helt annorlunda ut, och det gäller nu att övertyga den nya generationen av jobbsökare. 2023 minskade exempelvis antalet amerikanska universitetsstuderande med fokus på kärnkraft till den lägsta nivån på flera årtionden. Det handlar alltså om att få unga att ändra uppfattning och inte se energibranschen, framförallt kärnkraft och infrastruktur, som gammal och mossig. Att införa ny modern teknologi för medarbetarna, och byta papper och penna mot en mobilapp, kan leda till både snabbare och effektivare arbete. Det kan dessutom vara ett sätt att få generation Z ändra uppfattning om energibranschen.

***

Toppfoto: Towfiqu Barbhuiya

1 Kommentar
Av Peter Wilson
Executive industry consultant, Hexagon
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Christer Daleskog skriver:

    Utbildningssystemet i Sverige måste planera för och även redovisa för unga människor vilka yrkesfunktioner som absolut behövs för att samhället skall fungera. Verklighetsflykt är det som dominerar i Sverige på många områden. Alla kan inte bli youtubers, influencers och nagelterapeuter.
    Föreställningen om elenergibranschen som omodern är en myt. Digitaliseringen av det området började redan på 1970-talet.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet