”Den värsta striden kring biobränsle över”

”Den värsta striden kring biobränsle över”

– Fjärrvärmebranschen behöver verkligen fundera över tillgången på bioråvara. Den svenska fjärrvärmesektorn har gått från fossilt till fossilfritt, mycket tack vare biobränsle. Men nu kommer biobränsle att vara från hårdvaluta i en rad andra branscher. Dessutom är den ifrågasatt i olika EU-länder, säger Europaparlamentariker Emma Wiesner (C). Men den värsta striden kring biobränsle i EU är över, menar hon.

Nära 47 procent av den svenska fjärrvärmens bränslemix kommer från biobränsle. Det handlar om delar från skogen som ingen annan vill ha, som grenar och toppar (grot), spill från träindustrin eller träavfall. För fjärrvärmeföretagen är biobränsle därmed viktig, men att förbränna biobränsle är ifrågasatt från flera europeiska länder.

Kritiken mot att använda bioenergi har pågått under flera år i EU. Det blev extra tydligt under förhandlingarna av Förnybarhetsdirektivet (RED III), som en del av EU:s ”Fit for 55”-paketet.

– EU-parlamentet röstade under hösten 2022 igenom ett förslag till Förnybarhetsdirektivet, som hade en väldigt snäv tolkning av vilken slags biobränsle som skulle få användas till energiproduktion. Det landade väldigt galet, bland annat skulle grot inte få klassas som hållbart bränsle, säger Emma Wiesner.

– Via ministerrådet lyckades vi som vill att grot ska kunna användas till bioenergi få accepterande inställning mot grot och restprodukter från skogsbruket, som gör att de inte klassificeras som ohållbara. Dessa biobränslen kommer därmed att få användas till energiproduktion, under förutsättning att det inte finns någon industriell tillämpning, säger hon vidare.

Detta kallas kaskadprincipen, vilket innebär skogsråvaran ska användas i en hierarkisk ordning. I första hand ska skogsråvaran användas till produkter med lång livslängd som exempelvis möbler. Därefter ska träet återanvändas och sedan återvinnas. Slutligen, när träet inte längre är lämpligt för återvinning, kan det energiåtervinnas för att producera värme eller/och el. Så här fungerar det redan i Sverige och det är betalningsviljan som i hög grad styr användningsområdena.

Nu ska Förnybarhetsdirektivet implementeras och även om den slutliga överenskommelsen var bra för svenska energibolag, så är förändringar att vänta menar Emma Wiesner.

– Den värsta striden kring biobränsle i EU är över, men det här är en del av en mycket större debatt, där vi kan se att många i Europaparlamentet är oerhört kritiska mot bioenergi. Det är ju ett större problem, säger Emma Wiesner.

Det främsta argumentet mot bioenergi är att det ger utsläpp av koldioxid vid förbränning och att det inte alltid balanseras på ett effektivt sätt genom nyplantering av träd eller genom CCS, utan leder till ökade koldioxidutsläpp. Här menar Emma Wiesner att det beror på hur man ser på ett träds livscykel och att det är viktigt att se det ur ett skogsbruksperspektiv – så som vi i Sverige ser det – då har man planerat skog, denna skog tar upp koldioxid och senare i kedjan när det eldas upp så orsakar det ett utsläpp, men då blir det plus minus noll vad gäller koldioxidutsläppen.

Den negativa bilden av att använda bioenergi handlar också om att skogen ska vara en kolsänka för att vi ska klara klimatmålen och därmed inte ska avverkas i så hög utsträckning. Det handlar även om att skogen behöver ha en högre biologisk mångfald och måste vara utformade på ett annat sätt för att klara det klimatförändringarna.

Emma Wiesner tycker att för skogsrika länder – som exempelvis Sverige och Finland – är det bra att använda rester från skogsbruket till energiproduktionen, men pekar på att det inte behöver vara en bra lösning för länder utan mycket skog som måste importera allt biobränsle.

– Det finns länder i EU som anser att en konvertering till bioenergi kommer att bygga på storskalig ohållbar import med exempelvis pellets från Kanada och vill lagstifta för att undvika detta, säger hon och fortsätter:

– De är oroliga för att bli beroende av sådan import och då vill man begränsa möjligheterna med all bioenergi. Det skulle påverka ett land som Sverige där bränslet bygger på restprodukter från skogen. Lägger du EU-lagstiftningen på övergripande och fel nivå så kan det påverka Sverige negativt.

Emma Wiesner pekar på att utöver EU:s syn på biobränsle, så kommer det ske en stor förändring vad gäller tillgången på bioråvara för fjärrvärmeföretagen. Nu behöver alla sektorer ställa om från fossilt till fossilfritt för att klara klimatkrav och där blir bioråvara i många fall avgörande för att klara dessa. Det handlar om en rad branscher som vill använda bioråvara, exempelvis kemiindustrin, textilindustrin och till nya användningsområden som gröna bränslen till flyg och sjöfart.

– Detta är sektorer som kommer att kunna betala bra för bioråvara. Konkurrensen om biomassa kommer därför att bli stenhård.

– Enligt JRC, som är EU-kommissionens forskningsorgan, kommer bioenergisektorn att krympa, just för att betalningsviljan helt enkelt är för låg hos energibolag. Det är ju en utmaning för fjärrvärmesektorn, säger Emma Wiesner.

Hon tycker därför att det är viktigt att energiföretag har en aktiv dialog med skogsbolag, för att få ut mer grot. Hon anser också att mer fjärrvärme behöver komma från restvärme, även om det är lägre temperaturer.

– Jag tror även att avfallsförbränning kommer att fortsätta vara viktigt, men då kommer det att krävas CCS för vi kan inte fortsätta att släppa ut koldioxid från den plast som förbränns i avfallet.

Emma Wiesner ser också att det blir viktigt att installera bio-CCS och att energiföretagen får betalt från sina kunder för dessa minusutsläpp.

– Nu har EU skapat världens första lag för koldioxidcertifikat för bio-CCS och negativa utsläpp och betalningsviljan är hög. Det ser vi hos bland annat företag som Microsoft eller Airbus, som vill köpa negativa utsläpp för att kompensera för utsläpp de har i sin produktion

– Bio-CCS bidrar till klimatnytta och kan också bidra till att öka acceptansen för bioenergi. Just att det finns en hög acceptans för bioenergi ska inte underskattas, avslutar Emma Wiesner.

 

 

 

6 Kommentarer
Av Ann-Sofie Borglund
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Calle Wiikholm skriver:

  Bioenergi bör inte utvecklas utan avvecklas.
  Sol och vindkraft bör användas tillsammans med värmepumpar och hetvatten lagring i större termosar.
  Se gärna på vad som genomförs och forskats fram av energibolaget Helen, Helsingfors och andra finska företag.

 2. hans skriver:

  Att använda biobränsle fungerar inte för länder som är mer tätbefolkade än Sverige.
  Naturens enda ändamål kan inte vara att skapa intäkt för den som just nu äger den, och jobb med en mängd projekt som försöker bryta mot naturlagar, som vätgas och bioenergi, vi har några historiska i Sverige, ingen har väl glömt etanoldebaklet, skapade jobb och skulder. Dessa kommer bli likadant.

  Grunden är om vi accepterar att vi i Sverige kan bidra till att lindra klimatkrisen, om inte, då finns inget att skriva eller prata om.

  En bra artikel är det.

 3. Ingemar Eriksson skriver:

  En utmärkt artikel från Emma som belyser problemen med EU och hur det fungerar. Sverige blir ett offer för tankar inom majoriteten från Europa.
  Citat Emma: Jag tror även att avfallsförbränning kommer att fortsätta vara viktigt, men då kommer det att krävas CCS för vi kan inte fortsätta att släppa ut koldioxid från den plast som förbränns i avfallet.

  Jag tycker att en enkel lösning måste vara att acceptera eldning av sopor för elproduktion, utan CCS, för att ersätta eldning av primär fossil energi. Vi kan väl enkelt konstatera att om marknadspriset på el (SvK) är över 1 kr/kWh så är det fossil råvara inblandad. Staten kanske måste bjuda på själva kraftverket som subvention för att få ett lönsamt omhändertagande av soporna. Men om sopeldarna fick 1 kr/kWh för elen rörligt borde det gå ihop sig.

  För övrigt ruttnar oomhändertagen skog och släpper ut koldioxiden som bundits rakt ut i luften utan att vi fått någon nytta av träden. Folk i Irland och Malta har förstås ingen erfarenhet av skog men för att binda volym för virke måste skogen skötas och alternativet att skogen får växa igen (oröjd, ogallrad) skapar visserligen storvolym trä men långsiktigt ger den ändå ingen CO2 bindning. Det finns ett fenomen självgallring som skogsägaren hatar och som även de som är mest mot CO2-utsläpp borde hata.

 4. Hans skriver:

  Om man ska använda bioenergi så är det ju inte så smart att omvandla den till lågvärdig värmeenergi, gör el eller gas till stålindustrin av den.
  Fjärrvärme i Sverige verkar kosta 75öre/kWh, det ger ju att dåligt konkurrens läge mot värme via värmepump. Industri får ta sig en funderare, elda grot är lite grottmänniskan.

 5. Kalle Andersson skriver:

  Förbränning av biomassa medför en kostand vid förbräning, denna kostnad består bl.a. i CO2-utsläpp. Att försöka hävda att denna kostande är en ”investering” pga ett livscykelperspektiv är ett bedrägeri på samma kreativa bokföringsnivå som när Worldcom bokförde kostander som investeringar för att kortsiktigt blåsa upp sin lönsamhet och vinsterna. Jag tycker de som säger att den kreativa bokföringen ska göras till norm accepterar att de kommer att få fängelse på samma sätt som cheferna i Worldcom när domstolerna väl sagt sitt.

 6. Erik Eriksson skriver:

  Man kan fråga sig hur energibranschen skall kunna svälja kostnaden för både det höjda inköpspriset på grot och liknande samtidigt som bio-CCS krävs.
  Kostnaden för CCS rent allmänt kan bedömas till cirka 1000 kr/kg CO2 eller högre.
  Med tanke på det skogsbruk som bedrivs i Sverige borde inte bio-CCS krävas med tanke på träbränslets (trädens) livscykel med assimilationen som en viktig del.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet