Elsystemkrisen-Omslag_510x746

Boken om
Sveriges elsystem:

Elsystemkrisen

Energidebatten i Sverige är som en skönhetstävling. Vad tycker du bäst om, vindkraft eller kärnkraft? Det centrala problemet är dock ett annat. Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. För att upprätthålla driftsäkerheten begränsas elsystemet på ett omfattande sätt.

I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har detta i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. Den fortsatta utbyggnaden av elproduktionen är hotad. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.


Du kan köpa boken på bokus.com, levereras inom 1-2 dagar.

Skrivet om Elsystemkrisen

Svenska Dagbladet

Utmärkt läsning, även för den utan förkunskaper, som vill förstå hur vi har hamnat där vi har hamnat, hur vi kan ta oss därifrån, och hur vi ser till att aldrig hamna där igen. En pedagogisk brandfackla för ett bättre elsystem.

Dagens Industri

Historien berättas i en mycket intressant intervjubok ”Elsystemkrisen” med experter om det svenska energisystemet, skriven av Di:s tidigare energireporter Svenolof Karlsson.

Expressen

Om man bygger 1000 megawatt planerbar kraft i södra Sverige får man 500 megawatt extra på köpet genom att man möjliggör mer överföring norrifrån, förklarar Carl Berglöf som arbetar på Energiföretagen och figurerar i ”Elsystemkrisen”.

Fokus

I den nyligen utgivna boken Elsystemkrisen (Second Opinion förlag) skriver författaren och journalisten Svenolof Karlsson att Sverige länge hade ett av världens stabilaste elsystem. Vattenkraften låg som bas i norra Sverige och kärnkraften byggdes strategiskt och snabbt ut i södra Sverige som ett svar på oljekrisen i början av 1970-talet. Vid 1990-talets inträde ansågs till och med systemet vara färdigbyggt. Nu återstod endast förvaltning och elmarknaden avreglerades 1996. Elsystemet hamnade i skymundan.

Aktuellt i politiken

Vidare måste Sverige snarast ändra vår energilagstiftning så att den lever upp till EUs krav, med ett övergripande juridiskt systemansvar. Detta lyckades Sverige trolla bort, vilket lett till en förödande lagmässig otydlighet. Systemansvar för el-överföring blev elnät, vilket betyder att kraftproducenter i dag slipper bry sig om och helheten. Helhetsansvar belönas inte. Det kortsiktiga dagsintresset styr. Långsiktigheten lider. Lär av och läs Maja Lundbäck i Elsystemkrisen!

Norrbottens-Kuriren, Östgöta Correspondenten och Gotlands Allehanda

”Elsystemet var mycket väl genomtänkt. Det visade sig framför allt när man byggde ut kärnkraften. Produktionen var rätt proportionerad, fanns geografiskt på rätt ställen och bidrog med grundläggande stabiliserande egenskaper för en säker överföring av el”. Det berättar Maja Lundbäck som tidigare arbetade med utveckling av systemansvaret och elsystemet på Svenska kraftnät i den nyutgivna boken Elsystemkrisen.

Prenumerera

Det går att prenumerera på artiklar via e-post eller som RSS-flöde. Följ oss på Facebook och Twitter.

Uppdrag

Second Opinion drivs på uppdrag av branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Information

För mer information om Second Opinion kontakta Mats Olin på 0706-674 000 eller via e-post.