Sökresultat för 'vattendirektiv'

 • ”Orimligt att enskilda tjänstemän bestämmer spelregler”

  ”Orimligt att enskilda tjänstemän bestämmer spelregler”0

  – Politikerna måste rikta upp hanteringen av den småskaliga vattenkraften, säger Magnus Jonsson, vd för Ålem Energi i småländska Timmernabben.…

  Läs mer...
 • Konfliktrisk mellan Natura 2000 och vattenkraften

  Konfliktrisk mellan Natura 2000 och vattenkraften1

  Ragnar Asklund på Vattenregleringsföretagen varnar för potentiella konflikter mellan vattenkraftsproduktionen och Natura 2000.…

  Läs mer...
 • Tydlighet saknas för vattenkraften

  Tydlighet saknas för vattenkraften0

  Låt den nationella strategin bli grundpelare för utformandet av vattenkraftpolitiken och bestäm vilken myndighet som ska ha ansvaret. Så ser vattenkraftsägarnas önskemål till politiken ut för att komma bort från den otydlighet som nu råder.…

  Läs mer...
 • Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd

  Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd1

  Ofta anförs kostnaderna för miljöanpassningar i vattenkraften som ett hot mot jobb i glesbygd, då enskilda småskaliga vattenkraftägare tvingas lägga ner sin verksamhet.

  Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.…

  Läs mer...
 • Den småskaliga vattenkraften är hotad

  Den småskaliga vattenkraften är hotad10

  Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas.…

  Läs mer...