Sökresultat för 'vattendirektiv'

 • Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas

  Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas0

  Miljöjuristen Arvid Sundelin är kritisk till hur de regler, lagar och direktiv som styr vattenförvaltningen tillämpas. Alldeles för mycket avgörs i de enskilda tillståndsprövningarna.
  – I dag sätts målen vid varje enskild prövning och man tar inte hänsyn till helhetsbilden. Det innebär att ingen hänsyn tas till påverkan på energisystemet och den totala miljönyttan, säger han.…

  Läs mer...
 • Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften

  Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften1

  Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten:”Enligt våra beräkningar leder den föreslagna strategin till bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft genom väl utvalda och rätt avvägda insatser”.…

  Läs mer...
 • Vattenfall vill visa på alternativa miljöåtgärder

  Vattenfall vill visa på alternativa miljöåtgärder0

  – Vattendirektivet är bra och nödvändigt. Det är viktigt för att garantera bra vattenkvalitet i Europa. Men inför den svenska tolkningen av direktivet så saknar jag en diskussion om vattenkraftens roll och betydelse som förnybar energikälla både i det samlade energisystemet och som nationell tillgång för Sverige.

  Det säger Richard Holmgren, miljöchef på Vattenfall Vattenkraft, och vill visa på alternativa miljöåtgärder som inte påverkar upprätthållandet av vattenkraftsproduktionen.…

  Läs mer...
 • Unik omprövning – ett föredöme och en variant

  Unik omprövning – ett föredöme och en variant3

  Mark- och miljödomstolen fastställde nyligen ökad minimitappning i Bulsjöån i en omprövningsansökan. Det unika i detta fall är att det var verksamhetsägaren själv som lämnade in ansökan. Oss veterligen har det aldrig hänt tidigare.…

  Läs mer...
 • Christofer Fjellner (M): Inget annat EU-land gör som Sverige

  Christofer Fjellner (M): Inget annat EU-land gör som Sverige2

  Efter att vattenverksamhetsutredningen lade sitt delbetänkande i höstas har en debatt om vattenkraftens framtid startat. Den moderate europaparlamentarikern Christofer Fjellner är kritisk mot delbetänkandet och ser ett hot mot den svenska vattenkraften.…

  Läs mer...
 • Dyra tillståndsprocesser väntar vattenkraft

  Dyra tillståndsprocesser väntar vattenkraft19

  Tillsynen av vattenkraften framstår som kaotisk och vissa länsstyrelser driver kampanjer för att fler vattenkraftverk ska tillståndsprövas. Det menar Gunvor Axelsson som är ordförande för Svensk Vattenkraftförening. …

  Läs mer...
 • Socialdemokraterna om energipolitiken

  Socialdemokraterna om energipolitiken7

  Socialdemokraterna menar att energidebatten inte får fastna i kärnkraftsfrågan utan måste bli bredare och handla mer om energieffektivisering.…

  Läs mer...
 • Älvräddarna enda källan i SVT:s fördjupning om vattenkraft

  Älvräddarna enda källan i SVT:s fördjupning om vattenkraft7

  När SVT Mittnytt tidigare i veckan gjorde ett fördjupande inslag om vattenkraften använde man endast Christer Borg, ordförande för Älvräddarna och mycket kritisk till hur vattenkraftsägarna ser på frågan, som enda källa. Peter Nässén, redaktör på SVT Mittnytt, förstår att man kan ha synpunkter på programmets bedömning.
  – Vi gjorde bedömningen att den här källan räckte vid det här tillfället och vi redovisade tydligt att det var Christer Borg från Älvräddarna. Sedan kan jag förstå att man kan ha andra åsikter om vår bedömning.…

  Läs mer...
 • Vänsterpartiet om energipolitiken

  Vänsterpartiet om energipolitiken3

  Att vänsterpartiet är mot kärnkraft och för stöd till förnyelsebar energiproduktion är välkänt. Vad som är mindre omtalat är att partiet är positivt till investeringar i vattenkraft.

  Läs mer...
 • Centerpartiet om energipolitiken

  Centerpartiet om energipolitiken5

  Det kommer att bli snabbare och enklare tillståndsprocesser för investeringar i energiproduktion. Det aviserar energiministerns statssekreterare Hannes Carl Borg (c) i den tredje artikeln om partiernas energipolitik. …

  Läs mer...