• Motsägelser i japansk energipolitik

  Motsägelser i japansk energipolitik6

  I Japan ligger kolkraft och kärnkraft i var sin vågskål i en energipolitik som kämpar mot obalans. Målet är att bygga ut båda och samtidigt jobba för att de ska reduceras. – Motsägelsefullt javisst, men så är den japanska verkligheten, säger forskaren Tomoko Murakami.…

  Läs mer...
 • Koleldade kraftverk orsakar årligen 100-tusentals dödsfall

  Koleldade kraftverk orsakar årligen 100-tusentals dödsfall1

  Radionyheterna den 26 juni dominerades av president Obamas pånyttfödda intresse för klimatfrågan. Nu skall USA ta en ledarställning när det gäller reduktionen av världens koldioxidutsläpp. De koleldade kraftverken skall efterhand reduceras eftersom 40 % av USA:s utsläpp av koldioxid (CO 2 ) kommer från produktionen av den amerikanska elen som till 50 % produceras i 400 koleldade kraftverk. …

  Läs mer...