• Koleldade kraftverk orsakar årligen 100-tusentals dödsfall1

    Radionyheterna den 26 juni dominerades av president Obamas pånyttfödda intresse för klimatfrågan. Nu skall USA ta en ledarställning när det gäller reduktionen av världens koldioxidutsläpp. De koleldade kraftverken skall efterhand reduceras eftersom 40 % av USA:s utsläpp av koldioxid (CO 2 ) kommer från produktionen av den amerikanska elen som till 50 % produceras i 400 koleldade kraftverk. …

    Läs mer...