”Pågår drev mot enskilda tjänstemän”

”Pågår drev mot enskilda tjänstemän”

I artikel efter artikel i lokaltidningar och LRF-media, och nu också på Second Opinion, målas det upp en totalt felaktig bild av enskilda tjänstemän som påstås föra någon sorts eget krig mot småskaliga vattenkraftverk.

Argumenteringen måste ses som en desperat dödskamp från en näringsgren som är lika hopplöst dödsdömd som någonsin dinosaurierna, armborsten och ångloken, och som övergetts av de flesta med kunskap om frågorna.

Under sittande så kallade ”högnivåmöten” under åren 2014-2016 mellan Energimyndigheten, HaV, de fem största kraftbolagen och vi miljöorganisationer, satt en hög företrädare för Energimyndigheten och lovade att ”vi får bort minst 500 av de minsta Christer”, samtidigt som en VD för ett av våra största kraftföretag sa ”Vi håller med Älvräddarna, de där minsta behövs inte”.

Tjänstemännen som det nu drevas emot följer de exakt de regler och lagar vi har, i miljöbalken och i förordningar från bland annat Hav. Dessa är i sin tur baserade direkt på ursprungstexten i EU:s vattendirektiv (2000/60/EG), där det tydligt framgår på vilka grunder man till exempel kan förklara en vattenförekomst för kraftigt modifierat. I direktivstexten står som grund för att KMV-förklara:
De miljömässiga och samhällsekonomiska behov som sådan mänsklig verksamhet fyller kan inte tillgodoses på något annat sätt som skulle vara ett bättre alternativ för miljön utan att medföra oproportionerliga kostnader.

När det gäller de småskaliga under 1,5 MW effekt kan de samhällsekonomiska behoven självklart tillgodoses på annat sätt, och dessutom på ett för miljön bättre sätt och det medför inte oproportionerliga kostnader. Detta är samtliga ansvariga myndigheter överens om.

Exempel: 500 hektar solcellsparker av Sveriges totala yta på 45 000 000 hektar ersätter helt de 1030 minsta vattenkraftverken under 125 kW, till en lägre kostnad. Och nej, att dessa anomalier producerar även nattetid och mulna vinterdagar faller som argument, eftersom det är en så liten produktion, närmast brus i elstatistiken och den ersätts redan idag av andra för miljön bättre förnybara alternativ. De få riktigt värdefulla kulturmiljöer som finns ska givetvis tas hänsyn till, och det gör länsstyrelserna, som avväger detta intresse enligt gällande lag.

Jag mår illa av dessa drev som nu pågår mot enskilda tjänstemän, drev som påminner allt för mycket om utvecklingen i svaga demokratier som Polen och Ungern. Och alldeles oavsett enskilda tjänstemäns privata inställning, så utförs arbetet bättre om det finns ett personligt intresse för sakfrågorna som sådana. Vill företrädarna för denna demokratiskt grumliga argumentering bara ha biologer på Energimyndigheten? Exploatörer på miljöenheterna? Statistiker på kulturmiljöavdelningarna? Tanken är lika absurd som påståendena om ”personliga spelregler”.

Kamma till er nu och avveckla (gärna med ersättning förstås, mer längre ner) de allra minsta småskaliga som betyder närmast noll för elnätsreglering, till förmån för riktig landsbygdsutveckling. Med en avveckling av runt 1200-1600 av de allra minsta skulle de 1 400 000 som bor på landsbygden gynnas genom ökad potential för besöksnäring och rehabiliterade ekosystem.

Lösningen är enkel. Istället för 85 procents täckning av kostnader från de storskaligas så kallade ”miljöfond”, ska ersättningen sättas till 75 procent vid prövning som syftar till att ha kvar kraftverket med fiskväg. Om man istället väljer att avveckla kraftverket ska 100 procent utgå i ersättning. Tror många ägare gärna såg 5-15 MSEK på kontot och en bekymmersfri ålderdom i varmare länder istället för farlig krattning av rensgaller vintertid och dammsäkerhetsansvar med nära noll inkomster på kraftverket. Räcker inte fondpengarna får väl branschen skjuta till mer, de tjänar ju 30-40 miljarder på sänkningen av fastighetsskatten. Och ingen kan gnälla om äganderätten…

Bild på småskaligt kraftverk: Per Persson Eckerström.

3 Kommentarer
Av Christer Borg
Sakkunnig vattenkraft
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Erik Evestam skriver:

  Det krav på anständighet i debatten, gäller det även er Älvräddare. Hur är det med de drev som ni piskar upp gentemot ägare av små dammar och kraftverk?
  Glöm heller inte att det är Staten som är stark. Det är Staten som på det allmännas bekostnad driver att enskilda människor ska lämna sin egendom på egen bekostnad. Var är er sympati för dessa människor?

  1. Jens hamrin skriver:

   Jag har personligen inget med Älvräddarna att göra bortsett från att jag håller med att något måste göras åt detta miljövidriga sätt att tjäna lite pengar. Eller ännu värre, för att ha ett fritidsintresse!

   När det kommer till drev mot personer som äger dessa kraftverk/dammar: jag ser det som ett försvar av mitt sätt att leva och mina barns framtida möjligheter att leva. Jag bor på landsbygden. Bara några hundra meter från ett litet och omodernt kraftverk. Jag ser varje dag den förödande bild som denna damm ställer till med. Och jag kan inte acceptera att en eller två kraftverksägare ska kunna förstöra för oss alla andra som bor längs efter det som en gång i tiden var en vild och forsande älv!
   För att jag och mina barn skall ha möjlighet att fortsätta bo på landsbygden så behövs besöksturister och deras pengar. Det är som jag kan se det den enda möjligheten för landsbygdsutvecklingen, resursena måste komma via besökare. Etablering av företag, industrier mm mm är tyvärr bara att glömma. Det lilla vi haft i form av sjukhus, försvar och industri läggs ner och kommer så fortsätta tills dess att folk har möjlighet att bo här. Besöksnäringen är en av de första stegen som måste till för att det över huvud taget skall finns en promilles chans för all annan utveckling!
   Så du/ni får ursäkta men att det blir ett ”drev” mot företag och personer som förstör för den stora massan ser jag som ett självförsvar, en självklarhet och ett sundhetstecken!

  2. Christer Borg skriver:

   Älvräddarna drevar inte mot enskilda ägare eller personer, däremot anser vi på goda vetenskapliga grunder att de allra minsta kraftverken bör avvecklas. Vi har tvärtom sagt att det gärna får ske med någon form av morot eller bidrag, och jag kan inte se att det skulle leda till att folk måste gå från gård och grund. Kraftverken vi pratar om bidrar knappeligen med såna inkomster…

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet