”Orimligt att enskilda tjänstemän bestämmer spelregler”

”Orimligt att enskilda tjänstemän bestämmer spelregler”

”Politikerna måste rikta upp hanteringen av den småskaliga vattenkraften. Det är orimligt att enskilda tjänstemän bestämmer spelreglerna. Ofta är ägare till småskalig vattenkraft i händerna på tjänstemän som inte ser något berättigande för mindre vattenkraftverk. Och utvecklingen går åt fel håll!” Det säger Magnus Jonsson, som är inne på tolfte året som vd för ett av Sveriges allra minsta energibolag – Ålem Energi i småländska Timmernabben.

Problemet är inte EU:s ramvattendirektiv utan Havs- och vattenmyndighetens orimliga tolkning av detta i sina föreskrifter och vägledningar. Det hela blir inte bättre av de regionala vattenmyndigheternas extrema tillämpning av anvisningar som redan i sig är extrema, menar han.

Magnus Jonsson oroas för de tusentals mindre kraftverk – ofta med stor kulturhistorisk betydelse – som varit en förutsättning för tillkomsten av mindre industriverksamheter de senaste 100-200 åren.

– Hanteringen sker trots att den småskaliga vattenkraften har stor betydelse för elsystemet, särskilt i södra Sverige. Den minskar klimatutsläppen och har stor kulturhistoriska betydelse mm. Klassificeras den inte som ”Kraftigt Modifierat Vatten” (KMV), blir konsekvensen  att det ställs sådana miljökrav att  utrivning blir enda utvägen.

Det har varit ekonomiskt jobbigt för Ålem Energi att finansiera vattendomar för två småkraftverk. I ena fallet kostade det 750.000 kronor efter länsstyrelsens överklagande. I det andra fallet 250.000 kronor – utan överklagande. Magnus Jonsson säger:

– Egentligen finns inte utrymme för de här pengarna. Vår samlade koncernomsättning är 23 miljoner kronor.

Ålem Energi – med anor sedan år 1903 – betjänar invånarna i Mönsterås kommun. Bolaget har elproduktion, eldistribution, fjärrvärme och pågående fiberutbyggnad. Detta klaras på åtta anställda:

– Koncernen Ålem Energi AB är moderbolag med elnät och personal. Ålem Energi Kraft är dotterbolag med vattenkraft och fjärrvärme. Där utförs även entreprenadjobb åt Mönsterås kommun – främst gatubelysning och utbyggnad av optofiber. Att detta kan köras på åtta personer borde vara omöjligt; utöver mig som vd är det en tekniker, en i kundtjänst, fyra elmontörer, en på fiber och bredband. Sedan hyr vi in en som kommer en eftermiddag i veckan och sköter ekonomin.

Ålem Energi är främst ett elnätsföretag i södra Mönsterås kommun med 3 300 elnätskunder. Bolaget har egen elproduktion i tre kraftverk som ger 5,5 GWh (miljoner kilowattimmar) årligen. Kraftverken – Blomsterström, Jungnerholmarna och Skälleryd – ligger i Alsterån och Emån. Magnus Jonsson igen:

– När jag kom hit var min första större uppgift att ansvara för ombyggnaden av Blomsterström kraftverk, som hade funnits sedan år 1914. Just nu handlar vi upp nya turbiner till Skälleryd – vår största station. Det är en investering på 15 miljoner kr och således en rejäl finansiell ansträngning för vårt lilla bolag,

– I samband med ombyggnaden i Blomsterström var det ganska enkelt att umgås med länsstyrelsen, kammarkolliget samt Havs- och Vattenmyndigheten. Det har sedan blivit allt knepigare. Det ser jag alltför många exempel på från min roll som styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening (SVAF). Miljökraven i samband med vattenkraften måste vara rimliga. Fisken ska ha sitt. Flodpärlmusslorna sitt. Sammantaget är det svårt att hitta en avvägning som fungerar för alla parter. Det blir lätt absurt.

Ett av landets allra minsta energibolag ser dock framtiden an med tillförsikt. Trots nämnda hot.

 

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet