Tydlighet saknas för vattenkraften

Tydlighet saknas för vattenkraften

Låt den nationella strategin bli grundpelare för utformandet av vattenkraftpolitiken och bestäm vilken myndighet som ska ha ansvaret. Så ser vattenkraftsägarnas önskemål till politiken ut för att komma bort från den otydlighet som nu råder.

– Samtliga riksdagspartier värnar vattenkraften inför framtiden. Då är det viktigt att vi också får se det i kraft och handling och att vi får långsiktiga spelregler, säger Christer Ljunggren, vd för Vattenfall Vattenkraft.

Hur vattenkraften ska hanteras i framtiden har ännu inte kommit till sitt avgörande. Men en viktig pusselbit lades i veckan när budgetpropositionen släpptes och innehöll precis som utlovat sänkningen av fastighetsskatten.

– Det är mycket positivt. Som marknaden har varit de senaste åren har det varit tufft för vattenkraftsbranschen och det har varit svårt att få en rimlig lönsamhet när skatten har varit så hög. Nu får vi lite mer samma villkor som övriga, säger Anders Einarsen, ansvarig för vattenkraftfrågor på Mälarenergi.

Vattenfall Vattenkrafts vd Christer Ljunggren håller med och säger att sänkningen helt enkelt är nödvändig.

– Vi har tidigare under året och även året dessförinnan haft elpriser som har varit lägre än våra produktionskostnader och då går det ju inte i förlängningen bedriva en verksamhet. Så sänkningen ger oss förutsättningar att bedriva verksamheten, säger han.

Sänkningen av skatten är alltså en viktig pusselbit, men det finns fler centrala frågor för vattenkraftens framtid. Den största och viktigaste är hur EU:s ramdirektiv för vatten ska implementeras. Både Anders Einarsen och Christer Ljunggren vittnar om att det just nu är mycket otydligt och vill helt enkelt få klarhet i hur vattendirektivet kommer att implementeras. Att det kommer att bli påverkan på befintlig vattenkraftproduktion utgår de ifrån, men frågan är hur stor.

– I vilken omfattning vet vi inte; vilka kraftstationer som kommer att påverkas på vilket sätt. Det måste vi få veta för att kunna jobba långsiktigt. Just nu är det många myndigheter som är involverade i frågan och det skapar en otydlighet i sig och sedan drar de dessutom åt olika håll, säger Christer Ljunggren och Anders Einarsen fyller i:

– Det känns inte som om någon riktigt ansvarar för frågan, den bollas mellan olika myndigheter men ingen har det på sitt bord och tar det yttersta ansvaret. Regering och riksdag måste ta tag i frågan och bestämma vad som ska gälla och därefter måste någon av de olika myndigheterna få ansvar för att politiken också blir genomförd.

Hur påverkar otydligheten er?

– Vi vet inte hur vi ska ställa oss till framtida investeringar. Som det är nu ligger vi i avvaktan, vi vill göra investeringar men vi inväntar för att se vad innebörden blir i de beslut som kommer att fattas. Många investeringar ligger och väntar, säger Anders Einarsen.

Branschens ståndpunkt är att det är den nationella strategin för vattenkraften som Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram som ska vägleda arbetet fram till det konkreta politiska beslutet.

– Förslaget är att strategin ska vara en grundpelare, det är det förslag som vi har fört fram tillsammans med myndigheter och miljörörelserna. Och sedan är det viktigt att vi får ett rationellt prövningsförfarande. Vi tycker så här långt att vi har fått gehör för våra ståndpunkter. Det som återstår är att vi får en rimlig finansiering av miljöåtgärderna och att vi får fram spelreglerna så fort som möjligt, säger Christer Ljunggren, som ser att de dialogmöten som pågår även fortsättningsvis kommer att spela en viktig roll:

– Vi från branschen försöker bidra och de dialogmöten som vi har med myndigheter och miljörörelserna har varit framgångsrika så här långt. Vi kommer att fortsätta med dessa och komma med ytterligare förslag till myndigheter och regering.

BILD: Laxede vattenkraftverk i Luleälven. Foto: Daniel Löfstedt

 

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet