Fler handelsplatser ska boosta elmarknaden

Fler handelsplatser ska boosta elmarknaden

Den nordiska elmarknaden öppnas för fler börser. Elbörsen Epex Spot är på väg norrut och Nord Pool välkomnar konkurrens. Premiären för flerbörshandeln har dock tillfälligt hejdats av marknadssystemets komplexa teknologi.

Man vill mer än man får till. Först var det tänkt att premiären för den nya börsmarknaden skulle ske den 10 mars 2020, men det gäller inte längre. De nordiska TSO:erna ska enligt planen offentliggöra ett nytt premiärdatum den här veckan.

Anledningen är att tekniken som ska hantera informationsflödet mellan kraftbörserna och de olika TSO:er behöver en längre testperiod.

Samtidigt som den fransk-tyska elbörsen Epex Spot förbereder sin etablering i Norden öppnar Nord Pool egen handel i Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Österrike. Den europeiska marknadsintegrationen sker på flera håll samtidigt och i juli 2019 öppnades marknaderna i centrala Västeuropa för flera nominerade kraftbörser efter lång tids planering tillsammans med systemansvariga TSO:er.

Börser som buffert
Drivkraften bakom alla nya handelsplatser är till stora delar det allt mer intermittenta elsystemet. Den i dagarna nästan aggressiva vindkraften kräver på sikt ett mycket mer flexibelt marknadssystem båda vad gäller produkter och infrastruktur.

Volatila priser i ett intermittent system påverkar hur kraftproducenterna budger sina kvantiteter. En bredare och mer aktiv elhandel behövs därför som buffert mot alla okontrollerbara väderhändelser.

– All intermittent och förnybar kraftproduktion påverkar absolut marknaden och handelns utformning, säger Stina Johansen, kommunikationschef på Nord Pool.

– På en transparent och likvid elmarknad som den vi har i Norden kommer prissignalen också synliggöra flaskhalsar i nätet. Elmarknadens funktioner är därför ett viktigt verktyg för de systemansvariga TSO:erna.

Nationella regleringar släpar
Ett bakomliggande syfte med den nya flerbörsordningen i det nordiska elmarknadsprojektet Multi-NEMO Arrangement (NMA) är därför att öka likviditeten i marknaden och hantera kapacitetstilldelningen mellan olika elområden. Framför kulisserna blir kraftpriset dock det samma oavsett vilken börs man vill använda, påpekar Stina Johansen.

Stina Johansen, kommunikationschef på Nord Pool.

– Det man kan konkurrera på är tilläggsprodukter, service, teknologi och kanske totalpriset. Marknadsdesignen måste vara trovärdig, standardiserad och inte så komplex att den skrämmer bort handlarna, säger Stina Johansen.

– Harmonisering är fortfarande en stor utmaning. Det finns olika regler, procedurer och produkter i olika länder.

Robotjakt på nuet
Obönhörligen ökar ändå handelstempot på elmarknaden. Tiden då dagsmarknadens aktörer i låg takt med lång sikt enbart behöver bry sig om nästa dags handel håller på att rinna ut.

– Den nordiska elmarknaden förändras allt mer från en traditionell dagen föremarknad till intradagshandel. Aktörerna kommer att söka sig allt närmare tidpunkten för aktuell leverans, säger Stina Johansen.

Jakten på nuet drivs fram av både elsystemets behov för effekt och flexibilitet och industrins generella ai-utveckling. Börsrobotarna kommer för fullt in på elmarknaden med bättre prediktioner och prognosverktyg. På både Nord Pool och Epex Spot är hälften av intradagshandeln redan automatiserad via API-gränssnitt.

Den kreativa tekniken
Den aktör som kan bygga egna algoritmer kan också utnyttja marknaden bättre. Enligt Christian Vizjak som utvecklar mjukvara för handel med energi kan till synes enkla algoritmer emellertid snabbt bli komplexa. I vissa scenarier kan ”robotar” till och med besluta sig för att börja handla med varandra, en inte helt önskvärd utveckling.

Det är TSO:erna som beslutar hur nära nuet en fysisk leverans kan handlas, men det ser idag olika ut i olika länder. I ett tyskt TSO-område går det att handla fysisk el helt fram till leverans medan handeln i Norge och Sverige måste vara klar senast en timme innan. I Finland har Fingrid ett pilotprojekt som ska ta intradagshandeln helt ner till leverans i realtid.

– Ny teknologi är en viktig drivkraft för elmarknaden men det är också en drivkraft för aktörerna både när det gäller effektivisering och innovation, säger Stina Johansen.

 

* * *

Flerbörsmarknaden: På regulatorspråk kallas en kraftbörs Nominated Electricity Market Operator (NEMO). Det nordiska elmarknadsprojektet Multi-NEMO Arrangement (NMA) har som mål (pdf) att öppna upp dagen före-marknaden och efterhand intradagsmarknaden för fler europeiska kraftbörser (NEMO:er). Projektparterna är de nordiska systemoperatörerna Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät tillsammans med av regulatorerna tre nominerade marknadsoperatörerna: råvarubörsen Nasdaq Commodities (Oslo), den tysk-franska elbörsen Epex Spot och EMCO (European Market Coupling Operator AS, som äger varumärket Nord Pool). Hela börsregleringen vilar på den så kallade ”cacen” – Capacity Allocation & Congestion Management (CACM), som Second Opinion har skrivit om flera gånger, bland annat här.

 

Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet