Artiklar & debatt

 • Lågt elpris en medienyhet1

  Sommarens låga elpris har blivit en medienyhet. Det är anmärkningsvärt eftersom i regel brukar det vara de höga elpriserna som lockar medierna och då dessutom med ett elmarknadskritiskt förhållningssätt.

  Att sommarens låga elpris är logiskt och att elmarknaden faktiskt fungerar har dock inte medierna belyst – ännu.…

 • Odenberg tror att mer konsumentmakt höjer förtroendet för elmarknaden13

  Mikael Odenberg är som generaldirektör för Svenska Kraftnät en av dem som stått mitt i den mediala hårdblåsten. För Second Opinion Energi berättar han hur han ser på mediernas bevakning av elmarknaden.
  – Det är bara att konstatera att när det blir höga priser blir det en grej i medierna, men när det är låga priser fungerar det inte på samma sätt, säger han.…

 • Kina – paradoxernas energistat0

  Kinas tillväxt ska förses med energi, frågan är hur diktaturen hanterar frågan. Second Opinion Energi har intervjuat ekonomen Klas Eklund, som ser ett paradoxens land. Å ena sidan släpper Kina ut mest koldioxid i världen – å andra sidan är landet störst i världen på vind- och solkraft.…

 • Tekniska verkens vd: Kommunala bolag begränsas1

  De kommunala energibolagens potential begränsas. Det menar Tekniska Verkens vd, Anders Jonsson, som pekar på att lagstiftningen sätter käppar i hjulet och det riskerar att slå mot viktig forskning och utveckling.…

 • Planerade skattehöjningar höjer elpriset0

  Skatteverket ser just nu över fastighetsskatten för energianläggningar som exempelvis vattenkraftverk, kraftvärmeverk och kärnkraftverk. De förslag till höjningar som presenterats leder i förlängningen till elprishöjningar, men detta är inget som uppmärksammas i debatten. …

 • Jämtkrafts vd: Gör grön el till en exportprodukt3

  Investeringstempot för vindkraften bromsas upp. Jämtkraft ser lösningen på detta: skapa förutsättningar att exportera den svenska ”gröna elen”.
  – Vi måste ändra synen på el. Den är inte bara en lokal försörjningsnytta utan också en exportvara, säger Jämtkrafts vd Anders Ericsson.…

 • Norge tar samlat grepp på miljö och elproduktion3

  I Norge vill regeringen se ett helhetstänkande för vattenkraften där miljövärden och värdet av elproduktion ska vägas samman. …

 • Periodvis stora prisskillnader i Sydsverige: ”Viktigt förstärka stamnätet”3

  Periodvis betydande prisskillnader har sedan 28 maj uppstått i Sydsverige jämfört med övriga delar av landet. Det är begränsningar i överföringskapaciteten som är förklaringen, skriver Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet