Seminarium tydliggjorde skilda flexibilitetsbehov

Seminarium tydliggjorde skilda flexibilitetsbehov

Mer dialog mellan aktörerna är nödvändig om elmarknadens flexibilitet ska kunna utnyttjas. Utmaningarna ser mycket olika ut beroende på var i nätet betraktaren befinner sig.

På ett seminarium arrangerat av Second Opinion i samarbete med Ellevio och Six Year Plan gavs en överblick över flexibilitetsbehoven, som är många och av olika typer, men samverkande. Efterfrågeflexibilitet i närtid var det i princip ingen som trodde på, men som Henrik Bergström, chef för Public Affairs på Ellevio, sa:

– På sikt kommer utmaningarna för elnäten ställa krav på nya lösningar för att hantera bland annat flaskhalsar där flexibilitet inte blir en fråga om utan snarare när.

Kvällens inledare var Niclas Damsgaard, chef för marknads- och systemutveckling på Svenska kraftnät. Han delade ut den rykande färska pappersrapporten Unlocking flexibility – Nordic TSO discussion paper on third-party aggregators, som snart också finns tillgängligt digitalt. Därefter berättade han om flexibilitetens vedermödor i den övre delen av kraftsystemet där frekvensen inte längre kan hålla vattenkraften i handen.

– Förändringar i produktionen gör kraftsystemet lättare och därmed mer känsligt för störningar, sa Niclas Damsgaard.

Problemet är att oron runt effektotillräcklighet och svårbedömda resurser sipprar allt längre ner i nätet, påpekade Niclas Damsgaard. Där nere kunde Henrik Bergström bara konstatera att transmission och distribution lever i olika världar vad gäller flexibilitetsutmaningar – med andra ord vilka verktyg man ska använda.

– Frågan är hur vi rent praktiskt, med bättre mätinsamling och automatiserade styrsystem, ska få ihop prissignaler, som dels ska lösa systemets stabilitet dels lokala flaskhalsar i elnäten, sa Henrik Bergström. Idag är även utmaningen att prissignalerna till kund blir för svaga med tanke på hur energiskatten är utformad, fortsatte Henrik Bergström.

– DSO:erna är helt klart ”the missing link” i tänket runt ett flexibelt elsystem, konstaterade Sigurd Næss-Schmidt, partner på Copenhagen Economics och medförfattare till Forum för smarta elnäts rapport Incitament för smarta elnät.

Under seminariets gång fick han vara terapeuten som satte ord på det som kanske förträngts i svensk flexibilitetsdebatt. Det svenska elsystemet har hittills levt i en skyddad verkstad, menade Næss-Schmidt.

– Så välkommen till Europa, nu är lyxlivet är över. Vad som framöver händer i Tyskland kommer att påverka flexibiliteten och elmarknaden här i Sverige mer än ni anar, sa Sigurd Næss-Schmidt, och visade att den nordtyska variabla elproduktionen kommer att öka mångfalt jämfört med den svenska och danska.

Efterfrågeflexibilitet på energimarknaden – Niclas Damsgaard 171114

Flexibility in Nordic power markets presentation – Sigurd Næss-Schmidt

1 Kommentar
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Anders Nilsson skriver:

    Som amatör kan man inte annat än förundra sig!
    Vi har under många decennier haft billig och ren el vilket har gynnat vår industri och vår luftkvalitet.
    Nu verkar vi vara på väg bort från detta.
    Vad var det för fel på smart elproduktion? Dvs att el produceras i förhållande till konsumtionen i stället för tvärt om vilket är fallet med smarta elnät.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet