Artiklar & debatt

 • LRF: Bredda ägandet av vindkraft4

  Vindkraftsutbyggnaden i Sverige ska optimeras – inte maximeras. Det menar LRF, som vill se ett bredare ägande av vindkraften och därmed en större acceptans.
  – Med den inställningen tror jag att vi i slutändan får fler vindkraftverk än om vi ska göra som vi gör i dag, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.…

 • Så mycket el behöver fordonsflottan 20300

  Med köpet av Saab fylls nu medierna med rapportering om elbilar. Men ett större grepp kan tillföras i bevakningen: hur stort beräknas behovet av el för Sveriges fordonsflotta 2030 vara? Second Opinion Energi har tittat på tre olika scenarior.…

 • Dags att reformera elmarknaden5

  Det pågår en diskussion om att förenkla för elkunderna så att antingen elhandlaren eller distributören förser kunden med endast en faktura som då innehåller både priset för distributionen och elhandeln. Nils Andersson argumenterar för att det bör vara elnätägarna som tar denna roll.…

 • Vågkraft kan täcka 20 procent av världens framtida energibehov2

  Hur ska vi lyckas ta vara på kraften från havet? Fortum är en av pionjärerna inom vågkraft och letar efter svaret. Vid årsskiftet kommer bolaget sjösätta världens största vågkraftsprojekt, som blir ett viktigt steg i utvecklingen av vågkraft.…

 • Kärnkraftsbeslut i Japan och Tyskland har liten påverkan på andra länder0

  Hur har Tysklands kärnkraftsbeslut och katastrofen i Japan påverkat riktningen för världens energipolitik? Inte påtagligt, men just nu är det energipolitiskt osäkert med flera frågor hängande i luften, beskriver Bo Diczfalusy, direktör på IEA, läget.…

 • Elområdena är ett exempel på EU:s dåliga inflytande på Sverige6

  Generaldirektör Odenberg försöker med hjälp av vinterns låga elpriser förklara bort att det uppdrag han tvingats till av regeringen att dela in Sverige i elområden, ger högre elpriser för alla elkonsumenter i södra Sverige.…

 • ”Otydligheten i långsiktiga spelregler hot mot investeringsviljan”1

  Sture Larsson, före detta mångårig teknisk direktör på Svenska Kraftnät, ser att energisystemet absolut kan förändras men det kommer inte att ske utan kraftansträngningar och en rad överväganden.…

 • Myter om el: fel att marginalprissättning inte fungerar för el14

  Att marginalprissättning skulle fungera dåligt för just elmarknaden och att konsumenterna därmed drabbas, är en myt som presenteras i medierna med jämna mellanrum. Niclas Damsgaard, elmarknadsanalytiker på SWECO, pekar på varför prisbildningen på elmarknaden fungerar väl.

  Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi.

  Detta är den femte myten som Second Opinion Energi granskar. Läs de tidigare granskningarna:

  – Fel att utlandsförbindelser ger högre elpriser
  – Kärnkraften inte subventionerad
  – Effektivare energiförbrukning kräver inte minskad elanvädning
  – Avregleringen inte orsak till höga elpriser…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet