Värna ett utsläppsfritt Bottenviken

Värna ett utsläppsfritt Bottenviken

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppvaktade nyligen miljöminister Karolina Skog (MP) för att få gehör för nätverkets arbete mot ett nytt kärnkraftverk i finska Pyhäjoki. Nätverket uttrycker att de tar avstånd från kärnkraftverket med hänsyn till hälsa och miljö, men frågan har inte, vare sig av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken eller i svenska medier, belysts på ett vetenskapligt och balanserat sätt.

Trots det har 17 norrlandskommuner på olika sätt tagit ställning mot bygget av kärnkraftverket.

När man dagligen konsumerar ren svensk el är det lätt att glömma att andra länder för en svår kamp mot klockan för att klara sina klimatmål. FN:s klimatpanel enar en global krets av klimatforskare som starkt understryker att samtliga fossilfria kraftslag måste nyttjas maximalt för att vi över huvud taget ska ha en chans att klara tvågradersmålet. Om mänskligheten väljer att hålla en hand bakom ryggen, kärnkraften, utsätter vi vår egen och kommande generationer för mycket stora risker kopplade till klimatförändringarna.

Finland har kommit relativt långt i sin strävan att uppnå ren el, men är fortfarande beroende av fossila kraftkällor. De senaste årens utbyggnad av kraft från sol och vind har tyvärr inte mäktat med att ersätta kolet och oljan fullt ut. Under 2016 kom fortfarande ca 15 % av elen från fossila kraftkällor och för att säkra sitt elbehov tvingas Finland dessutom att importera el från bl.a. Ryssland och Estland. Den estniska elen härrör främst från skifferoljeverken i Narva som årligen släpper ut astronomiska tio miljoner ton koldioxid i atmosfären – sulfider och nitrider oräknat.

Genom att inom kort driftsätta den tredje reaktorn i Olkiluoto och några år senare ännu en reaktor i Pyhäjoki kommer den finska fossila elproduktionen i två slag att reduceras till ett minimum, alternativt tas ur bruk, och Finlands import av smutsig el kommer att minska radikalt.

Det är även välkänt att utsläpp från fossilbaserad elproduktion har negativa effekter på människors hälsa genom utsläpp av partiklar och andra luftföroreningar som leder till ökad dödlighet och lidande. Uppgifter i den ansedda tidskriften The Lancet talar om att koleldning leder i genomsnitt till 25 dödsfall per producerad energienhet (TWh) och ca 200 fall av allvarliga lung- och hjärtsjukdomar med icke-dödlig utgång. Motsvarande siffra för kärnkraft är mindre än 0,1 dödsfall per TWh. När Finland bygger det nya kärnkraftverket så kommer det att tränga undan annan elproduktion, framförallt smutsig fossilkraft som produceras i Finland och andra närliggande länder. Det innebär att det nya kärnkraftverket kommer att föra med sig väsentliga hälsofördelar.

Sett över en 60-årsperiod, motsvarande kärnkraftverkets livslängd, så kommer den nya anläggningen, med en årlig elproduktion på ca 10 TWh, att bidra till en minskning med ca 15.000 energirelaterade dödsfall jämfört med att man väljer att avstå från bygget. Till detta ska adderas mer än 100.000 fall av svåra sjukdomar med icke-dödlig utgång som undviks genom bygget av kärnkraftverket.

Man kan vrida och vända på siffrorna men faktum kommer att kvarstå, byggnationen av kärnkraftverket kommer att medföra avsevärda positiva effekter på människors hälsa i Finland och dess närområde. När nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken säger att man tar avstånd från bygget med hänsyn till miljö och hälsa så är det ett grovt missvisande budskap man sprider som kan få allvarliga hälsoföljder under lång tid.

Ett fossilfritt Finland kommer att medföra betydligt lägre utsläpp i Sveriges närområde vilket kommer att vara mycket gynnsamt för klimatet, hälsan och miljön – idag och i framtiden. Det är en utveckling som svenska folket bör bejaka – Finlands sak är vår! Aldrig tidigare har det varit så angeläget.

 

Bild: Sveriges Radio rapporterar om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

2 Kommentarer
Av Cheuk Lau
Ordförande Sveriges Kärntekniska Sällskap
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Carl Erik Magnusson skriver:

  I Sverige har Miljöpartiet föreslagit ett förbud mot att sälja fossila bränslen i Sverige 2030. Kan det vara möjligt att inom tolv år ersätta bensin och diesel? Kanske ändå, om ersättningen till stor baseras på el som möjliggör såväl batteridrift som gasdrift i stor skala. Då behöver förbränningsmotorn inte snabbavvecklas utan drivas med exempelvis väte men alltmer ersättas av elbilar som drivs med batterier eller bränsleceller. Men detta kräver tillräcklig och stabil elförsörjning.
  Fossila bränslen bör i första hand avvecklas inom elproduktionen. Det kan ske som nu i Finland med satsning på kärnkraft . Vad gör Sverige?

 2. Nils-Erik Nilsson skriver:

  Ja det är obegripligt att den s.k. miljörörelsen motsätter sig byggande av den minst miljöskadliga, minst farliga och mest uthålliga elproduktionen vi känner till. Att kärnkraften är vår minst farliga elproduktion har varit kändt länge.
  Se exempelvis:
  Statens energiverks rapport 1989:R 19 (ISBN 91-1-38-12377-0)
  ExternE Uppdaterad fram till 2005: http://www.externe.info/externe_d7/?q=node/4
  Eller med mera lättlästa sammanfattningar på tidigare versioner från
  2001: Hälsorisker vid elproduktion http://analys.se/wp-content/uploads/2015/05/externe-halsorisker-vid-elproduktion-bakgrund2001-1.pdf

  1998. Hälso- och miljöeffekter http://analys.se/wp-content/uploads/2015/05/externe-halso-och-miljoeffekter-bakgrund1998-2.pdf

  Jag har också sammanfattat min syn på varför så många människor blivit rädda för kärnkraften. Jag tror det är den höga ambitionsnivån när det gäller säkerhet och villigheten att vita säkerhetsåtgärder som skrämt människorna. Se:

  Kärnkraft, Risker och utveckling: http://www.mfk.nu/?p=767

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet