Energins ”dödslista” sammanställd

Energins ”dödslista” sammanställd

Exakt hur många människor oljan har tagit livet av är svårt att veta, men att förnybar energiproduktion räddar liv råder det ingen tvekan om, skriver energiforskaren Dr James Conca i Forbes Magazine. ”Dödens fotavtryck i energibranschen tillhör den fossila energin, men det är det ingen som pratar om.”

Energisystemens livräddare är vattenkraft, vindkraft och i ökande grad solkraft, tillsammans med den koldioxidfria kärnkraften. Dessa energiformer skördar mycket få liv i förhållande till den fossila energiproduktionens dödlighet, enligt den amerikanska författaren och energiforskaren Dr PhD James Conca. Summerar man alla typer av dödsorsaker, från olyckor till långvarig förgiftning och sotdöd, står kolet för energivärldens största dödliga fotavtryck, skriver han i den amerikanska affärstidningen Forbes Magazine. Oljan är nummer två.

Det intressanta enligt James Conca är att den höga dödligheten aldrig nämns i debatten kring den fossila energin, även om många andra yttre omständigheter ofta är uppe till diskussion. Vi pratar gärna om det totala utsläppet av växthusgaser, ofta kallad koldioxidfotavtryck eller koldioxidavtryck, medan det fossila ”dödsavtrycket” förefaller tabu, tycker Conca.

Ingen verkar heller ha satt upp en lista över vilka energiformer som er mest och minst farliga för människor. Det är därför dags att undersöka hur dödliga de olika energislagen är, skriver James Conca. ”De enda gångerna energidöden nämns i media eller i regulatoriska sammanhang är när kärnkraften kommer på tal, och det är ju smått ironiskt då kärnkraft har lägst dödsavtryck av alla energikällor.”

James Conca har gjort en sammanställning av antal omkomna människor per producerat kilowattimme (kWh) för varje enskilt energislag, uträknat som dödsfall per biljon kWh de senaste 40 åren. Talen är en sammanräkning över alla typer dödsorsaker, från omedelbar död i olyckor till epidemiologiska uppskattningar.

Även om det inte går att ange exakta dödstal för varje energislag, så är de skadliga hälsoeffekterna av förbränning av kol, olja och bioenergi mycket stora, konstaterar James Conca. Det går emellertid att få ett bra grepp om eländet och uppskatta antalet döda från långtidsverkningar av föroreningar, påpekar han, även om källorna blir många och komplexa. (En del källor finns i originalartikeln, se länk längst ner.)

Kolet har, inte oväntat, högst fotavtryck både vad gäller koldioxid och död. Graden av negativa hälsoeffekter av kol och olja är beroende av effektiviteten hos rening och förbränning, och globalt sett är den mycket bristfällig. Naturgas har högst antal döda i olyckor, och kärnkraften ligger lägst även när man räknar med Tjernobyl-katastrofen enligt James Conca. Kärnkraft är å andra sidan ojämförbart mest övervakad.

Att bioenergin kommer högt upp på James Concas dödslista (se nederst) beror på en bred definition som inkluderar förbränning av biodrivmedel och inte minst inomhus vedeldning, ett stort globalt hälsoproblem. Enligt Världens hälsoorganisation (WHO) använder 3 miljarder människor öppen eld och ohälsosam förbränning för matlagning och värme. Uppskattningsvis dör 4,3 miljoner årligen i förtid av sådan förbränning.

Media är däremot inte på hugget vad gäller de fossila energislagens dödsavtryck, tycker James Conca. Döden i fossilbranschen är så vanligt förekommande att den knappt omtalas, och det gäller även dramatiska olyckor med dödlig utgång. Enligt U.S. Centers for Disease Control kräver olyckor vid olje- och gasborrning cirka 100 liv per år i USA. Senast tisdag 23 januari 2018 dödades fem arbetare i en gasexplosion i Oklahoma när de borrade efter naturgas.

Om sådana dödssiffror hade tillhört vilket som helst annat energislag, till exempel vindkraftbranschen, så hade det resulterat i stora rubriker och folkstorm, tror James Conca. Om fem arbetare hade förolyckats i ett kärnkraftverk hade vi sett ”folkmassor med högafflar och krav på omedelbar stängning av alla kärnkraftverk”.

James Concas slutsats är att efterkrigstidens utbyggnad av främst vattenkraft och kärnkraft helt enkelt har bidragit till att millioner av människor över hela världen inte har fått böta med livet på grund av ohälsosam och farlig fossil energiproduktion, som annars hade varit alternativet. Omställningen till förnybar energiproduktion, tillsammans med kärnkraften, spar helt enkelt fler liv än de flesta kan föreställa sig, enligt James Conca.

* * *

Dödslistan

James Concas uppräkning över antal dödsfall globalt, per biljon kWh, sett i relation till produktionens storlek (del av marknaden):

Kol – 100 000 dödsfall (41 % av global elmarknad)

Olja – 36 000 dödsfall (33 % av global energimarknad/4 % el)

Bioenergi/biodrivmedel – 24 000 dödsfall (21 % energi/2 % el)

Naturgas – 4 000 dödsfall (22 % av global elmarknad)

Vattenkraft – 1 400 dödsfall (16 % av global elmarknad)

Solenergi – 440 dödsfall (< 1 % av global elmarknad)

Vindkraft – 150 dödsfall (2 % av global elmarknad)

Kärnkraft – 90 dödsfall (11 % av global elmarknad)

Dr. PhD James Conca är amerikansk energiforskare, författare och skribent i affärstidningen Forbes Magazine. Artikeln om ”dödens fotavtryck i energibranschen” finns här:
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2018/01/25/natural-gas-and-the-new-deathprint-for-energy/#4e1416a65e19

Flera artiklar av James Conca:
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/#1d2c9cbf6b07

James Conca på Twitter:
https://twitter.com/jimconca

 

9 Kommentarer
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. […] Debatten om vindkraftverk som ett hot mot fåglar är inte ärlig, den syftar till att vilseleda allmänheten och rikta vår uppmärksamhet bort från verkligheten. Verkligheten är den att kol, olja och gas dödar oändligt många fler än något annat energislag. […]

 2. bob hansson skriver:

  Oj tänkte jag, är kärnkraften SÅ säker, googlade, WHO räknar med att upp emot 9000 människor kommer dö i förtid bara på grunda v olyckan i Tjernobyl.

  http://pratakarnkraft.nu/karnkraftskoll/farligt/karnkraftsolyckor-i-varlden/

  1. Conny Kolsjö skriver:

   Fel de räknade med 4000 personer bland befolkningen runt kärnkraftverket direkt efter olyckan. Nu över 30 år senare så är den siffran bland folk som inte direkt var med och jobbade med röjningen NOLL.
   Vidare så frodas vilda djur utmärkt där nu. Det har blivit som ett naturreservat där de kan utvecklas fritt.

 3. Jonas Melander skriver:

  Det är bättre att ange kända tal än ganska okända dito.

  Istället för att skriva en biljon Kwh så borde ni skriva 1 miljard Mwh.

  Alternativt 1 miljon Gwh (Gigawatt timmar) eller det allra bästa:

  1000 Terawatt timmar…

  Fördelen med Terawatt timmar är att Sveriges energiförbrukning under ett år normalt är knappt 600 Twh och då får man den kopplingen också.

 4. Johan Montelus skriver:

  Förhåller mig en aning skeptiskt till dessa siffror. Att räkna med ”epidemiologiska uppskattningar” är mycket vanskligt och inte helt jämförbara med riktiga dödsfall. Att flera miljarder människor får en liten förhöjd risk för lungproblem innebär statistiskt att det är hundratusentals ”dödsfall” men då räknar man in även dem som dog i en trafikolycka. De som verkligen har fått sina livförkortade efter kolföroreningar i luften skulle nog dö veckan efter av rökning i vilket fall som helst – det blir en lek med statistik.

  Om man istället räknade ”verkliga dödsfall” dvs när folk verkligen dör knall-fall så ligger nog vattenkraften dåligt till. Vi har väl varit förskonade i Sverige men det finns andra som inte varit så lyckligt lottade (om det nu beror på tur) – googla på Banqiao Dam.

  1. Thomas Nathanson skriver:

   Ńär det gäller vattenkraft borde det för säkerhetsdkull byggas en skyddsdamm för att säkerställa att ingen skadas när en damm brister. Samma typ av säkerhetstänkande som vid kärnkraftverk.

 5. Nils Ronquist skriver:

  Enligt kommentar av artikeln påpekas att kärnkraft är den mest övervakade energiproduktionen. Jag påstår att det kan behövas. Vindkraftens elproduktion är å andra sidan minst övervakad. Vindkraftverken står mitt ute på i bästa fält och i sämsta fal mitt i skogen. Dessa verk är står helt utan övervakning och är inte ens inom ett gediget stängsel!! Men det gäller att hålla vindsnurrornas driftskostnader nere!
  Vad marknaden behöver är så rent producerad energi som möjligt och energin producerad styrd av marknadsbehovet och inte när väder och vind vill producera energi

 6. mats persson skriver:

  Då Sveriges elproduktion idag redan sker utan fossila utsläpp så kan man fråga sig varför vi då fortsätter att subventionera fram sol och vindkraft som har högre dödstal än kärnkraft.

  Våra politiker och klimatmaffian som styr landets energipolitik måste förklara varför elproduktion med de lägsta koldioxidutsläppen och lägsta dödstalen då skall ersättas av intermittent elproduktion som då också kräver stora investeringar i elnät och i lagringskapacitet, dvs enormt dyra batterier och annan teknik som gör kraftproduktione mycket dyr i en nära framtid.

  Om vi bara tittar på dödstalen för vindkraft så är den ju nästan 10ggr så hög som för kärnkraft
  150/2 = 75 st/% marknad
  90/11 = 8 st /% marknad

  Solceller verkar än värre .. de ligger ju på 440/440 dödsfall /% marknad.

  Med CO2 utsläpp som enligt livscykelanalyser är betydligt högre för solcellsproducerad el jämfört med kärnkraft så förstår jag heller inte hur svenska politiker kan tillåta kraftiga subventioner till solel!

  Om det i förlängningen leder till att kärnkraft tvingas stänga i förtid så har alltså våra politiker med skattepengar lyckats öka landets koldioxidutsläpp samt även dödstalen från elproduktion. lysande politik!

 7. Göran Persson skriver:

  Solkraft? Skulle kalla det solvärme eller solenergi!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet