”Nu gäller det kundens fokus”

”Nu gäller det kundens fokus”

– Sverige har världens bästa värmesystem och det borde gynnas. Men nu riskerar elanvändning för uppvärmning favoriseras före fjärrvärme, säger Niklas Gunnar, ny vd för Mälarenergi sedan november i fjol.

Mälarenergi är inne i en förflyttning från energiföretag till infraserviceföretag och det är den enskilde kundens prioritering och fokus som gäller.

– Vi måste längre in i kundernas fastigheter och leveranser. Branschen har länge pratat kundfokus. Och det är bra. Men nu måste vi ytterligare ett steg och prata om den enskilde kundens fokus, säger Niklas Gunnar.

Mälarenergi ska vara den ideala samarbetspartnern. Detta kan sedan leda till en del oväntade lösningar som inte självklart förknippas med gårdagens energiföretag. Niklas Gunnar konstaterar:

– Vi erbjuder service och inte – som tidigare – kilowattimmar. Vi kan skriva ett flerårigt komfortavtal med exempelvis en bostadsrättsförening. Då garanterar vi komfortnivån som kan leda till att vi tar investeringar i kundens anläggningar. Någon kanske tycker att vi kannibaliserar på vår egen grundverksamhet. Det är sant. Men det är bättre om vi gör det än helt andra aktörer.

Ett konkret kundexempel, som visar vad Niklas Gunnar menar med resan till ett infraserviceföretag, är Bellevuestadion i Västerås. Det är en idrottsanläggning med många inomhushallar för tennis, badminton och – det senaste – paddel, som är ett mellanting mellan squash och tennis:

– De kom till oss och sa ”energin är för dyr – vi måste sänka kostnaden”. Vår lösning blev vårt komfortavtal med energieffektivisering som frigjorde resurser åt kunden. Vi har sänkt deras fjärrvärmekostnad med 30 procent, elanvändningen har minskat med 15 procent. Detta nåddes genom bättre styrning och investeringar i ventilationen. Nu har vi ett åttaårígt komfortavtal med pris på Bellevuestadions klimat.

Det förändrade tänkandet ställer nya krav på kompetens hos medarbetarna. Niklas säger:

– Att ändra tänkandet hos oss som jobbat länge i energibranschen är svårt. Därför behövs nya krafter som inte är bundna vid gårdagens tänkande i ett energiföretag. Och vi behöver fastighetskompetens. När detta är på plats – ja, då är fler gärna med på vagnen och gör det bra.

Energiuppgörelsen i riksdagen är Niklas i stort nöjd med. Särskilt skattelättnaden inom vattenkraften. Dock tycker han – ”men jag vill inte gnälla” – att förbättringarna på fjärrvärmesidan går för sakta:

– Vi har världens bästa värmesystem och det borde gynnas. Ibrahim Baylan, energiministern, säger sig vara för fjärrvärmen. Men vi ser för lite i handling, Boverkets byggregler svänger så sakteliga. Om jag finge önska en enda sak? Att jämföra el med fjärrvärmens återvunna energi är helt skilda saker. Gå från köpt energi till använd energi eller säg att 1 köpt kWh el ska jämställas med 5 kWh värme – då har vi löst problemet!

Niklas Gunnar syftar på Boverkets tillämpning av primärenergifaktorn för att avgöra hur mycket resurser som åtgår för att producera 1 kWh el respektive fjärrvärme. Nordeuropeisk elproduktion anses vara mer resurskrävande än svensk fjärrvärmeproduktion. Och Mälarenergi delar många fjärrvärmeföretags frustration över att Boverket näst intill likställer de två energislagen. Niklas Gunnar:

– Boverket frångår de fungerande beräkningssätt som anger hur mycket energi som åtgår för att producera 1 kWh från respektive energislag. Nu riskeras därför elanvändning för uppvärmning att favoriseras före fjärrvärme.

Detta är även olyckligt utifrån ett effektperspektiv, menar Niklas Gunnar. Använder man fjärvärme för uppvärmning kan den högvärdiga elen, som produceras parallellt i kraftvärmen, i stället användas där den gör mest nytta – exempelvis inom transportsektorn. För varje enhet fjärrvärme som produceras, erhålls 1/3 el. Därmed bidrar fjärrvärmekunden inte bara till minskad elanvändning under den kallaste perioden. Utan även till att ny el produceras när samhället behöver el som mest.

– Mälarenergi anser det vara svårslaget och detta vill vi nu se återspeglas i Boverkets byggregler, certifieringssystem och styrmedel!

Många spännande projekt är på gång i västeråsregionen. Amazon Web Services har byggt en datahall som snart driftsätts. Bara den är en anslutning på 20 MW effekt. Och givetvis Northvolts kommande batterilaboratorium – mångmiljardsatsningen som delas mellan Västerås och Skellefteå:

– Vi har också många stora egna investeringsobjekt. Även om vi ser en del resursproblem så är det en utveckling som skapar utveckling och fler arbetstillfällen.

 

1 Kommentar
Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Göran Fredriksson skriver:

    Niklas Gunnar önskar att 1 kWh el skall likställas med 5 kWh värme. Så har vi löst problemet som är att fjärrvärme inte gynnas tillräckligt mycket?

    Här synes i första hand avses att det är Boverket som skall vara den som likställer 5 kWh fjärrvärme med 1 kWh el vid utformandet av regler för byggnaders energibehov. För att gynna användningen av fjärrvärme.

    Sett i ett kundperspektiv innebär detta att ett skäligt fjärrvärmepris bör uppgå till en femtedel av elpriset.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet