”Avvecklad branschskola förvärrar personalkris”

”Avvecklad branschskola förvärrar personalkris”

En avveckling av branschskolan i Åsbro vore en katastrof som får direkta konsekvenser för det svenska elsystemet. Det skriver Björn Edlund, tf vd Mälarenergi Elnät AB, Jesper Svensson, vd Tekniska verken Linköping Nät AB, Lars Edström, vd Göteborg Energi Nät AB och Åsa Svensson, vd Kraftringen Nät AB. Som elnätsföretag är vi beredda att öka vårt engagemang för att verksamheten ska kunna fortsätta men staten borde åtminstone ta ett delansvar, skriver de.

Sedan 1940-talet har elnätstekniker av olika slag utbildats vid Åsbro kursgård utanför Askersund. Anläggningen är unik genom sitt 130 hektar stora övningsfält med ställverk, stationer och ledningar. Många som idag arbetar i den svenska elnätsbranschen har börjat sin karriär i Åsbro eller efterhand kompletterat sina kunskaper där.

Bild: Åsbro kursgård.

Sedan 2020 är Åsbro kursgård nationell branschskola för distributionstekniker på gymnasienivå. Det innebär att elever från olika elektrikerutbildningar runt om i Sverige kommer till Åsbro för sin programfördjupning. Det statsbidrag på 50 000 kr som utgår per elev och år är en förutsättning för att skolor runt om i landet ska kunna skicka sina elever till Åsbro. Utbildningen är mycket viktig för elnätsbranschens personalförsörjning vilket styrks av att 100 % av eleverna går direkt ut i anställning efter genomförd utbildning.

Därför blev förvåningen stor när det stod klart att inga medel avsatts för branschskolor i budgetpropositionen för 2023. Bakgrunden är att ungefär hälften av de nio svenska branschskolorna inte lyckats få tillräckligt antal elever till sina utbildningar. Det gäller emellertid inte Åsbro kursgård som hela tiden fyllt sina utbildningsplatser. Det är mycket olyckligt att den framgångsrika verksamheten i Åsbro drabbas av att konceptet med branschskolor som helhet inte uppfyllt sitt mål.  Kvalificerad elnätspersonal är en eftertraktad yrkesgrupp där vi idag har mycket svårt att hitta rätt kompetens. Sveriges elkraftsentreprenörer räknar med ett underskott på minst 2000 distributionstekniker år 2030.  I det läget är en avveckling av branschskolan i Åsbro en katastrof som kommer få direkta konsekvenser för det svenska elsystemet.

Förutom branschskolan bedrivs en rad andra utbildningar vid Åsbro. Kursgården är utbildningsplats för Svenska Kraftnäts insatsstyrka samt branschutbildningar för linjebyggnad för högre spänningsnivåer. En förutsättning för att kunna tillhandahålla kvalificerade träningsanläggningar och lärarresurser är tillräcklig utbildningsvolym. Det finns en uppenbar risk att en avveckling av branschskolan även får negativa konsekvenser för övrig utbildningsverksamhet. Det gäller också för vår förmåga att upprätthålla leveranssäkerheten i ljuset av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa. Förmågan att kunna utbilda kvalificerad elnätspersonal för reparation av skadade elnät är en strategisk tillgång för Sverige som vi nu riskerar att förlora.

Som elnätsföretag är vi beredda att öka vårt engagemang för att verksamheten ska kunna fortsätta. Samtidigt anser vi att utbildningen av distributionstekniker är ett samhällsintresse där staten åtminstone borde ta ett delansvar för att bibehålla svensk utbildningskapacitet. Vi uppmanar därför regeringen att söka en lösning för fortsatt finansiering av branschskolan vid Åsbro, exempelvis med beredskapsmedel. Sverige behöver fler distributionstekniker – inte färre!

 

2 Kommentarer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Lars-Göran Ståhl skriver:

    Vi behöver få till en namninsamling/företag till de som fattar besluten. Att påverka och informera om branschens kritiska läge vad det gäller framtiden i det svenska elnätet och vikten av utbildad personal. Åsbro har ju inte enbart utbildat montörer utan även andra kategorier har haft sina utbildningar där, som ex., konstruktörer och beredare m.m.

    //L-G Ståhl vd High Voltage Consulting Nordic AB

  2. UWb skriver:

    Håller helt med, kanske utveckla kapaciteten mer till och med.

    Hur mycket pengar rör det sig om på årsbasis,n

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet