”Regeringen måste ta ansvar för långsiktigheten”

”Regeringen måste ta ansvar för långsiktigheten”

Vi socialdemokrater ser idag positivt på en förändring av en modell som inte fungerar som den ska men samtidigt är vi oroliga för att regeringen och myndigheten går aningen för fort fram i förändringsarbetet av regleringsmodellen av elnäten, skriver Monica Haider, energitalesperson för Socialdemokraterna.

För oss socialdemokrater är svensk elförsörjning ryggraden för en livskraftig industri – en förutsättning för att upprätthålla viktiga funktioner och verksamheter. Elnätet spelar en avgörande roll i detta, inte minst för att tillhandahålla energi till hushåll, företag och industrier. Sverige står idag inför en omfattande energiomställning och elektrifiering där  elnätet kommer att spela en central roll. Att vårt elnät idag är kraftigt ålderstiget har nog knappast undkommit någon. Enligt branschen kan vi räkna med att behöva investera uppemot 1000 miljarder fram till 2045.

Socialdemokraterna har under lång tid lyft fram investeringar, tillståndsprocesser och en långsiktig elnätsreglering som nyckelfaktorer för att lyckas med elnätsutbyggnaden. Det är ingen nyhet att vi socialdemokrater värnar elnätskunderna och att avgifterna för konsumenterna ska vara rimliga, samtidigt måste vi nu säkerställa att tillräckliga investeringar görs för att säkra el för svensk industri, leveranssäkerhet och för att klara elektrifiering och klimatmål.

Om jag ser mig omkring över partigränserna är de flesta partier överens om att långsiktighet krävs i energipolitiken. Inte minst när det gäller elnäten som ofta har en investeringshorisont på 50 år. Men under de senste åren har vi haft en debatt kring elnätsbolagens vinster och inte minst den regleringsmodell som styr elnätsbolagen. En debatt som har medfört en känsla av att vi behöver en snabb förändring för att råda bot på problemet. Det är såklart uppenbart att en reglering som leder till återkommande rättsliga tvister mellan regleringsmyndigheten och de reglerade företagen inte fungerar som man skulle önska och att en förändring behövs. Här behöver vi ha en reglering som är långsiktig så att företagen vågar investera.

Vi socialdemokrater ser idag positivt på en förändring av en modell som inte fungerar som den ska men samtidigt är vi oroliga för att regeringen och myndigheten går aningen för fort fram i förändringsarbetet av regleringsmodellen. Inte minst på grund av den oro branschen vittnar om och bristen på nätkapacitet som råder i Sverige. Regeringen måste nu ta ansvar för långsiktigheten i utbyggnaden av vårt elnät som också är en fråga om kompetensförsörjning och utbildningsplatser. Att blunda för verkligheten, i ett skede där det är angeläget med betydande investeringar är oerhört riskabelt för svenska hushåll och svensk industri. En dialog över partigränserna och försiktiga steg framåt är betydande. Vi socialdemokrater är öppna för dialog.

 

 

 

 

 

 

 

8 Kommentarer
Av Monica Haider
energitalesperson Socialdemokraterna
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Fredrik Bruno skriver:

  “Då ska politiken kliva in.
  Jag vill inte vänta på att bygga upp en helt ny grön investeringsbank.
  Vi ska använda de banker vi har, och ge dem mod att låna ut, genom att staten tar en del av risken.
  Jag vill se en kraftfull utbyggnad av statliga gröna kreditgarantier de kommande åren.
  Jag talar inte om miljoner, jag talar inte om någon enstaka miljard.
  Jag talar om minst 100 miljarder kronor nästa mandatperiod!
  Jag vill se gröna investeringar i hela landet.
  *
  Och inte ska vi stanna där! Vi ska bygga ut fiber och mobiltäckning och öppna nya gruvor. Vi ska se över tillståndsprocesser och vidareutbilda arbetskraft. Bygga nya stambanor och Norrbotniabanan.

  Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte med ny kärnkraft. För den är för dyr. Ännu högre elpriser, någon? Den är långsam. Det tar årtionden att bygga nya kärnkraftverk. Väntar vi så länge hamnar de gröna investeringarna i andra länder.

  Istället ska vi jobba med det som funkar. Vi ska ta vara på den el vi har och därför ska vi fördubbla takten i utbyggnaden av vårt elnät. Och vi ska investera i rena och förnybara energikällor som går att bygga ut snabbt och effektivt. Klimatkrisen inskärper hur beroende vi är av varandra. Vi människor har bara har en jord att leva på. There is no planet B. Vi ska göra vår del, här i vårt hörn av världen. Vi ska sänka Sveriges utsläpp så att de ligger i linje med Parisavtalet. Vi ska utveckla den gröna teknik som inte bara skapar jobb åt oss, utan också sänker utsläppen när vi exporterar till andra.

  Och framförallt, Sverige ska visa omvärlden hur klimatomställningen skapar jobb och tillväxt. Inte någon gång i framtiden, utan här och nu. Vi ska samarbeta med de länder som vill gå före. Våra nordiska grannar. EU-länder som delar våra klimatambitioner. Vi ska använda de muskler som vårt samarbete inom EU ger oss, för att driva på, stötta och sätta en standard för hela världen. Och i varje internationellt forum där Sverige deltar ska vi använda vår röst för att driva på för en snabbare omställning. Med den trovärdighet som ledartröjan ger oss.
  *
  Alla är inte lika förtjusta i den här politiken.”

  1. Fredrik Bruno skriver:

   För tydlighetens skull: citat ur Magdalena Anderssons tal 5 nov. 2021. Mindre än två år sen, och samtidigt har vi upplevt hur det fungerade den senaste vintern. Vi får se om det blir bättre nu, luftiga visioner är alltid hugnesamt, men det är de utbyggnadsplaner som verkligen genomförs som räknas. Vi har länge vetat vad som krävs för att garantera en robust elförsörjning, men kommer den kritiken från fel håll blir den inte mycket värd.

 2. Magnus B skriver:

  ”För oss socialdemokrater är svensk elförsörjning ryggraden för en livskraftig industri – en förutsättning för att upprätthålla viktiga funktioner och verksamheter.” skriver Monica Haider energitalesperson för Socialdemokraterna.

  Det var väl därför S gullade med kärnkraftshatande MP för att inte förlora regeringsställningen och S genomförde politiska åtgärder (straffskatt och andra avgifter) som oundvikligen förde till nedläggningen av flera fullt moderna och tekniskt pålitliga kärnkraftverk.

  Det är bara att hålla med signaturen ”Lasse”: Häpnadsväckande historieförnekelse!

 3. Lasse skriver:

  Häpnadsväckande historieförnekelse! Vilka var det som sa att ”flaskhalspengarna” bara ”låg och skvalpade” hos Svenska kraftnät? Och som använde de för att lindra följderna av deras energipolitik. Pengar som avsatts just för att modernisera kraftnätet. Artikeln väcker en otäck känsla av rysk historierevisionism.

 4. Bengt Lilja skriver:

  Varför var det så bråttom att stänga ner kärnkraften?
  innan nu blanerbar kraft fans på plats.

  1. Fredrik Bruno skriver:

   ”Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner.

   Men naturligtvis måste viljan ha en inriktning och förändringen ett mål. Vi socialister är förmätna nog att vilja något därför att idén är viljans drivkraft och vi är djärva nog att önska förändringen därför att förändringen gör utopier till verklighet.”

   1. Fredrik Bruno skriver:

    Citatet är, som väl alla förstod, från Olof Palmes välkända tal på SSU:s kongress för 59 år sen. När politikerna tar över och vi ingenjörer måste stå tillbaka går det som det går.

    Med mer än femtio års arbete med haveriutredningar och personsäkerhet inom svensk processindustri i bagaget kan jag inte säga annat än att alla de jag samarbetat med hela tiden haft helhetsbilden med industrin som vår försörjningsbas och som en trygg arbetsplats för våra medarbetare för ögonen.

 5. Lars-Göran Johansson skriver:

  Du skriver att socialdemokraterna ser positivt på förändring av en modell som inte fungerar. Bra! Men då måste ju socialdemokraterna också komma med förslag på hur nätavgifterna skall kunna hållas i schack. T ex att nätföretagen verkligen måste kunna styrka sina nätavgifter och kan de inte det så skall de tvingas, med lag, att sänka nätavgifterna. Socialdemokraterna måste aktivt driva egna förslag, annars är ni inte relevanta!

  För den kostnad som är ännu mer orättvis för elkunderna, energikostnaden, har socialdemokraterna visserligen föreslagit ”Folkhemsel” baserat på långa PPA. Men det driver ni ju inte ens själva aktivt! Och sedan verkar det vara tomt på idéer. T ex verkar ni inte ens vilja låta EU avgöra om den s k Bekenmodellen kan implementeras inom EU´s regelverk.

  Och hur kan socialdemokraterna försvara att Sverige, till skillnad från andra EU-länder, har olika inhemska elområden? Det leder ju inte ens till att Svk gör några speciella nyinvesteringar där spotpriset är som högst, d v s i SE4. Men om socialdemokraterna nu tycker att det är OK med olika spotpriser i olika delar av landet, i dag 21/6 är spotpriset i SE4 138,91 öre/kWh och i övriga elområden 67,96 öre/kWh, då borde ni ju också kunna tycka det vore OK att av rättviseskäl ha en inom Sverige divergerande elskatt och elmoms. Och sänka dem i just SE4. Detta är ju verktyg som ni politiker äger. Använd dem!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet