”Kunderna förväntar sig tillräckligt med fossilfri el”

”Kunderna förväntar sig tillräckligt med fossilfri el”

Regulatorisk osäkerhet kan försvåra energiomställningen. Elnätskunderna, inte minst de företag och industrier som Mikael Möller och Johan Bruce representerar, förväntar sig att det finns tillräckligt med fossilfri el skriver Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige och Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige i en slutreplik.

Mikael Möller och Johan Bruce skriver i en replikpå vårt inlägg om att snabba förändringar av modellen för intäktsregleringen kan påverka elnätsinvesteringar negativt – att regleringen är till för att tillvarata kundernas intressen. Det stämmer. Men regleringen ska också säkerställa elsystemets leveranssäkerhet genom att ge elnätsföretagen möjlighet att bedriva sin verksamhet och attrahera nödvändigt kapital för de investeringar som krävs.

Vår kritik handlar inte minst om den brådska Energimarknadsinspektionen nu visar. Att man med kort varsel och för åttonde gången i ordningen byter metod för hur man beräknar elnätsföretagens intäktsramar, utan att genomföra en noggrann analys av konsekvenserna. Dessutom utan att ge tid för dialog med branschen och utan att invänta den utredning av regleringen som den förra regeringen initierade och som ska presenteras i oktober. Det skapar oro och osäkerhet hos de företag vars uppgift det är att förvalta, utveckla och investera för framtiden i en av Sveriges viktigaste infrastrukturer.

Vi motsätter oss inte kundperspektivet eller att vi tycker den modell vi har idag inte kan utvecklas. Men vi är kritiska till att endast anta det ena eller andra perspektivet. Vi behöver, som den pågående utredningen syftar till, en intäktsreglering som värnar kundens intressen liksom elnätsföretagens förmåga att bedriva verksamhet, samt samhällets behov av ett utbyggt och modernt elnät.

Elnätskunderna, inte minst de företag och industrier som Mikael Möller och Johan Bruce representerar, förväntar sig att det finns tillräckligt med fossilfri el i Sverige för elektrifiering och tillväxt – dessutom elnät att ansluta sina anläggningar till, oavsett var i Sverige man befinner sig. Och det ska de kunna förvänta sig.

Men, en gemensam nämnare för alla elnätsföretag är att investeringarna är stora och görs på lång sikt. Stabilitet i regelverk är därför en förutsättning för att kunna attrahera kapital till nödvändiga investeringar. Angående lagen om särskilt investeringsutrymme som författarna tar upp skrev Ei också att lagen gällt väldigt kort tid och det kan vara en anledning till att investeringar till följd av detta extra utrymme inte hunnits med.

Vi håller fast vid att det krävs mer av analyser och konsekvensbeskrivningar innan genomgripande metodförändringar görs. Annars är risken att vi får ett nionde metodbyte om 4 år igen. Och om analyserna visar att en ändring är motiverad, då måste också behovet av övergångslösningar analyseras och konkretiseras så att företagen har en chans att möta förändringarna. Brister i det här avseendet leder annars till regulatorisk osäkerhet som är en ekonomisk risk för elnätsföretagen och som kan försvåra energiomställningen.

***

Foto: SCA

 

 

Av Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige och Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet