Ifrågasätter nyttan med kvartsvärden

Ifrågasätter nyttan med kvartsvärden

”Tanken på kvartsvärden – förbrukningsvärden var 15:e minut – oroar mig. Nyttan kan knappast stå i rimlig proportion till kostnaderna”. Det säger Kjell Sjöberg, vd för Boo Energi ekonomisk förening i Saltsjö-Boo, som ett exempel på kommande bekymmer liksom introduktionen av kommande elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Boo Energi är en av cirka 30-talet ekonomiska elföreningar i landet. Dessa verkar lokalt och upplever stor närhet till sina kunder – där många också tillhör ägarkretsen. Boo Energi ska 100-årsjubiléra år 2020. Kjell Sjöberg har varit i företaget sedan år 2000 och blev vd tre år senare:

–  Det är spännande att jobba i en expansiv region med stabil tillväxt. Vårt koncessionsområde på elnätssidan omfattar 36 kvadratkilometer inklusive många öar. Många tidigare sommarstugor byggs om till åretruntboende. Nacka och Värmdö kommuner lägger ner stora resurser på att bygga ut vatten och avlopp och förstärka vägnätet i de tidigare sommarstugeområdena.

– Vi har idag över 13 300 elnätskunder och ökar årligen med i snitt ett hundratal i takt med att va-nätet byggs ut. När kommunen lägger sina rör, passar vi på att markförlägga våra elledningar också. Det ger samhällsnytta och det vädersäkrar våra elnät.

Boo Energi (koncernen) omsätter drygt 150 MSEK och har en energiomsättning på 245 GWh (miljoner kWh). Koncernen består av Boo Energi Försäljnings AB och Boo Energi Entreprenad AB. Föreningen har 3 250 medlemmar och varje medlem har en röst. Cirka var fjärde elnätskund är ägare och de har inte blivit lottlösa. Sedan millennieskiftet har återbäring betalats ut – senaste året hela tio procent

Kjell Sjöberg räknar med fortsatt expansion ytterligare några år. Inom Boo Energis område planeras 2 500 nya lägenheter – både nybyggen, utbyggnader och förtätningar – men överklaganden av olika slag torde leda till att slutpunkten för dessa planers förverkligande ligger en bit bort i tid.

Boo Energi omfattar till stor del Ormingelandet och Kjell Sjöberg betonar det goda samarbetet med Nacka Energi och andra i närområdet:

– Den som är liten aktör behöver samverka med andra. Exempelvis har vi haft ett inköpssamarbete gällande elnätsmateriel tillsammans med Elverket Vallentuna och Upplands Energi. Nu tycks ju Elverket bli uppköpt av Ellevio så där tappar vi en partner.

Kjell Sjöberg är sedan länge en tung branschprofil som hyllat samverkan och samarbete. Han var under åtta år ordförande för nätverket Lokal Kraft Sverige – med 35 energileverantörer som medlemmar – som hämtat sin inspiration från Finland:

– Alla medlemmar är också med i Energiföretagen Sverige och tidigare Svensk Energi. Detta är ingen konkurrent till den stora branschföreningen utan ett komplement och hjälpande hand. Vi samarbetar nära med Lokal Kraft Finland, som idag har egen bemanning i Bryssel. Genom den finska grenen har vi direktingångar i Bryssel. Lokal Kraft Sverige försöker värna de små och medelstora företagens intressen. Vi tycker att det perspektivet är viktigt – och kanske allt viktigare.

Inför tillkomsten av en nordisk slutkundsmarknad för el – den vision som energiministrarna drivit sedan snart tio år tillbaka – föreslås en ny marknadsmodell. Den kallas elhandlarcentrisk och innebär att det är elhandelsföretagen som ska samfakturera och vara kundens kontaktyta in i branschen. Nu gällande tidsplan säger att detta ska starta den 1 januari 2021 – den största förändringen sedan elmarknadens avreglering år 1996. Kjell Sjöberg är avvaktande skeptisk till hela förändringen:

– Jag tycker att finnarna har intagit en sund inställning. De ser inte vinningen med reformen. Det blir mycket stora kostnadsdrivande förändringar – inte minst på datasidan. Kundkontakten är viktig för oss i ekonomiska föreningar. Det kommer fortfarande att finnas ett elnätsavtal – det som kopplar kunden till oss. Det blir inte förbjudet för kunderna att fortsätta direktkontakten med oss. Personkännedomen är viktig.

Boo Energi har runt 25 anställda i föreningen. Kundnöjdheten ligger mycket högt. Detsamma gäller medarbetarnas nöjdhet, enkligt Kjell Sjöberg:

– Våra nättariffer är låga och ligger bland de lägsta i Sverige. Vår ranking i Villaägarnas rapport blir plats 30 av 274 och den billigaste har plats 1. Boo Energi kommer inte med i Villaägarnas rapport eftersom vi inte har elnätet i centrala Nacka så jag har räknat ut var på listan vi hamnar.

Kjell Sjöberg avslutar funderingarna kring elhandlarcentrisk marknadsmodell så här:

– I vart fall blir det en dyrare lösning. Mätvärdena kommer inte fram av sig själv. Den tekniska utvecklingen är snabb. Tidigare var det en årlig avstämning – ett värde årligen. Sedan blev det krav på minst månadsvis avläsning från 1 juli år 2009. Snabbt därefter krav på timvisa värden. Och nu talas det om kvartsvärden. Vad är rimligt?

Boo Energi var tidigt ute med fjärravläsning – långt före de lagstadgade förändringarna.

KALLE KARLSSON

 

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet