”Egen elhandel har blivit helt nödvändigt”

”Egen elhandel har blivit helt nödvändigt”

”Ett eget elhandelsföretag är en förutsättning för att effektivt möta de nya kraven och att ge våra kunder bästa möjliga service. Därför startar vi upp egen elhandel igen från stundande årsskifte”, säger Jessica Fredson, vd i Ystad Energi.

Den egna elhandelsverksamheten avvecklades i samband med elmarknadens avreglering för 20 år sedan. Ystad Energi har sällskap av många kommunala energiföretag som gjort motsvarande strategiska val.

Med de nya kraven ska elkunderna få en samlingsfaktura för både elnätsservicen, den använda elen och fjärrvärmen. Och med egen elhandelsverksamhet behålls direktkontakten med kunderna. Jessica säger:

– Elhandeln är idag helt nödvändig. Vi är ett lokalt företag med 13.500 elnätskunder och 35 anställda. Våra kunder vill gärna komma till oss för hjälp och stöd. När vi inför avregleringen beslöt att avveckla egen elhandel såg marknaden helt annorlunda ut utan dagens strukturer. Vi har således en helt annan verklighet idag.

Ystad Energi är mitt inne i upphandlingen av en elgrossist för elhandeln.

Jessica Fredson, som blev vd för 4,5 år sedan, har en bakgrund i E.ON och kan idag jämföra fördelar och nackdelar mellan stor och liten. Hon säger:

– Närheten till våra kunder är en nyckelfråga. Kunderna vill ha hjälp i stort och smått. Det är vi som förväntas hjälpa dem. Kunderna känner i regel någon av våra medarbetare. I det lilla företaget är vi också snabbfotade. Vi kan ta ett beslut gemensamt i samband med morgonfikat. och sedan kör vi. Beslutsgången i E.ON som storbolag var av förklarliga skäl annorlunda.

– I det lilla företaget finns en charmfaktor som inte heller ska förringas…

Jessica Fredson hade många olika chefsroller inom E.ON och hade därmed en stor bredd i sin bakgrund. På E.ON jobbade hon med allt ifrån teknik till affärsutveckling och var i sista rollen affärsutvecklingschef på E.ON Elnät. Slutligen fick hon avlägga en examen som Executive MBA (Master of Business Administration). Jessica förtydligar:

– Med den utbildningen och den bakgrunden kände jag mig redo att sätta mig i vd-stolen här i Ystad. Men visst var det en stor omställning. På E.ON fanns allting i fråga om specialister och stöd. I det lilla bolaget finns dock en väldig bredd i kunskaperna. Men vid behov tar vi in specialister via andra kanaler. Jag är dessutom helt beroende av branschorganisationen med den kunskap och den input som där kan erbjudas mig.

Energikommissionens arbete och allt som utgår från EU och Bryssel har gjort det viktigt att varje energiföretag ordentligt jobbar igenom strategin framåt. Jessica Fredson gläds åt att hon har styrelsen med sig på en offensiv väg framåt:

– I styrelsens årliga strategimöte jobbar vi utifrån ett långsiktigt perspektiv för att se att vi går mot rätt mål. Men eftersom vi är så små, måste vi emellanåt avvakta och se åt vilket håll vinden vänder. Det var i det sammanhanget vi tog beslut om att återstarta elhandeln.

– Men vi behöver också arbetsro emellanåt för att låta vissa beslut verka ut ordentligt. Vi måste kunna jobba mot uppsatta mål och ordentligt följa upp. Och målen är viktiga både för företaget och samhället. Som energiföretag har vi en nyckelroll för att förverkliga att Ystad både ekonomiskt, socialt och klimatmässigt utvecklas åt rätt håll. Kunderna måste både förstå och hänga med.

Bland orosmolnen, som trots allt finns, nämner Jessica kommande nordisk slutkundsmarknad och hur en liten aktör som Ystad Energi ska förhålla sig där:

– Vad det värsta är som skulle kunna hända törs jag inte säga. Men många funderingar hos mig och oss handlar om nordisk slutkundsmarknad. Hur långt kommer man att dra det? Var går gränserna? Först mot Norden och sedan mot Europa. Systemen blir mer och mer sammankopplade. Det ökar sårbarheten och risken för sabotage.

– Och vad mäktar Ystad Energi med i det perspektivet? Därtill har vi den snabba digitaliseringen och allt som hör dit. Vårt mål är att leda Ystad Energi in i digitaliseringen och möta upp automatiseringen , internet of things, genom agil affärs- och verksamhetsutveckling. Intressanta frågor är exempelvis hur man kommer att konsumera energitjänster om tre, fem och tio år. Vad måste vi göra idag för att vara en intressant aktör då? Och hur kan Ystad Energi aktivt bidra i en positiv samhällsbyggnad?

Avslutningsvis ber vi om det viktigaste rådet till energiministern, om hon hade honom i rummet:

– Energieffektivitet lyfts ofta fram som området med störst global potential för klimatinsatser. Jag instämmer fullt ut. Fortsätt satsningen på lösningar för energieffektivisering, säker och reglerbar elproduktion och ellagring. Vi i Sverige skulle även kunna sporra till att fler länder satsar på fjärrvärme och fjärrkyla – en väg till bättre miljö i vår omvärld.

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet