• Regeringens förslag till nya byggregler saknar framtidsperspektiv

  Regeringens förslag till nya byggregler saknar framtidsperspektiv0

  Regeringen ska i höst ta beslut om skärpta energikrav för hus. Bostadsbyggande behöver öka, men vi måste samtidigt bygga hållbart.

  Tyvärr kommer det förslag till nya byggregler som regeringen sänt ut på remiss inte att bidra till hållbart byggande. Man har missat systemperspektivet; att varje byggnads energisystem är en del i ett större energisystem.…

  Läs mer...
 • Tre bra skäl för mer förnybar energi

  Tre bra skäl för mer förnybar energi13

  Nyttan med utbyggnaden av förnybar elproduktion blir ibland ifrågasatt, inte sällan med argument om att vi redan har en koldioxidsnål elproduktion och tillräckligt med el för att klara vår elförsörjning.

  I denna artikel lyfter jag fram tre skäl till varför utbyggnaden bör fortsätta och förklarar varför ett stödsystem fortfarande är motiverat.…

  Läs mer...
 • Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser

  Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser3

  Att göra prognoser för Sveriges energisystem är knivigt. Anna Andersson ansvarade för Energimyndighetens senaste framtidsscenario för 2030, hon vet hur många externa faktorer som påverkar. Några av slutsatserna från det senaste scenarioarbetet som presenterades förra året kommer garanterat att se annorlunda ut nästa gång.
  – Vilka reaktorer som kommer att stänga när, är en faktor som får stor påverkan, säger hon.…

  Läs mer...