• Tre bra skäl för mer förnybar energi

  Tre bra skäl för mer förnybar energi13

  Nyttan med utbyggnaden av förnybar elproduktion blir ibland ifrågasatt, inte sällan med argument om att vi redan har en koldioxidsnål elproduktion och tillräckligt med el för att klara vår elförsörjning.

  I denna artikel lyfter jag fram tre skäl till varför utbyggnaden bör fortsätta och förklarar varför ett stödsystem fortfarande är motiverat.…

  Läs mer...
 • Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser

  Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser3

  Att göra prognoser för Sveriges energisystem är knivigt. Anna Andersson ansvarade för Energimyndighetens senaste framtidsscenario för 2030, hon vet hur många externa faktorer som påverkar. Några av slutsatserna från det senaste scenarioarbetet som presenterades förra året kommer garanterat att se annorlunda ut nästa gång.
  – Vilka reaktorer som kommer att stänga när, är en faktor som får stor påverkan, säger hon.…

  Läs mer...
 • Varför följer E.ON Putin trots Västeuropas sanktioner?1

  Sven Bergquist frågar sig om det finns ett samband mellan en eventuell nedläggning av kärnreaktorer i Oskarshamn och planerna på ökad användning av naturgas.…

  Läs mer...