Energimyndigheten bemöter uppgifter

Energimyndigheten bemöter uppgifter

Second Opinion publicerar här ett bemötande från Energimyndigheten med anledning av publiceringen av boken Ledningen.

Boëthius lyfter bra och insiktsfulla saker om gasens roll i ett europeiskt och nationellt perspektiv, och likaså kring vilka svagheter och sårbarheter som funnits i den europeiska gasförsörjningen. Hans konstaterande att gasförsörjningen tidigare inte varit så högt prioriterat för svenska myndigheter, är korrekt. Men Rysslands krig mot Ukraina och de strypta gasflödena från Ryssland till EU satte gasen på kartan på ett nytt sätt för stora delar av samhällets aktörer, och samband som tidigare inte uppmärksammats eller bedömts som centrala hamnade snabbt i blickfånget för i princip alla.

Men en sak är viktig att tydliggöra. Den mest allvarliga och även övergripande kritiken är påståendet om att Energimyndigheten inte skulle ha fört vidare viktig information om gasförsörjningens roll för svensk vatten- och livsmedelsproduktion till den politiska ledningen. Det stämmer inte alls. Den säkerhetsklassade informationen har utifrån relevans och lämplighet förts vidare till regeringskansliet, riksdagsutskott och även flera andra berörda myndigheter och ansvariga systemoperatörer, men i sammanhang och via kanaler där Boëthius inte medverkade.

Vi har yttrandefrihet i Sverige och man får skriva böcker om nästan vad som helst. Det är en viktig del av vår demokrati. Även om böckerna innehåller ogrundade påståenden. Men eftersom kritiken i boken till stor del berör säkerhets- och sekretessklassat material, varken vill eller kan vi gå in på detaljer.

Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet