”Tillåt kärnkraft på fler platser”

”Tillåt kärnkraft på fler platser”

Genom att tillåta kärnkraft på fler platser i landet kan privat kapital lockas till kärnkraftsinvesteringar i Sverige, menar Mikael Ros. Det finns en majoritet i riksdagen för en sådan förändring, skriver han.

Regeringen har nu förtjänstfullt fattat beslut om slutförvar och även fört fram till EU att kärnkraft ska inkluderas i grön taxonomi, samt att det inte ska vara någon bortre tidsgräns för kärnkraft. [1]

Bild: Nedlagd kärnreaktor i Ringhals. Foto: Vattenfall.

Detta är ett stort steg i arbetet att få stabila elpriser i framtiden eftersom förlängning av driften av existerande kärnkraftverk ger elproduktion till den lägsta totalkostnaden. Då behövs vare sig utbyggnad av nätet eller kompensation för försämrad stabilitet i elnätet som är en konsekvens av ej planerbar el. Importbehov av el från Tyskland minskas även. Kärnkraftverk kan uppgraderas efter hand och verka i många år. Två anläggningar har redan erhållit tillstånd för förlängning till 80 år [2] vilket indikerar att det sannolikt även kan göras för några av de nuvarande 6 reaktorerna i Sverige.

Vid drifttidsförlängning krävs uppgradering till eventuella nya krav och som exempel kan tas investering för oberoende härdkylning för Ringhals reaktorer R3 och R4 vilket kostade ca 900 miljoner kr. [3] På 20 år motsvarar det mindre än 1/3 öre/kWh på produktionskostnaden. Detta ska ställas i relation till att det genomsnittliga elpriset på Nord Pool 2021 i södra Sverige (SE4) var 82 öre/kWh och i mellersta Sverige (SE3) 62 öre/kWh.[4] Det betyder att investeringar på flera miljarder för uppgradering av kärnkraftverk istället för att stänga dem är mycket lönsamma.

Den näst billigaste elproduktionen efter drifttidsförlängd kärnkraft med avseende på totalkostnaden är ny kärnkraft.

I samband med att vi för ett år sedan arbetade med att få ihop ett konsortium för att drifttidsförlänga Ringhals 1 talade vi med många industriföretag och finansiella institutioner både í Sverige och i EU innan vi hade finansiering att kunna agera. Många industriföretag kunde inte vara med pga att deras bolagsordning inte tillät det, men var beredda att skriva avtal om inköp av el, medan andra hade svårighet att agera då de ansåg att det skulle försvåra relationerna med dåvarande regering och pågående ärenden. Slutsatsen av våra diskussioner var att om de politiska omständigheterna är positiva och långsiktiga kan vi få mer planerbar elproduktion i hela Sverige, dessutom finansierat utan skattemedel och med lägre kostnad för elnätet. Effekten för elkonsumenterna är endast att elpriset blir lägre.

Svenska Kraftnät har i sin senaste systemutvecklingsplan betonat vikten av att planerbar elproduktion tillförs. [5]

Som både energiministern och statsministern påtalat finns det idag möjlighet att bygga ny kärnkraft, men bara på tre platser i Sverige, dvs Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, således inte ens i Barsebäck. Reaktorerna på dessa tre platser ägs via korsägande av tre företag. De är väldigt bra på kärnkraft, men skulle behöva konkurrens med varandra och andra för att få ner kostnaderna ytterligare genom möjlighet att bygga planerbar elproduktion på andra platser. Centerpartiet har i sin partistämma 2019 på ett förtjänstfullt sätt pekat på detta och beslutade att “det ska råda etableringsfrihet för kärnkraft i Sverige för reaktorer som möter högt ställda säkerhetskrav.” [6]

Det betyder att det finns en majoritet i riksdagen att avskaffa 17 kap. 6a § miljöbalken (1998:808) som bl.a. innebär att det enbart får byggas reaktorer på de tre platser där de finns idag.[7]

Låt oss gemensamt sänka elpriset i Sverige och minska koldioxidutsläppen från rysk gas i Tyskland, det enda som krävs av politiken är att ta bort några rader i miljöbalken.

[1] https://regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/

[2] https://www.utilitydive.com/news/how-long-can-a-nuclear-plant-run-regulators-consider-100-years/597294/

[3] https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2017/vattenfall-investerar-i-uppgradering-av-ringhals

[4] https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Yearly/?view=table

[5] https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2021/svk_systemutvecklingsplan_2022-2031.pdf

[6] https://www.centerpartiet.se/download/18.7d30f28416fadc785992ad/1579260149876/Kommitt%C3%A9%202%20Motioner%20Milj%C3%B6%20och%20klimat%20%7C%20Slutprotokoll.pdf

[7] https://lagen.nu/1998:808#K17P6aS1

3 Kommentarer
Av Mikael Ros
Metheus Energy AB
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Mikael Ros skriver:

  Vid den digital pressträffen om nationell strategi för elektrifiering med energiminister Khashayar Farmanbar sa han ”huruvida nya kärnkraftverk ska komma på plats får vi se om någon är intresserad av att investera” https://www.youtube.com/watch?v=9Vj4hSKygcc&t=1212s
  Det enkla svaret är ja, om kärnkraftverk tillåts på fler platser, dvs ändra några rader i miljöbalken.

 2. tomas.ramberg skriver:

  Att döma av det stämmomaterial du hänvisar till gör Centern en annan och snävare tolkning av ”etableringsfrihet” än du gör. Partistyrelsen skriver i motionssvaret att den friheten redan råder med de begränsningar som energiöverenskommelsen innebär vad gäller plats.
  ”Energiöverenskommelsen slår fast att kärnkraften
  ska bära sina egna kostnader och att råder etableringsfrihet för kärnkraft i Sverige – förutsatt
  att högt ställda säkerhetskrav och tillståndsprocesser kan uppfyllas.”’
  Frågan är därför om den riksdagsmajoritet du beskriver verkligen finns idag.

  1. Mikael Ros skriver:

   Tack för frågan som visar på vikten av semantik och hållande av stämmobeslut.

   I motionen står bl.a.:
   ”Vi måste inse att boven är koldioxidutsläppen och istället välkomna samtliga koldioxidneutrala energikällor, oavsett vilka, så länge de uppfyller högt ställda säkerhetskrav.

   Därför bör Centerpartiet överge sitt kärnkraftsmotstånd och omfamna all energiproduktion som på ett säkert sätt kan bidra till att planeten klarar klimatmålen. Det betyder att det inte ska finnas någon form av bortre parantes för kärnkraften. Det betyder att också att det måste vara fritt för envar som vill bedriva kärnkraftsbaserad energiproduktion i Sverige att göra så, under förutsättning att högt säkerhetskrav möts”

   Motionen hade tre att satser
   ”1. att Centerpartiet förordar att kärnkraft kommer att vara en del av Sveriges energiproduktion för överskådlig framtid
   2. att det ska råda etableringsfrihet för kärnkraft i Sverige för reaktorer som möter högt ställda säkerhetskrav
   3. att kärnkraften ska bära sina egna kostnader”

   Efter det att motionen skrivits skrev partistyrelsen ett yttrande där de citerar energiöverenskommelsen ”Energiöverenskommelsen slår fast att kärnkraften ska bära sina egna kostnader och att råder etableringsfrihet för kärnkraft i Sverige – förutsatt att högt ställda säkerhetskrav och tillståndsprocesser kan uppfyllas.”

   Innan beslutet i partistämman var det debatt om motionen

   I distriktets yttrande står
   1 Avslag
   2 Avslag
   3 Bifall

   (sidan 93 -94 där även den ursprungliga motionen finns https://www.centerpartiet.se/download/18.43703c0a16cb8895dd23a89/1568635057060/Kommitt%C3%A9%202_Milj%C3%B6%20klimat_Motioner_PS%20yttranden%202019.pdf )

   Det är definitivt så att vid partistämman förelåg två beskrivningar av vad etableringsfrihet innebär och beslutet vid partistämman gick längre än vad partistyrelsen yttrade då beslutet blev:
   ”Partistämman instämde i intentionerna i följande motioner 2.18.2 och 2.18.3 samt avslog motion 2.18.1. ”

   Slutsatsen är att partistyrelsen gör en snävare tolkning än partistämman, och att partistämman genom att instämma i intentionerna av ”att det ska råda etableringsfrihet för kärnkraft i Sverige för reaktorer som möter högt ställda säkerhetskrav” gör en vedertagen tolkning av etableringsfrihet. Detta innebär att om Centern håller sig till gällande stämmobeslut är de också för att ge etableringsfrihet för kärnkraft, dvs att de är för strykning av rader i miljöbalken. Om någon inom Centern nu vill ha en annan syn på etableringsfrihet är de givetvis fritt för dem att söka inkalla en ny partistämma och hoppas att detta beslut ändras.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet