• DEBATT: Sverige har möjlighet att bli energiproducent för hela Europa

  DEBATT: Sverige har möjlighet att bli energiproducent för hela Europa3

  Energipolitiken är oerhört bred men lyfts evigt fram som att handla om en fråga och det är den fråga som erbjuder den senaste nyheten. Utanför debatten pågår utvecklingen i ett rasande tempo. Den rent politiskt viktigaste förändringen som kan komma till stånd är att se Sverige som en energiproducent med stor exportkapacitet.…

  Läs mer...
 • DEBATT: Varför inte diskutera gasens roll i omställningen?

  DEBATT: Varför inte diskutera gasens roll i omställningen?1

  Debatten om svensk energiproduktion och användning domineras allt som oftast av frågan om el. Elcertifikat, elbrist, elnät, elhandel med mera får debatten att blomma. Klart mycket mindre engagemang ges till gas. Ganska märkligt då gasmarknaden både internationellt och i Sverige växer och bidrar till såväl lägre utsläpp, ökad konkurrenskraft och nya arbetstillfällen.…

  Läs mer...
 • DEBATT: Elbranschen i framtiden: Politik eller marknad?

  DEBATT: Elbranschen i framtiden: Politik eller marknad?0

  I elbranschens framtidsbild har politiken säkerställt förutsättningarna för den integrerade europeiska marknaden, fått till ett fungerande utsläppsrättssystem och fasat ut alla subventioner så att klimat- och miljömål nås snabbare. Jag delar i mångt och mycket den bilden som en önskvärd framtid. I nuläget kan man dock ställa sig frågan om det är en trolig framtid.…

  Läs mer...