Tomas Eriksson: ”Ibland gnälls det för mycket”

Tomas Eriksson: ”Ibland gnälls det för mycket”

– Den stora utmaningen för energiföretagen är att ta itu med digitaliseringen och ännu tydligare sätta kundernas behov i fokus. Vi måste utveckla våra företag på ett helt nytt sätt. Det säger Tomas Eriksson, sedan 3,5 år tillbaka vd och koncernchef i Affärsverken Karlskrona. Med erfarenhet från drygt halvdussinet andra branscher ser han också stora värden i samverkan med såväl kunder som andra företag och branscher.

Tomas jobbade tidigare som vd i Emmaboda Energi och Miljö under sju år, innan han gjorde en avstickare till Sandvik. Men när erbjudandet kom, att ta hand om Affärsverken Karlskrona, tvekade han inte en sekund

Energiföretagen har en gynnad situation, menar han, genom att arbeta under stabila förhållanden. Det är långsiktighet som gäller. Tomas säger:

– Ibland gnälls det för mycket om behovet av långsiktiga spelregler. Jämfört med privata industriföretag – där det inte sällan handlar om en orderingång på två-tre månader – har energiföretagen en trygg bas att jobba utifrån. Våra investeringar görs med väldigt långa tidshorisonter och vi måste bygga bra kundrelationer.

– Energikommissionens betänkande tycks de flesta vara ense om. Och det är bra. Det viktigaste var att kunna trygga industrins internationella konkurrenskraft. Jag upplever att de flesta aktörerna ändå är nöjda. Debatten har avstannat – det är tyst på marknaden just nu. Skälet är att vi länge haft ganska låga elpriser.

Det är många kommunalt ägda energiföretag som har försökt bedöma den kommande utvecklingen. Och som behövt välja väg. Tomas Eriksson väjer inte en millimeter i synen på vägen framåt. Där är, tycker han, Affärsverken Karlskrona ett bra exempel. Tomas utvecklar:

–   BTH, Blekinge Tekniska Högskola, betyder mycket för utvecklingen i vår region. Tillsammans med de stora aktörerna inom industrin jobbar vi brett tillsammans i olika slags forskningsprojekt. Här vill vi vara drivande som energi- och miljöföretag. När jag tillträdde intervjuades 600 kunder om sin syn på Affärsverken. ”Ni är bra –  men inte proaktiva”, hette det.

– Det var en riktig spark i baken och det visade att kunderna ville ha oss i den absoluta framkanten.

Tomas Eriksson känner mycket för digitaliseringen. Förändringen i hela kundstrukturen med den nya tekniken kommer att göra mycket, tror han:

– Vi måste utveckla företaget på ett helt nytt sätt. Vi närmar oss andra branscher. Vi försöker hitta lösningar på olika viktiga framtidsfrågor. Exempelvis – hur ska vi utveckla vårt fibernät? Hur erbjuder vi kunderna helt andra lösningar? Och kring smarta nät; hur ska vi tillsammans med kunder göra helt nya saker. Enkelt uttryckt – hur kan vi kombinera och gemensamt utveckla det smarta hemmet. För oss handlar det om hur man styr fastigheter och hur vi jobbar med gränssnittet gentemot kunderna.

Vi kan inte, säger Tomas, sitta och vänta utan måste vara pådrivande:

– Detta skiljer mycket i förhållande till hur kommunala energibolag agerat tidigare. Kommen från det privata näringslivet vill jag komma bort från det kommunala tänket. Vi ska konkurrera på en öppen marknad på lika villkor som alla andra. Vi måste ha ett professionellt drivet företag för att kunna klara utvecklingen.

Detta kräver engagemang och kreativitet, menar Tomas Eriksson:

– Dock känner jag ibland att både politiken inom landet och EU är inne och petar i stället för att släppa loss marknadskrafterna. Kunderna är kapabla att göra sina val!

För Affärsverken Karlskrona är ingalunda den egna kommungränsen helig – tvärtom. Tomas Eriksson upplever att han har en enig styrelse som delar den synen:

– Cirka 15 procent av vår omsättning på cirka 900 miljoner kronor kommer från elnäten och avfallshanteringen. Merparten är således intäkter från den öppna marknaden i övrigt. Vi säljer el över hela Sverige och har ett större antal nationella kedjor på kundsidan.

– Mest spännande är att kunna kombinera professionella affärer tillsammans med samhällsnyttan och göra bra saker.

 

Bland aktuella exempel på att Affärsverken Karlskrona vill vara kundtillvända nämner han ett aktuellt bygge av en solpark på en tidigare soptipp. Inom ett år gissar Tomas att anläggningen, som är på 6 MW, kommer att stå färdig. Karlskrona är ofta Sveriges soligaste stad…

KALLE KARLSSON

 

 

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet